PL EN


2017 | 471 | 114-125
Article title

Wzrost przychodów ze sprzedaży jako determinanta całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie relacji zachodzących między wzrostem przychodów ze sprzedaży a korzyściami dla akcjonariuszy przemysłowych publicznych spółek akcyjnych z tytułu zainwestowanego kapitału. Dla stworzenia uporządkowanego zbioru problemów i zakresu badań w opracowaniu przyjęto, że zbiór ten będzie wypełniony analizą: realizowanego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, potencjalnego tempa wzrostu przedsiębiorstwa wyznaczanego przez stopę wzrostu zrównoważonego sgr oraz wewnętrzną stopę wzrostu igr, a także wskaźnika całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy. Badaniom empirycznym poddano przemysłowe spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2011–2015, które zostały zakwalifikowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu: chemicznego, lekkiego oraz elektromaszynowego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f989e1d0-99e4-47dc-af2e-0b7eb7856c82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.