PL EN


2015 | 15 | 175-192
Article title

Dwa narody – przypadek mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Two nations – German minority in Śląsk Opolski after 1989
Languages of publication
Abstracts
EN
The article deals with the condition of German minority in Śląsk Opolski since the political system transformation in 1989 up until today. The author focuses on the most important aspects: coexistence within the voivodeship, legistation aimed at regulating the status of minorities in Poland, the characteristics of political, social, cultural, and educational activity. Culture and education and two pillar areas on which the activity of both the leaders and members of a given minority is built on. The presence of German minority cannot be overlooked. Those above-mentioned types of activity are key issues in characterizing the German minority.
Contributors
author
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
 • Berlińska D. 1998. Stosunki etniczne na Śląsku Opolskim, Śląsk Opolski 29.
 • Heffner K. 1998. Struktura przestrzenna regionu Śląska Opolskiego, Śląsk Opolski 29.
 • Informacja KRRiT na XL posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
 • 02.10.2013, opracowana przez Departament Mediów Publicznych Biura KRRiT, Warszawa 2013. www.mac.gov.pl.
 • Jałowiecki B. 2012. Ślązacy o narodzie i tożsamości. W Być narodem? Ślązacy o Śląsku.Warszawa.
 • Kaczmarek M. 2012. Wyniki spisu powszechnego zaskoczyły mniejszość niemiecką,
 • Nowa Trybuna Opolska (dostęp 10.01.2014) www.nto.pl.
 • Kotzian O. 2011. Przesiedleńcy i ich dzieci. W Być Niemcem w Polsce. Ludzkie losy w wykładach i we wspomnieniach. Opole.
 • Łodziński S. 2005. Wyrównanie czy uprzywilejowanie? Spory dotyczące projektu ustawy o ochronie mniejszości narodowych (1989–2005) (dostęp 12.07.2014) www.biurose. sejm.gov.pl.
 • Nitschke B. 2011. Exodus Niemców z Polski do RFN. Przyczyny, skala i następstwa. W Być Niemcem w Polsce. Ludzkie losy w wykładach i we wspomnieniach, Opole. Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., www.prawo.legeo.pl.
 • Raport GUS: Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. www.stat.gov.pl.
 • Szczepański A. 2013. Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku. Toruń.
 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. www. mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl
 • Wyjaśnienia do Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. www.mniejszości.narodowe.mac.gov.pl.
 • www. dlibra.karta.org.pl
 • www. hfhr.pl
 • www. krrit.gov.pl
 • www. mac.gov.pl
 • www. opole.stat.gov.pl
 • www. stat.gov.pl
 • www. vdg.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f99b53be-1039-4d55-b459-a66362802892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.