Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 2 | 183-190

Article title

Fuzzy decision-making approach in geometric programming for a single item EOQ model

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Rozmyte podejście podejmowania decyzji w programo-waniu geometrycznym dla jednoartykułowego modelu EOQ

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background and methods: Fuzzy decision-making approach is allowed in geometric programming for a single item EOQ model with dynamic ordering cost and demand-dependent unit cost. The setup cost varies with the quantity produced/purchased and the modification of objective function with storage area in the presence of imprecisely estimated parameters are investigated. It incorporates all concepts of a fuzzy arithmetic approach, the quantity ordered, and demand per unit compares both fuzzy geometric programming technique and other models for linear membership functions. Results and conclusions: Investigation of the properties of an optimal solution allows developing an algorithm whose validity is illustrated through an example problem and the results discussed. Sensitivity analysis of the optimal solution is also studied with respect to changes in different parameter values.
PL
Wstęp i metody: Rozmyte podejmowanie decyzji jest akceptowalną metodą postępowania w programowania geometrycznym dla pojedynczego artykułu w modelu EOQ ze zmiennym kosztem zamówienia oraz jednostkowym kosztem zależnym od popytu. Koszty przezbrojeń zmieniają się wraz z wielkością produkcji/zakupu. Analizie poddano modyfikacje zmiennych funkcji magazynowania w zależności od estymowanych parametrów. Problem ten obejmuje takie zagadnienia jak rozmyte podejście arytmetyczne, wielkość zamówienia, wielkość popytu. Omówiono zarówno metodę rozmytego programowania geometrycznego jak i inne zagadnienie związane z programowaniem liniowym. Wyniki i wnioski: Analiza właściwości optymalnego rozwiązania pozwoliła na stworzenie algorytmu, którego poprawność przedstawiono na przykładzie liczbowym. Rezultaty zostały poddane dyskusji. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego została wykonana przy różnych zmianach wartości parametrów.

Keywords

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

183-190

Physical description

Contributors

  • Utkal University, Bhubaneswar, Odisha, India

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f98903c3-a15a-478d-a1d0-7ab2efd1e70c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.