PL EN


2014 | 21 | 1 | 5-9
Article title

Korzyść i wartość dla klienta z punktu widzenia psychologii

Content
Title variants
EN
Product benefits and customer value from psychological point of view
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja pojęcia afordancji z perspektywy wartości dla klienta. J.J. Gibson jest autorem interakcjonistycznego spojrzenia na percepcję i działanie, koncentrując się na informacjach dostępnych w środowisku. Po omówieniu klasycznego ujęcia roli promocji w wspieraniu procesu decyzyjnego konsumentów autorzy omówili podstawowe tezy teorii Gibsona i jej rozszerzenia. Pokazali, jak wiele aktualnych problemów marketingowych daje się ująć w ramach koncepcji afordancji Gibsona, oraz przedstawili jej implikacje dla marketingu.
EN
The aim of the article is to present the concept of affordance from consumer value perspective. J.J. Gibson developed an interactionist view of perception and action that focused on information that is available in the environment. After discussing the classical view on supporting role of promotion in consumer decision process, the main theses of the theory of J. Gibson and its extensions are presented. We indicate how many current marketing ideas fit into Gibsonian theory of affordance and we discuss its marketing implications.
Year
Volume
21
Issue
1
Pages
5-9
Physical description
Dates
published
2014-01-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9a81483-eb48-4b88-8419-df6d5958168d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.