PL EN


2017 | 17 | 4 | 3-13
Article title

From technique to way: an investigation into taekwondo’s pedagogical process

Authors
Content
Title variants
PL
Od techniki do drogi walki: analiza procesu pedagogicznego w taekwondo
Languages of publication
Abstracts
EN
Background. Martial arts in general provide character building traits, but how those qualities are acquired has not been elucidated fully for taekwondo (TKD) practitioners. Problem and Aim. Despite TKD being one of the most widely taught martial arts in the world, its pedagogy remains undefined. Musul (무술, 武術, martial technique), muye (무예, 武藝, martial artistry), and mudo (무도, 武道, martial way), three terms used in Korean martial arts, were defined etymologically to determine their validity and to elucidate TKD’s pedagogy. Methods. Musul, muye, and mudo were redefined according to their hanja (Chinese ideograms used in written Korean) definitions. Then, those definitions were compared and correlated to martial arts education and skill acquisition literature. Results. Musul was defined as martial skill or martial technique, muye as martial artistry, and mudo as martial way. These terms correlate to Western and Eastern skill acquisition models, including shuhari, the established Japanese martial art pedagogy. Conclusions. Musul, muye, and mudo are a stratified pedagogy. They express how TKD skills and knowledge are learned, adapted, and then adopted into daily life routines, respectfully. Determining exactly what and how TKD teaches provides new insights into the art and may permit improvements in its educational practices.
PL
Tło. Sztuki walki ogólnie zapewniają cechy służące budowaniu charakteru, ale sposób, w jaki te cechy zostają nabyte, nie został w pełni wyjaśniony dla adeptów taekwondo (TKD). Problem i cel. Mimo, iż TKD jest jedną z najbardziej popularnych sztuk walki na świecie, jego pedagogika pozostaje niezdefiniowana. Musul (무술, 武術, technika walki), muye ( 무예, 武藝, sztuka walki) i mudo (무도, 武 道, droga walki) – to trzy terminy używane w koreańskich sztukach walki, które zostały zdefiniowane etymologicznie w celu określenia ich ważności i wyjaśnienia sposobu nauczania TKD. Metody. Musul, muye i mudo zostały ponownie zdefiniowane według ich hanji (chińskie ideogramy używane w pisanym języku koreańskim) definicji. Następnie te definicje zostały porównane i skorelowane z nauczaniem sztuk walki i literaturą dotyczącą zdobywania umiejętności. Wyniki. Musul zostało określone, jako umiejętność walki lub techniki walki, muye jako sztuka walki i mudo jako droga walki. Terminy te są skorelowane z zachodnimi i wschodnimi modelami zdobywania umiejętności, w tym z shuhari, uznaną japońską pedagogiką sztuk walki. Wnioski. Terminy musul, muye i mudo stanowią pedagogikę o strukturze warstwowej. Wyrażają one sposób, w jaki umiejętności i wiedza TKD są zdobywane, adaptowane, a następnie przyjmowane do codziennych procedur życia. Określenie dokładnie, czego i jak uczy TKD, daje nowe spojrzenie na sztukę walki i może wpłynąć na poprawę jego praktyk edukacyjnych.
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
3-13
Physical description
Contributors
  • Kyung Hee University, Yongin (Korea)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9f21a85-1d9f-4625-b120-39932561b79d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.