PL EN


2018 | 14 | 123-146
Article title

„Literacki Kraków”, czyli wystawa jako forma działalności edukacyjnej w bibliotece akademickiej

Authors
Content
Title variants
EN
„Literary Cracow”. Exhibitions – a form of educational activity of the academic library
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie organizowania wystaw przez biblioteki akademickie. Przeglądowi literatury krajowej i zagranicznej na ten temat towarzyszy opis ekspozycji przygotowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym pod tytułem „Literacki Kraków”. Scharakteryzowano elementy wystawy, które spełniały funkcję edukacyjną. Zwrócono uwagę na znaczenie wystaw w promocji bibliotek i upowszechnianiu informacji o zbiorach. Zasygnalizowano potrzebę podjęcia badań na temat działalności wystawienniczej bibliotek.
EN
Exhibitions organised by university libraries are the primary subject of this article. A brief look at existing Polish and non-Polish literature on the topic is accompanied by a description of the exhibition entitled “Literary Cracow” organised by the Main Library of the Pedagogical University of Cracow in cooperation with the Krakow Festival Office. Educational elements of the exhibition are highlighted, and attention is drawn to the role of exhibitions in promoting libraries and raising awareness of their collections. The need to undertake further research on the exhibition activities of libraries is indicated.
Year
Issue
14
Pages
123-146
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Główna. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Błach Marzena, Przewodniki turystyczne po Krakowie jako narzędzie promocji dziedzictwa literackiego, Kraków 2014.
 • Chadaj Anna, Szaflarska Ewa, Zaistnieć w cyberprzestrzeni. Wystawy Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej, „Biuletyn EBIB”, 2015, nr 1, s. 1–11, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/315 [dostęp: 2018-10-27].
 • Crystal David, Evolving English: One Language, Many Voices, London 2011.
 • Fouracre Dorothy, Making an Exhibition of Ourselves? Academic Libraries and Exhibitions Today, „The Journal of Academic Librarianship”, 2015, nr 41, s. 377–385.
 • Kawecka-Gryczowa Alodia (red.), Drukarze dawnej Polski: od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa. T. 1, Małopolska. Cz. 1, Wiek XV–XVI, Wrocław 1983.
 • Patil S. K., Pradhan Pranita, Library promotion practices and marketing of Library services: A role of Library professionals, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 2014, nr 133, s. 249–254.
 • Pirożyński Jan (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII–XVIII. Vol. 2, L–Ż i Drukarnie żydowskie, Kraków 2000.
 • Poślada Urszula Łucja, Szczypa Grzegorz, 70-lecie Biblioteki UMCS 1944–2014. Wystawa jubileuszowa, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, 2014, nr 6, s.35–39.
 • Rossa Piotr, Wirtualny żywot wystaw bibliotecznych, 2018, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71576/17_Piotr_Rossa.pdf [dostęp: 2018-10-27].
 • Sidorczuk Anna, Wykowska Anna, Zwierzyńska Ewa, Impresariat w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej, „Biuletyn EBIB”, 2016, nr, 5 s. 1–11, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/455 [dostęp: 2018-10-27].
 • Sieja-Skrzypulec Hanna, Kraków miastem „twórczego pisania”, „Kraków”, nr 113, 2014.
 • Skoczyński Bogumił, Specyficzny rodzaj marketingu na przykładzie wystawy pt. „Napoleon i jego czasy" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Bibliotekarz”, 1997, [nr] 12, s. 12-15.
 • Treichel Irena (red.), Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9fc52f5-8b84-4c11-af09-46db673fc472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.