PL EN


2019 | 4(44) | 65-78
Article title

Accounting education, technology and entrepreneurship: Current trends and future outlook

Content
Title variants
PL
Kształcenie w zakresie rachunkowości, technologii i przedsiębiorczości – aktualne trendy i perspektywy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The present study explores current accounting and business research focusing on the accounting technology that leads the accounting profession in new directions. Also it discusses whether and how accounting education can support the development of employability skills of graduates and the creation of competent entrepreneurs through old and new technological advancements and applications. Research insight reveals that future entrepreneurs either in business or in accountancy should be aware of a numer of additional elements such as human factors and emotions, communication strategy, safety issues, business structure, budget requirements, and other issues that may impact their decision making in a digitally transformed world. The paper aims to highlight current trends and future outlook of digital tools, processes and applications which are at the disposal of accounting and other practitioners and may allow for an interactive communication process between the interested parts.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące problemów związanych z rachunkowością i biznesem, skupiono się przy tym na wykorzystywanych w rachunkowości technologiach, które wytyczają nowe kierunki jej rozwoju. Zaprezentowano, czy i jak edukacja w zakresie rachunkowości może wspierać rozwój umiejętności zatrudnienia u absolwentów oraz kształtowanie kompetentnych przedsiębiorców poprzez stare i nowe osiągnięcia technologiczne i aplikacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyszli przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub księgową powinni być świadomi wielu dodatkowych elementów, takich jak czynniki ludzkie i emocje, strategia komunikacji, kwestie bezpieczeństwa, struktura biznesowa, wymagania budżetowe i inne kwestie, które mogą mieć wpływ na ich decyzje w cyfrowo przekształconym świecie. Celem artykułu jest prezentacja obecnych trendów oraz perspektyw wykorzystania cyfrowych narzędzi, procesów i aplikacji, które mogą służyć pracownikom rachunkowości i praktykom gospodarczym, umożliwiając interaktywną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami procesu gospodarczego.
Year
Issue
Pages
65-78
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • University of West Attica, Department of Business Administration, Athens, Greece, sasonitou@uniwa.gr
 • University of West Attica, Department of Business Administration, Athens, Greece
References
 • AACSB. (2019). Prospective students and business practitioners [online, accessed: 2019-08-16]. Tampa, FL: AACB international. Retrieved from: https://www.aacsb.edu/accreditation/ students-and-businesspractitioners.
 • AECC (Accounting Education Change Commission). (1993). Improving the early employment experience of accountants: Issues statement no 4. Issues in Accounting Education, 8(2), 431–435.
 • AICPA. (1999). The AICPA core competency framework for entry into the accounting profession. New York: American Institute of Certified Public Accountants.
 • AICPA. (2017). CPA Horizons 2025 [online, accessed: 2019-08-16]. American Institute of Certified Public Accountants. Retrieved from: https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/cpahorizons2025/downloadabledocuments/cpa-horizons-report-web.pdf.
 • Alamin, A., Yeoh, W., Warren, M., Salzman, S. (2015). An empirical study of factors influencing accounting information systems adoption. In: ECIS 2015 Completed Research Papers. Paper 3. DOI: 10.18151/7217259. ISBN 9783000502842.
 • Alexander, R., Gentry, J. (2014). Using social media to report financial results. Business Horizons, 57, 161–167.
 • Al-Htaybat, K., von Alberti-Alhtaybat, L., Alhatabat, Z. (2018). Educating digital natives for the future: Accounting educators’ evaluation of the accounting curriculum. Accounting Education, 27(4), 333–357. DOI: 10.1080/09639284.2018.1437758.
 • Alon, A. (2015). The IFRS question: To adopt or not? Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, 13, 405–423. DOI: 10.1108/S1085-4622(2012)0000013021.
 • Asonitou, S. (2015a). Employability skills in higher education and the case of Greece. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 175, 283–290. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1202.
 • Asonitou, S. (2015b). Barriers to the teaching of skills in the Greek higher education accounting courses: Insight from accounting teachers. International Journal of Strategic Innovative Marketing, 3, 14–26. DOI: 10.15556/IJSIM.02.03.002.
 • Asonitou, S., Hassall, T. (2019). Which skills and competences to develop in accountants in a country in crisis? The International Journal of Management Education, 17(3), 100–308. DOI: 10.1016/j.ijme.2019.100308.
 • Asonitou, S., Kottara, C. (2019). Sustainable development of skills for the tourism sector and its financial impact. In: A. Kavoura, E. Kefallonitis, A. Giovanis (eds.). Strategic Innovative Marketing and Tourism (pp. 1121–1129). Cham: Springer. ISBN 9783030124526. DOI: 10.1007/978-3-030-12453-3_129.
 • Asonitou, S., Vitouladiti, O. (2015). Core skills as marketing and management tools: Evidence from the tourism sector. In: A. Kavoura, D. Sakas, P. Tomaras (eds.). Strategic Innovative Marketing: 4th IC-SIM, Mykonos, Greece (pp. 45–53). Cham: Springer. ISBN 9783319338637.
