PL EN


2018 | 3 (374) | 277-289
Article title

Ocena glikemii poposiłkowej i indeksu glikemicznego innowacyjnych pełnoziarnistych produktów zbożowych u zdrowych dorosłych osób

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Na rynkach krajów zachodnich, a także w Polsce, zwiększa się asortyment żywności o właściwościach prozdrowotnych. Zmniejsza się spożycie pieczywa, a konsumenci poszukują produktów zbożowych do szybkiego spożycia, ale bogatych w błonnik pokarmowy, o mniejszym stopniu przetworzenia i niskim indeksie glikemicznym. Celem pracy jest porównanie glikemii poposiłkowej po spożyciu bogatych w błonnik pokarmowy innowacyjnych pełnoziarnistych produktów zbożowych i określenie ich indeksu glikemicznego (IG). W badaniu wzięło udział 40 osób w wieku 20-25 lat. W celu określenia IG pieczywa pełnoziarnistego, ciastek z otrębami pszennymi bez lub z dodatkiem cukru, przetworów z owsa i amarantusa wykonano pomiary glikemii po spożyciu roztworu glukozy oraz adekwatnej ilości produktów. Stężenie glukozy we krwi oraz pole powierzchni pod krzywą glikemii po spożyciu pełnoziarnistych przekąsek zbożowych i pieczywa było istotnie mniejsze niż pole pod krzywą glikemii po spożyciu glukozy. Pole powierzchni pod krzywą glikemii po spożyciu ciastek z otrąb pszennych, bez względu na dodatek cukru czy sztucznych substancji słodzących było mniejsze niż po spożyciu pozostałych przekąsek wielozbożowych. IG ciastek wielozbożowych można uznać za niski, dlatego przekąski pełnoziarniste, szczególnie z dodatkiem otrąb pszennych, mogą stanowić alternatywę dla konwencjonalnych przekąsek węglowodanowych.
EN
The aim of the study was to compare the postprandial blood glucose after eating rich in dietary fibre innovative whole-grain cereal products and to determine their glycemic index (GI). The study involved 40 healthy people aged 20-25. To determine the IG of wholemeal bread, wholegrain biscuit with wheat bran and with or without sugar added, oats and amaranth there were made measurements of glucose in blood after ingestion of a glucose solution and equivalent amount of the products. The GI values are calculated by comparison of the incremental area under the standard glycemic curve to IAUC of test products. The concentration of glucose in blood and the area under the curve of blood glucose after consumption of wholegrain cereal snacks and wheat-rye bread was significantly smaller than the area under the curve of blood glucose after a glucose solution. In addition, the area under the curve of blood glucose after consumption of cakes with wheat bran, regardless of added sugar or artificial sweeteners, was lower than after ingestion of other wholegrain snacks. The glycemic index of wholegrain cookies, amounting to 44-47%, can be considered as low Nevertheless, the average GI of all cereal snacks did not differ significantly. Cereal snacks, especially with the addition of wheat bran, may be an alternative to commercially available carbohydrate snacks.
RU
На рынках западних стран, а также в Польше, растет ассортимент пищи с оздоровительными свойствами. Снижается потребление хлеба, потребители же ищут хлебные продукты для быстрого потребления, но богатые пищевыми волокнами, с меньшей степенью переработки и низким гликемическим индексом. Цель работы – сравнить постпрандиальную гликемию после потребления богатых пищевыми волокнами инновационных цельнозерновых хлебных продуктов и определить их гликемический индекс (ГИ). В изучении приняли участие 40 лиц в возрасте 20-25 лет. Для определения ГИ цельнозернового хлеба, печенья с пшеничными отрубями без или с добавлением сахара, про- дуктов переработки овса и амарантуса провели замеры гликемии после приема в пищу раствора глюкозы и адекватного количества продуктов. Концентра- ция глюкозы в крови и поле поверхности под кривой гликемии после приема в пищу цельнозерновых хлебных перекусок и хлеба была существенно меньше, чем поле под кривой гликемии после потребления глюкозы. Поле повер- хности под кривой гликемии после приема в пищу печенья из пшеничных отрубей, независимо от добавления сахара или искусственных сладящих веществ, было меньше, нежели после приема в пищу остальных многозерновых перекусок. ГИ многозернового печенья можно счесть низким, потому цельнозерновые перекуски, особенно с добавлением пшеничных отрубей, могут представлять собой альтернативу для конвенциональных углеводных продук- тов.
Year
Issue
Pages
277-289
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bell S., Sears B. (2003), Low-glycemic-load diets: Impact on obesity and chronic diseases, “Critical Reviews in Food Science and Nutrition”, No. 43.
 • Borowska A., Kowrygo B. (2013), Innowacyjność produktowa na przykładzie sektora piekarskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Brand-Miller J., Holt S., Pawlak D., McMillan J. (2002), Glycemic index and obesity, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 76.
