PL EN


2011 | 6 | 383-395
Article title

Ojczyzna, patriotyzm, historia Polski w tekstach literackich i paraliterackich księży

Authors
Content
Title variants
EN
Fatherland, patriotism and the history of Poland depicted in literary and quasiliterary works of priests
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present: the picture of fatherland, the history of Poland and the idea of patriotism preserved in literary and quasiliterary texts written by priests. The analysis covers the following excerpts: „Kazania sejmowe” by Piotr Skarga, „Do króla”, „Hymny do miłości ojczyzny”, „Gdybym ja był Szwajcarem...” by bishop Ignacy Krasicki, „Zapiski więzienne” by cardinal Stefan Wyszyński, „***Że właśnie taki dzień, Matka Boska Powstańcza”, „Kolumna Zygmunta” by Jan Twardowski, „Etyka solidarności oraz homo sovieticus” by Józef Tischner, Jerzy Popiełuszko – letters and interviews, „Pamięć i tożsamość”, „Rozmowy na przełomie tysiącleci”, „Wstańcie, chodźmy” by cardinal Karol Wojtyła – the Pope John Paul II. The exerptswere taken into consideration as historical testimony.
Year
Volume
6
Pages
383-395
Physical description
Contributors
References
 • Bernstein C., Polito M., Jego Świątobliwość Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów, przekł. S. Głąbiński, 1997.
 • Dziwicz Kard. S., Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa 2007.
 • Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. Literatura współczesna, Bochnia.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy, Kraków 2004.
 • Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1999.
 • Krasicki I., Do króla, w: I. Krasicki, Satyry i listy, Wrocław 1990.
 • Krasicki I., Gdybym ja był Szwajcarem..., w: Antologia tekstów dla uczniów drugiej klasy szkoły średniej, opr. M. Brudzyńska, ..., Warszawa 2000.
 • Krasicki I., Hymn do miłości ojczyzny, w: Antologia tekstów dla uczniów drugiej klasy szkoły średniej, opr. M. Brudzyńska, ..., Warszawa 2000.
 • Krasicki I., Poematy heroikomiczne, Satyry, Bajki, opr. W. Solecki, Warszawa 1991.
 • Kronika powstań polskich 1794–1944, Warszawa 1994.
 • Skarga P., Żywoty świętych, Proces kofederacjej, Kazania przygodne, Kazania na niedzielę i święta, Kazania sejmowe, w: J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1995.
 • Suchenek R, Tadeusza Różewicza świadectwo o swoich czasach. Rozprawa doktorska napisana w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Bohdana Lapisa, Poznań 2006.
 • Tischner J., Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005.
 • Tischner J., Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005.
 • Twardowski J., *** Że właśnie taki dzień..., w: J. Twardowski, Zaufałem drodze wiersze zebrane 1932–2004, Warszawa 2004.
 • Twardowski J., *** Że właśnie taki dzień..., w: J. Twardowski, Zaufałem drodze wiersze zebrane 1932–2004, Warszawa 2004.
 • Twardowski J., Kolumna Zygmunta, w: J. Twardowski, Zaufałem drodze wiersze zebrane 1932–2004, Warszawa 2004.
 • Twardowski J., Matka Boska Powstańcza, w: J. Twardowski, Zaufałem drodze wiersze zebrane 1932–2004, Warszawa 2004.
 • Wyszyński Kard. St., Zapiski więzienne, Warszawa – Ząbki 2001.
 • Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967 – 1984, opr. o. G. Bartoszewski OFMCap., Warszawa 2009.
 • Zaworska H., ks. Jan Twardowski, Rozmowa z księdzem Twardowskim, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9a54ee3-c38b-4197-9b53-191ac7279940
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.