PL EN


2015 | 8 | 1(26) | 33-49
Article title

Zarządzanie systemami łączności i transmisją danych w sytuacjach kryzysowych

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Z punktu widzenia tematu artykułu najistotniejszym składnikiem w systemach zarządzania kryzysowego jest podsystem przekazywania informacji. Jest on zbiorem złożonych i zespolonych ze sobą sił i środków łączności w celu świadczenia usług wymiany informacji pomiędzy menedżerami zarządzania kryzysowego oraz dowódcami jednostek zrzeszonych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W czasie pokoju, kryzysu i wojny przekaz informacji przez techniczne środki łączności jest podstawowym kryterium zintegrowanego zarządzania zasobami każdego systemu łączności, jest koncepcją planowania, organizowania, sterowania, pobudzania i kontrolowania fizycznego przepływu informacji od nadawcy do odbiorcy. Powinien stanowić orientację efektywnościową (jakościową) powiązaną ze stabilnością, adaptacyjnością i innowacyjnością swoich zasobów. Powinien odznaczać się wysokim stopniem spójności i elastyczności działań jednostek administracyjnych kraju, a w razie kryzysu i wojny z jednostkami wojskowymi oraz innymi podmiotami stojącymi na straży ochrony i obrony społeczeństwa przed zagrożeniami.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określania organów administracji rządowej, które tworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobach ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1810)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. 2004 Nr 98, oz. 978)
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1855)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • Pismo DIR 1578/2001 Dyrektora Departamentu Rozwoju Informatyki i Sytemu Rejestrów Państwowych MSWiA w sprawie przydział częstotliwości radiowych i zezwolenia na urządzeń radiokomunikacyjnych
 • Doktryna systemów łączności i informatyki Sił Zbrojnych RP (D/6). Bydgoszcz 2013
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. drugie, zmienione. Warszawa 2005
 • Guła P., Prońko J., Wiśniewski B., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. Bielsko-Biała 2009
 • Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Warszawa 2002
 • Barczaka A. (red.), Komputerowe wspomaganie decyzji. Planowanie systemu łączności, opracowanie zbiorowe. Warszawa 1999
 • Marczyk M., Dokumenty łączności i informatyki, „Przegląd Wojsk Lądowych”, Październik 2009, Nr 10
 • Michalak J., Udrycki J., PR4G system łączności UKF szczebla taktycznego. Warszawa 2002
 • Michniak J., Dowodzenie i łączność. Warszawa 2005
 • Pilżys J., Planowanie w zarządzaniu kryzysowym. Szczecin 2012
 • Pilżys J., Leksykon bezpieczeństwa ekonomicznego. Szczecin 2011
 • Pilżys J., Zarządzanie kryzysowe. Szczecin 2007
 • Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie. Bielsko-Biała 2006
 • Janczak J., Frączek M. (red.), Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. Warszawa 2012
 • Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa 2011
 • Winiarski T., Symulacja komputerowa. (w:) P. Sienkiewicz (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Warszawa 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9f06bad-ba7e-4dd8-a60a-0821959baec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.