 • Brand-Miller, J., Atkinson, F., Gahler, R., Kacinik V., Lyon M., Wood S. (2011), Effects of added PGXw, a novel functional fibre, on the glycaemic index of starchy foods, “British Journal of Nutrition”, No. 1-4, DOI:10.1017/S0007114511005447 [dostęp: 01.09.2016].
 • Buyken A., Toeller M., Heitkamp G., Karamanos B., Rottiers R., Muggeo M., Fuller S. and EURODIAB IDDM Complications Group (2001), Glycemic index in the diet of European outpatients with type 1 diabetes: relations to glycated hemoglobin and serum lipids, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 73.
 • Chung H-J., Liu Q., Hoover R., Warkentin T., Vandenberg B. (2008), In vitro starch digestibility, expected glycemic index, and thermal and pasting properties of flours from pea, lentil and chickpea cultivars, “Food Chemistry”, No. 111.
 • Dada A., Ogbera A., Ogundele S., Fasanmade O., Ohwovoriole A. (2015), Glycaemic responses to corn meals in type 2 diabetics and non-diabetic controls, “Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism”, No. 19.
 • Dong J-Y., Zhang Y-H., Wang P., Qin L-Q. (2012), Meta-analysis of dietary glycemic load and glycemic index in relation to risk of coronary heart disease, “American Journal of Cardiology”, No. 109.
 • Ebbeling C. Leidig M., Sinclair K., Seger-Shippee L., Feldman H., Ludwig D. (2005), Effects of an ad libitum low-glycemic load diet on cardiovascular disease risk factors in obese young adults, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 81.
 • Englyst K., Vinoy S., Englyst H., Lang V. (2003), Glycaemic index of cereal products explained by their content of rapidly and slowly available glucose, “British Journal of Nutrition”, No. 89.
 • FAO/WHO (1998), Carbohydrates in Human Nutrition. The Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. FAO Food and Nutrition Paper 66. Rome.
 • Fardet, A., Leenhardt, F., Lioger, D., Scalbert, A., Rémésy, Ch. (2006), Parameters controlling the glycaemic response to breads, “Nutrition Research Review”, No. 19.
 • Ferrer-Mairal A. Penâlva-Lapuente C., Iglesia I., Urtasun L., De Miguel-Etayo P., Remón S., Cortés E., Moreno LA. (2012), In vitro and in vivo assessment of the glycemic index of bakery products: influence of the reformulation of ingredients, “European Journal of Nutrition”, No. 51.
 • Foster-Powell K., Holt S., Brand-Miller J. (2002), International table of glycemic index and glycemic load values, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 76.
 • Frost D., Dornhorst A. (2000), The relevance of the glycaemic index to our understanding of dietary carbohydrates, “Diabetic Medicine”, No. 17(5).
 • Henry C., Lightowler H., Strik C., Renton H., Hails S. (2005), Glycaemic index and glycaemic load values of commercially available products in the UK, “British Journal of Nutrition”, No. 94.
 • ISO 26642:2010(E) (2010), International Standard Food products - Determination of the glycaemic index (GI) and recommendation for food classification.
 • Jenkins D., Wolever T., Taylor R., Barker H., Fielden H., Baldwin J., Bowling A., Newman H., Jenkins A., Goff D. (1981), Glycemic index of foods: a phisiological basis for carbohydrate exchange, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 34.
 • Jenkins D., Kendall C. , Augustin L. , Franceschi S., Hamidi M., Marchie A., Jenkins A., Axelsen M., (2002), Glycemic index: overview of implications in health and disease, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 76.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2015), Uwarunkowania akceptacji nowego produktu żywnościowego – wybrane zagadnienia, (w:) Jeżewska-Zychowicz M. (red.), Innowacyjne produkty zbożowe z perspektywy konsumenta, Oficyna Drukarska Jacek Chmieleski, Warszawa
 • Jeżewska-Zychowicz M., Królak M. (2015), Zachowania konsumenckie na rynku pieczywa i ich wybrane uwarunkowania, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(355).
 • Junga E., Suha H., Hongb W., Kimc D., Hongd Y., Hong I., Chang U. (2009), Uncooked rice of relatively low gelatinization degree resulted in lower metabolic glucose and insulin responses compared with cooked rice in female college students, “Nutrition Research”, No. 29.
 • Królak M. (2015), Czynniki poznawcze a zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych, (w:) Jeżewska-Zychowicz M. (red.), Innowacyjne produkty zbożowe z perspektywy konsumenta, Oficyna Drukarska Jacek Chmieleski, Warszawa
 • Leeman M., Östman E., Björk I. (2005), Vinegar dressing and cold storage of potatoes lowers postprandial glycaemic and insulinaemic responses in health subjects, “European Journal of Clinical Nutrition”, No. 59.