 • Babaei, M., Gholami, Z., Altafi, S. (2015). Challenges of Enterprise Resource Planning implementation in Iran large organizations. Information Systems, 54, 15–27.
 • Bandera, C., Collins, R., Passerini, K. (2018). Risky business: Experiential learning, information and communications technology, and risk-taking attitudes in entrepreneurship education. The International Journal of Management Education, 16(2), 224–238. DOI: 10.1016/j.ijme.2018.02.006.
 • Bititci, U., Cocca, P., Ates, A. (2015). Impact of visual performance management systems on the performance management practices of organizations. International Journal of Production Research, 54(6), DOI: 10.1080/00207543.2015.1005770.
 • Boedker, C., Chua, W. (2013). Accounting as an affective technology: A study of circulation, agency and entrancement. Accounting, Organizations and Society, 38(4), 245–267.
 • Chandler, R. J. (2012). Numbers have moved to the Cloud… The benefits of Online Client Accounting [online, accessed: 2019-08-16]. CPA Practice Advisor. Retrieved from: https://www.cpapracticeadvisor.com/directory/accounting/article/10597784/numbers-have-moved-to-the-cloud-the-benefits-of-online-client-accounting.
 • Consortium for Entrepreneurship Education (2004). The national content standards for entrepreneurship education overview [online, accessed: 2019-08-10]. Retrieved from: http://www. entre-ed.org/natstandards/national-entrepreneurship-standards/.
 • Coyne, J., Coyne, E., Walker, K. (2016). A model to update accounting curricula for emerging technologies. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 13(1), 161–169. DOI: http://dx.doi.org/10.2308/jeta-51396.
 • Curran, Ch., Puthiyamadam, T., Sviokla, J., Verweij, G. (2015). Lessons from digital leaders: 10 attributes driving stronger performance. Global Digital IQ® Survey [online, accessed: 2019-08-16]. PricewaterhouseCoopers LLP. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/digital-iq-survey-2015/campaign-site/digital-iq-survey-2015.pdf.
 • Dimitriu, O., Matei, M. (2014). A new paradigm for accounting through cloud computing. Procedia Economics and Finance, 15, 840–846. DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00541-3.
 • Earley, C. (2015). Data analytics in auditing: Opportunities and challenges. Business Horizons, 58(5), 493–500. DOI: 10.1016/j.bushor.2015.05.002.
 • Erevelles, S., Fukawa, N., Swayne, L. (2016). Big data consumer analytics and the transformation of marketing. Journal of Business Research, 69(2), 897–904. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.07.001.
 • Farhangmehr, M., Goncalves, P., Sarmento, M. (2016). Predicting entrepreneurial motivation among university students: The role of entrepreneurship education. Education + Training, 58(7/8), 861–881. DOI: 10.1108/ET-01-2016-0019.
 • Farrar, M. (2019). Re-inventing finance for a digital world, the future of finance [online, accessed: 2019-08-16]. Association of International Certified Professional Accountants. ISBN 9781859718711. Retrieved from: https://www.cimaglobal.com/Documents/Future%20of%20Finance/future-re-inventing-financefor-a-digital-world.pdf.
 • Freeman, M. (2012). To adopt or not to adopt innovation: A case study of team-based learning. International Journal of Management in Education, 10(3), 155–168. DOI: 10.1016/j.ijme.2012.06.002.
 • Goretzki, L., Strauss, E., Weber, J. (2013). An institutional perspective on the changes in management accountants’ professional role. Management Accounting Research, 24(1), 41–63. DOI: 10.1016/j.mar.2012.11.002.
 • Hartshorn, C., Sear, L. (2005). Employability and enterprise: Evidence from the North East. Urban Studies, 42(2), 271–283. DOI: 10.1080/0042098042000316146.
 • Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7(2), 97–109. DOI: 10.1080/13538320120059990.
 • IFAC (2010). Handbook of International Education Pronouncements: 2010 Edition [online, accessed: 2019-08-05]. New York: International Federation of Accountants. ISBN 9781608150670. Retrieved from: https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/handbook-of-international-e-2.pdf.
 • IFAC (2019). The Clarified Standards [online, accessed: 2019-08-10]. New York: International Federation of Accountants. Retrieved from: https://www.iaasb.org/clarity-center/clarified-standards.
 • Kotb, A., Abdel-Kader, M., Allam, A., Halabi, H., Franklin, E. (2019). Information technology in the British and Irish undergraduate accounting degrees. Accounting Education, 28(5), 445–464. DOI: 10.1080/09639284.2019.1588135.
 • Mahdi, S., Palmer G. (2012). Social media: Time for reporters to join the conversation [online, accessed: 2019-08-10]. Corporate Reporting Opinion. PricewaterhouseCoopers Legal LLP (PwC). Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/integrated-reporting/assets/pwc-social-media.pdf.
