PL EN


2017 | 17 | 3 | 48-55
Article title

Attitudes of coaches considered by their gender, the sports and the athletes they coach

Content
Title variants
PL
Postawy trenerów związane z płcią, rodzajem sportu i sportowców, z którymi trenują
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. Coaches have been widely studied in respect of their tasks and the dynamic functioning of their relationships with athletes, and different groups of coaches have been compared by personality traits, motivation and leadership styles, but few researches have focused on their attitudes. These are their relatively permanent cognitive, emotional and conative settings toward different objects, people, matters and views. Aim. The purpose of this research was to establish, how different groups of coaches view sport, that is, what are their sports attitudes when comparing male and female coaches; coaches of team or individual sports; coaches who work with younger or older athletes; coaches who work with more or less successful athletes and finally, the attitudes of younger or older coaches. Methods. 275 Slovene coaches participated in the research and the Attitude inventory for coaches [Kajtna, Hvalec 2008] was used which measures 3 dimensions of attitudes (development, achievement and problems). Results. Coaches of team sports are more achievement-oriented, as are coaches of successful athletes. These latter also report having more problems because of their work. We found one more difference – older coaches report having more problems. Conclusions. The orientation of coaches of team sports and successful athletes to high achievement is what leads to success However the same can also be used to explain the reporting of problems – working with “high – profile” athletes means constant exposure to the public, the press and the scrutiny of managers and sponsors. Reporting of problems in the group of older coaches can be attributed to the stressfulness of the profession.
PL
Tło. Trenerzy byli obszernie badani pod kątem wykonywania swoich zadań, dynamicznego funkcjonowania w relacjach ze sportowcami, ponadto różne grupy trenerów porównywano pod względem cech osobowych, motywacji oraz stylu przywództwa. Natomiast niewiele badań koncentrowało się na ich postawach, które można określić jako relatywnie stałe ustawienia poznawcze, emocjonalne i konatywne w stosunku do różnych podmiotów, ludzi, spraw i poglądów. Cel. Celem tych badań było ustalenie, jak różne grupy trenerów postrzegają sport, czyli jakie są ich postawy sportowe, porównując trenerów płci męskiej i żeńskiej, trenerów w sportach drużynowych i indywidualnych, trenerów, którzy pracują z młodszymi i starszymi zawodnikami, z mniej lub bardziej zdolnymi sportowcami, a także trenerów młodszych i starszych. Metody. W badaniu uczestniczyło 275 słoweńskich trenerów. Zastosowano spis postaw dla trenerów [Kajtna, Hvalec 2008], który analizował postawy pod 3 względami (rozwoju, osiągnięć i problemów). Trenerzy sportów zespołowych są bardziej ukierunkowani na osiąganie sukcesu, podobnie jak trenerzy utalentowanych sportowców, twierdzą oni także, że mają więcej problemów związanych z pracą. W badaniu stwierdzono, że starsi trenerzy doświadczają więcej problemów. Wnioski. Wysoki poziom orientacji na osiągnięcia w sportach zespołowych i wśród odnoszących sukcesy sportowców jest tym, co prowadzi do sukcesu, ale to samo może służyć jako wyjaśnienie zgłaszanych problemów – praca ze sportowcami na najwyższym poziomie jest stale narażona na krytykę opinii publicznej, prasy i naciski ze strony menedżerów i sponsorów. Zgłaszanie problemów w grupie starszych trenerów można przypisać stresowi spowodowanemu zawodem
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
48-55
Physical description
Contributors
author
  • University of Ljubljana, Ljubljana (Slovenia)
  • University of Ljubljana, Ljubljana (Slovenia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9f7fb6d-2699-434d-8d94-a567f6257afe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.