Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 3 | 83-109

Article title

Tadeusza Z. Kasserna ujęcie Orientu w operze The Anointed według dramatu Koniec Mesjasza Jerzego Żuławskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Representations of the Orient in Tadeusz Z. Kassern’s opera The Anointed based on Jerzy Żuławski’s drama The End of the Messiah

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The title character of Andrzej Żuławski’s drama The End of the Messiah (1911) is a historical fi gure of a Turkish-Jewish apostate messiah — Sabbatai Zevi (1626–1676). Żuławski exposes in his play, which contains many Polish elements, the idea of Jewish messianism in a mystical and national sense and his representation of the Islamic Orient has a pessimistic and escapist message. Tadeusz Z. Kassern in his own adaptation of the drama in his lyric opera The Anointed (1949–51) removed all Polish threads and added one oriental character: the Muezzin’s voice, imitating an adhan — muslim call for prayer, which has a key importance for musical orientalism of the opera. Although it is presented with a relatively objective ethnographic accuracy, it creates an exotic background for the action — as a modern aspect of couleur locale. Muezzin’s voice is always heard in the scenes with exclusive participation of Jewish main characters (Sabbatai and Miriam), which emphasizes the relation of antithetical worlds (inside – outside) or opposition: Jewish characters – alien (exotic) Muezzin. Opera The Anointed is an emblematic example of the hybrid referentiality of Kassern’s musical orientalism.

References

 • Baer Marc, The Dönme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular Turks, Stanford 2009.
 • Bielawski Józef, Język arabski, w: Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa 1971, s. 550–555.
 • Doktór Jan, Sabbataizm, „Gnosis” 1999, nr 11, dostępne na: http://www.gnosis.art.pl/numery/gn11_doktor_sabbataizm.htm#D.
 • Doktór Jan, Śladami mesjasza-apostaty: żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław 1998.
 • Eckhard Neubauer/Veronica Doubleday, „Islamic religious music”, hasło w: Grove Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/52787?q=Allahu+akbar&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit.
 • Finkelstein Norman, Przedsiębiorstwo holokaust, przekł. Mateusz Szymański, Warszawa 2001, s. 26.
 • Gryń-Frister Elżbieta, Koniec Mesjasza , „Tygiel Kultury” 1998, nr 9/10, s. 64–68.
 • Hajducki Hugon, „Religia Holokaustu” a dialog żydowsko-katolicki, cz. I, „Zawsze wierni” 2001, nr 5 (42), dostępne na: http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/418/486.
 • Hajducki Hugon, Judaizm przeciwko Mojżeszowi. Gnostycki mesjanizm Sabbataja Cwi, „Zawsze wierni” 2007, nr 6 (97), dostępne na: http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1073.
 • Halperin David J., Sabbatai Zevi: Testimonies to a Fallen Messiah, Oxford 2012; John Freely, The lost Messiah: in search of Sabbatai Sevi, New York, 2001.
 • Jewish Encyclopedia, dostępne na: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13480-shabbethai-zebi-b-mordecai.
 • Kassern Tadeusz Z., Inauguracja nowego sezonu operowego w Teatrze Wielkim. „Ijola”. Opera w 3 aktach (4 odsłonach) według dramatu J. Żuławskiego, muzyka Piotra Rytla, „Dziennik Poznański” 1937, nr 233 (8 października), s. 7, dostępne na: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=41720&tab=3.
 • Kondracki Michał, W piątą rocznicę śmierci T. Z. Kasserna, „Ruch Muzyczny” 1962, nr 9, s. 16.
 • Kondracki Michał, Życie muzyczne w USA. I. Nowy Jork. Uwagi wstępne. Kassern, „Ruch Muzyczny” 1957, nr 3, s. 10–11.
 • Kostka Violetta, Opera The Anointed Tadeusza Kasserna jako kompozytorska odpowiedź na Holocaust, w: „Muzykalia” VII. Judaica 2, s. 3, dostępne na: http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/kostka_muzykalia_7_judaica2%281%29.pdf.
 • Kostka Violetta, Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku, Poznań 2011.
 • "La ilaha illa’Llach wa-Muhammad rasul—Llach", hasło w: Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa 1971, s. 300).
 • Listy Jerzego Żuławskiego do Michy Josefa Berdyczewskiego, „Tygiel Kultury” 1998, nr 9/10, s. 69–71.
 • Okopień Alicja, Dramaty Jerzego Żuławskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 1, s. 137.
 • „Sabbataj (Szabtaj) Cwi”, hasło w: Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, oprac. Borzymińska Zofia i Żebrowski Rafał, Warszawa, 2003, s. 461.
 • Sabbe Herman, O związku pomiędzy kreacją tekstu słownego i muzycznego w kompozycji wokalnej. Przyczynek do teorii muzyki współczesnej, tłum. Zbigniew Piotrowski, „Res Facta” 1973, nr 7, s. 120–124.
 • „Scholem Gershom”, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, 1626-1676, trans. by R. J. Zwi Werblowsky, Princeton 1989.
 • „Shabbetai Ẓevi”, hasło w: Encyclopaedia Judaica, ed. by Michael Berenbaum and Fred Skolnik, vol. 18. 2nd ed. Detroit 2007, s. 340– 359, dostępne na: http://go.galegroup.com.
 • Skupin Renata, Izotopia semantyczna i jej zastosowanie w badaniach nad orientalizmem muzycznym — możliwości i ograniczenia, „Aspekty Muzyki” 2011, tom 1, red. R. Skupin, s. 181–202.
 • Stępiński Jacek, hasło „adhan”, w: Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa, 1971, s. 26.
 • Trześniowski Dariusz, Jerzego Żuławskiego „światło ze Wschodu”, w: Orient w literaturze i kulturze modernizmu, red. Eugenia Łoch, Lublin 2011.
 • Zar Kataw, Dyskretny zapach dwulicowości, „Najwyższy Czas”, 15 I 2000, s. 40.
 • Żuławski Jerzy, Koniec Mesjasza. Dramat w IV aktach, Lwów–Warszawa 1911, dostępne na: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=51912.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f99aac0b-3064-4284-a8d2-f9abd116c7f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.