 • Mason, G., Williams, G., Cranmer, S. (2009). Employability skills initiatives in higher education: What effects do they have on graduate labour market outcomes? Education Economics, 17(1), 1–30. DOI: 10.1080/09645290802028315.
 • Montaño, J. L. A., González, J. M., Hassall, T., Joyce, J., Germanou, E., Asonitou, S. (2010). The approaches to learning of European accounting students. EuroMed Journal of Business, 5(3), 345–362. DOI: 10.1108/14502191011080854.
 • Mora, J., Garcia-Montalvo, J., Garcia-Aracil, A. (2000). Higher Education and Graduate Employment in Spain. European Journal of Education, 35(2), 229–237.
 • North, A. (2015). Entrepreneurship education and training: What works? [online, accessed: 2019-08-16]. Ewing Marion Kauffman Foundation. Retrieved from: https://www.kauffman.org/currents/2015/07/ entrepreneurship-education-and-training.
 • Parham, A. G., Moorney, J. L., Cairney, T. D. (2015). When BYOD Meets Big Data. The Journal of Corporate Accounting and Finance, 26(5), 21–27. DOI: 10.1002/jcaf.22059.
 • Pathways Commission (2012). Charting a national strategy for the next generation of accountants [online, accessed: 2019-08-16]. American Accounting Association; America Institute of Certified Public Accountants. Retrieved from: http://commons.aaahq.org/posts/a3470e7ffa.
 • Prasad, A., Green, P., Heales, J. (2014). On governance structures for the cloud computing services and assessing their effectiveness. International Journal of Accounting Information Systems, 15(4), 335–356. DOI: 10.1016/j.accinf.2014.05.005.
 • Pries, K., Dunnigan, R. (2015). Big Data analytics: A practical guide for managers. New York: Taylor and Francis. ISBN 9781482234510.
 • Prokofieva, M. (2015). Twitter-based dissemination of corporate disclosure and the intervening effects of firms’ visibility: Evidence from Australian-listed companies. Journal of Information Systems, 29(2), 107–136, DOI: 10.2308/isys-50994.
 • Rae, D., Martin, L., Antcliff, V., Hannon, P. (2012). Enterprise and entrepreneurship in English higher education: 2010 and beyond. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 380–401. DOI: 10.1108/14626001211250090.
 • Rao, A. (2015). Social listening: How market sensing trumps market research [online, accessed: 2019-08-10]. PricewaterhouseCoopers LLP. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/digital-iqsurvey-2015/campaign-site/digital-iq-survey-2015.pdf.
 • Rebele, E. J., St. Pierre, K. E. (2019). A commentary on learning objectives for accounting education, programs: The importance of soft skills and technical knowledge. Journal of Accounting Education, 48, 71–79. DOI: 10.1016/j.jaccedu.2019.07.002.
 • Ross, P., Blumenstein, M. (2013). Cloud computing: The nexus of strategy and technology. Journal of Business Strategy, 34(4), 39–47. DOI: 10.1108/JBS-10-2012-0061.
 • Russell, K. A., Siegel, G. H., Kulesza, C. S. (1999). Counting more, counting less, transformations in the management accounting profession [online, accessed: 2019-08-16]. Management Accounting Quarterly, Fall. Retrieved from: http://www.imanet.org.
 • Singh, K., Best, P. (2016). Interactive visual analysis of anomalous accounts payable transactions in SAP enterprise systems. Managerial Auditing Journal, 31(1), 35–63. DOI: 10.1108/MAJ-10-2014-1117.
 • Tysiac, K. (2015). How internal audit can help manage 10 top technology risks [online, accessed: 2019-08-16]. Journal of Accountancy. Retrieved from: http://www.journalofaccountancy.com/news/2015/aug/internal-audit-technology-risks-201512911.html.
 • Uyar, A., Boyar E. (2015). An investigation into social media usage of publicly traded companies. The Journal of Corporate Accounting and Finance, 27(1), 71–78. DOI: 10.1002/jcaf.22113.
 • van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., de Haan, J. (2017). The relation between 21st century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in Human Behavior, 72, 577–588. DOI: 10.1016/j.chb.2017.03.010.
 • Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., Tuttle, B. (2015). Big data in accounting: An overview. Accounting Horizons, 29(2), 381–396. DOI: 10.2308/acch-51071.
 • Villiers, C., Rinaldi, L., Unerman, J. (2014). Integrated Reporting: Insights, gaps and an agenda for future research. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 27(7), 1042–1067. DOI: 10.1108/AAAJ-06-2014-1736.
 • von Graevenitz, G., Harhoff, D., Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior and Organization, 76(1), 90–112. DOI: 10.1016/j.jebo.2010.02.015.
 • Whitehouse, T. (2014). Auditing in the era of big data. Compliance Week, 11(126), 28–67.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9fcdfda-bfaa-4e7b-b3b3-259bba952af9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.