 • Litwinek D., Gambuś H., Zięć G., Gambuś F. (2014), Porównanie indeksu i ładunku glikemicznego herbatników owsianych oraz pszennych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 5.
 • Ludwig D. (2002). The glycemic index: physiological mechanisms relating to obesity, diabetes and cardiovascular disease. “Journal of American Medical Association”, No. 287.
 • Marangoni F., Poli A. (2008), The glycemic index of bread and biscuits is markedly reduced by the addition of a proprietary fiber mixture to the ingredients, “Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases”, No. 18.
 • McKeown N., Meigs J., Liu S., Rogers G., Yoshida M., Saltzman E., Jacques P. (2009), Dietary carbohydrates and cardiovascular disease risk factors in the Framingham offspring cohort, “American College Nutrition”, No. 28.
 • McMillan-Price J., Petocz P., Atkinson F., O’neill K., Samman S., Steinbeck K., Caterson I., Brand- Miller J. (2006), Comparison of 4 diets of varying glycemic load on weight loss and cardiovascular risk reduction in overweight and obese young adults: a randomized controlled trial, “Archives of Internal Medicine”, No. 166.
 • Mirrahimi A., de Souza R., Chiavaroli L., Sievenpiper J., Beyene J., Hanley J., Augustin L., Kendall C., Jenkins D. (2012), Associations of glycemic index and load with coronary heart disease events: A Systematic review and meta-analysis of prospective cohorts, “Journal of American of Heart Association”, No. 1, DOI: 10.1161/JAHA.112.000752 [dostęp: 01.09.2016].
 • Morris K., Zemel M. (1999), Glycemic index, cardiovascular disease, and obesity, “Nutrition Review”, No. 57.
 • Patel V., Aldridge R., Leeds A., Dornhorst A., Frost G. (2004), Retrospective analysis of the impact of a low glycaemic index diet on hospital stay following coronary artery bypass grafting: a hypothesis, “Journal of Human Nutrition and Dietetics”, No. 17.
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (2016), Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016, „Diabetologia Kliniczna”, nr 5 (sup. A).
 • Raatz S., Torkelson C., Redmon J. Reck K., Kwong C., Swanson J., Liu C., Thomas W., Bantle J. (2005), Reduced glycemic index and glycemic load diets do not increase the effects of energy restriction on weight loss and insulin sensitivity in obese men and women, “Journal of Nutrition”, No. 135.
 • Sajdakowska M. (2014), Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 6(353).
 • Shepherd R., Dean M., Lampila P.,Arvola A., Saba A., Vassallo M., Claupein E., Winkelman M., Lähteenmäki L. (2012), Communicating the benefits of wholegrain and functional grain products to European consumers, “Trends in Food Science and Technology”, No. 25.
 • Shikany J., Phadke R., Redden D., Gower B. (2009), Effects of low- and high-glycemic index/glycemic load diets on coronary heart disease risk factors in overweight/obese men, “Metabolism”, No. 58.
 • Soong Y., Quek R., Henry C. (2015), Glycemic potency of muffins made with wheat, rice, corn, oat and barley flours: a comparative study between in vivo and in vitro, “European Journal of Nutrition”, No. 54.
 • Stanisławska J., Kurzawa I. (2016), Spożycie pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w Polsce, “Studia i Prace WNEiZ US”, nr 44/2.
 • Venn B., Mann J. (2004), Cereal grains, legumes and diabetes, “European Journal of Clinical Nutrition”, No. 58.
 • Vujić L., Čepo D., Šebečić B., Dragojević I. (2014), Effects of pseudocereals, legumes and inulin addition on selected nutritional properties and glycemic index of whole grain wheat-based biscuits, “Journal of Food and Nutrition Research”, No. 53.
 • Willet, W., Manson, J., Liu, S. (2002). Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 diabetes, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 76.
 • Wolever T., Brand-Miller J., Abernethy J., Astrup A., Atkinson F., Axelsen M., Björck I., Brighenti F., Brown R., Brynes A., Casiraghi M., Cazaubiel M., Dahlqvist L., Delport E., Denyer G., Erba D., Frost G., Granfeldt Y., Hampton Sh., Hart V., Hätönen K., Henry C., Hertzler S., Hull S., Jerling J., Johnston K., Lightowler H., Mann N., Morgan L., Panlasigui L., Pelkman Ch., Perry T., Pfeiffer A., Pieters M., Ramdath D., Ramsingh R., Robert S., Robinson C., Sarkkinen E., Scazzina F., Sison D., Sloth B., Staniforth J., Tapola N., Valsta L., Verkooijen, I., Weickert M., Weseler A., Wilkie P., Zhang J. (2008). Measuring the glycemic index of foods: interlaboratory study, “American Journal of Clinical Nutrition”, No. 87.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9d83946-b4a0-46a8-bf0f-d455aac6698d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.