PL EN


2011 | 5(12) | 71-93
Article title

Gdańscy liberałowie — liberalizm pragmatyczny

Content
Title variants
EN
Gdańsk’s liberals – pragmatic liberalism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of article “Gdansk’s liberals – pragmatic liberalism” is to present the ideology and socio-political program of the Gdansk liberals. Subsequently, an attempt will be shown to incorporate the concept of the Gdansk liberals in the party program of the Liberal-Democratic Congress (Kongres Liberalno-Demokratyczny). The author in the introduction focuses on the definition of intellectual formation called the “Gdansk liberals”. Then they were presented the basic ideas, the political program (system of state, privatization as an attempt to create a middle class, regionalism, and the issue of “liberal revolution”). Article ends with reflections on the relationship of Gdansk’s liberals to KLD.
Keywords
Year
Volume
Pages
71-93
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Ackerman B., Przyszłość rewolucji liberalnej, Warszawa 1996, s. 16.
 • Barycz A.(D. Tusk), Po co „Przegląd”?, Przegląd Polityczny 1984, nr 2, s. 2.
 • Barycz A.(D. Tusk), Refleksje nad liberalizmem, Przegląd Polityczny 1984, nr 2, s. 23.
 • Barycz A. (D. Tusk), Refleksje nad liberalizmem, Przegląd Polityczny 1984, nr 2, s. 19–23.
 • Deklaracja ideowa Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Kongres Liberałów”, Przegląd Polityczny 1989, nr 12, s. 28.
 • Doniecki T. (D. Tusk), Droga i wybór, Przegląd Polityczny 1987, nr 9, s. 12, 18.
 • Filar D., Być liberałem, Przegląd Polityczny 1988, nr 11, s. 20.
 • Gadomski W., Rewolucja liberalna, Przegląd Polityczny 1991, nr 14, s. 9-11.
 • Holzer R., Znika „niewidzialna ręka”, Życie Warszawy z 7 X 1991, s. 6.
 • Kołakowski L., Rewolucja jako piękna choroba, [w:] L.kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984, s. 225.
 • Lewandowski J., Szomburg J., Własność jako próg reformy gospodarczej. Ekonomiczna alternatywa, Przegląd Polityczny 1991, nr 14, s. 25.
 • Mazur B., Kwadrans Liberałów, Wprost 1991, nr 8, s. 13.
 • Mażewscy L. i L., Prywatyzacja na kredyt, Dziennik Bałtycki 1992, nr 42, s. 19.
 • Mażewski L., Demokratyczny kapitalizm, Przegląd Polityczny 1991, nr 14, s. 21, 23, 25.
 • Mażewski L., Masowa i powszechna prywatyzacja, Gdańsk 1993, s. 32-33.
 • Mażewski L., Nowy ustrój władz lokalnych. Referat przedstawiony na I Gdańskim Kongresie Liberałów 10–11 XII 1988 r., Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 1989, nr 3, s. 17-18.
 • Nie mam konfliktów sumienia, Sztandar Młodych z 24–26 V 1991, s. 15.
 • Nie mam konfliktu sumienia. Z Janem K. Bieleckim rozmawia Marek Rudziński, Sztandar Młodych 1991, nr 9, s. 15.
 • Od redakcji, Przegląd Polityczny 1983, nr 1, s. 1.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s. 177.
 • P. 1 i 3 (Zasady Ogólne), [w:] Deklaracji programowej Kongresu Liberalno-Demokratycznego, [w:] Idee gdańskiego liberalizmu, red. D. Tusk, Gdańsk 1998, s. 206.
 • Paradowska J., Baczyński J., Teczki liberałów, Poznań 1993, s. 55.
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Warszawa 1993, s. 182-188.
 • Szacki J., Odrodzenie liberalizmu?, [w:] ibidem, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991, s. 461. 25.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 279.
 • Thieme J., Rzeczpospolita inwestorów, Wprost 1991, nr 3–4, s. 24.
 • Topolski J., Rewolucja w dziejach nowożytnych i najnowszych, Kwartalnik Historyczny 1976, nr 2, s. 259.
 • Tusk D., .Spętani w działaniu — regionalizm dzisiaj, Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 1998, nr 12, s. 14.
 • Tusk D., Polak rozłamany, Znak 1987, nr 11–12, s. 191.
 • Tusk D., Pomorska idea regionalna. Referat wygłoszony na II Kongresie Kaszubskim, Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 1992, nr 6 , s. 2-4.
 • Tusk D., Prawo do polityki, Przegląd Polityczny 1989, nr 12, s. 24, 32.
 • Tusk D., Silne regiony — silny kraj, Pomerania. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 1992, nr 4, s. 7.
 • Tusk D., Solidarność i duma, Gdańsk 2005, s. 46, 54.
 • Tusk D., Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1995, s. 23–28.
 • Węgiełek J., Pułapki liberalizmu, Przegląd Polityczny 1991, nr 13, s. 11.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9c5d9f0-3c06-45c3-b222-8cee401d068a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.