PL EN


2015 | 4 | 2 | 195-208
Article title

Elastyczność dochodowa wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich

Content
Title variants
EN
The income elasticity of health care spending in European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje bardzo bogata literatura światowa analizująca związki pomiędzy wydatkami na zdrowie a dochodami per capita. Część badaczy jest zdania, że opieka zdrowotna jest dobrem luksusowym, gdy tymczasem inni uważają, że jest dobrem podstawowym. Wyniki zależą od doboru obiektów badawczych, metody i okresu badawczego. Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy wydatkami na ochronę zdrowia i dochodami per capita w krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Próba badawcza obejmuje lata 1995–2012. Zastosowano modele panelowe. Wyniki badań nie określają jednoznacznie, czy opiekę zdrowotną należy traktować jako dobro podstawowe czy luksusowe. Badania wykazują wyraźny podział wśród państw europejskich.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
195-208
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansow, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,, aleksandra.kordalska@zie.pg.gda.pl
References
 • Baltagi B. H., Moscone F. (2010), Health Care Expenditure and Income in the OECD Reconsidered: Evidence from Panel Data, „Economic Modelling”, Vol. 27, No. 4.
 • Baltagi B. H., Song S. H., Koh W. (2003), Testing panel data regression models with spatial error correlation, „Journal of Econometrics”, Vol. 117, No. 1.
 • Carrion-i-Silvestre J. L., (2005), Health care expenditure and GDP: are they broken stationary?, „Journal of Health Economics”, Vol. 24, Issue 5.
 • Chakroun M. (2009), Health care expenditure and GDP: an international panel smooth transition approach, Munich Personal RePEc Archive, No. 14322.
 • Dregen C., Reimers H. E. (2005), Health care expenditures in OECD countries: a panel unit root and cointegration analysis, IZA Discussion Paper, No. 1469.
 • Harris R. D. F., Tzavalis E. (1999), Inference for Unit Roots in Dynamic Panels where the Time Dimension is Fixed, „Journal of Econometrics”, Vol. 91, Issue 2.
 • Im K. S., Pesaran M. H., Shin Y. (2003), Testing for unit roots in heterogeneous panels, „Journal of Econometrics”, Vol. 115, Issue 1.
 • Jewell T., Lee J., Tieslau M., Strazicich M. C. (2003), Stationarity of heath expenditures and GDP: evidence from panel unit root tests with heterogeneous structural breaks, „Journal of Health Economics”, Vol. 22, Issue 2.
 • Kao C. (1999), Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data, „Journal of Econometrics”, Vol. 90, Issue 1.
 • Kao C., Chiang M. (2000), On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data, w: Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels, Baltagi B. H. (red.), „Advances in econometrics”, Vol. 15, Amsterdam: JAI.
 • Khan J., Mahumud R. A. (2015), Is healthcare a ‘Necessity’ or ‘Luxury’? an empirical evidence from public and private sector analyses of South-East Asian countries?, „Health Economics Review”, Vol. 5, No. 3, http://www.healtheconomicsreview.com/content/pdf/s13561-014-003 8-y.pdf, dostęp dnia 20.09.2015.
 • Kleiman E. (1974), The Determinants of National Outlay on Health, Macmillan, London.
 • Lago-Penas S., Cantarero-Prieto D., Blazquez-Fernandez C. (2013), On the relationship between GDP and health care expenditure: A new look, „Economic Modelling”, Vol. 32.
 • Mehrara M., Musai M., Amiri, H. (2010), The relationship between health expenditure and GDP in OECD countries using PSTR, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences”, Issue 24.
 • Newhouse, J. P. (1977), Medical care expenditure: A cross-national survey, „Journal of Human Resources”, Vol. 12.
 • Okunade A. A., Murthy V. N. R. (2002), Technology as a „major driver” of health care costs: a co integration analysis of the Newhouse conjecture, „Journal of Health Economics”, Vol. 21, Issue 1.
 • Pedroni P. (1999), Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics", Vol. 61.
 • Pesaran M. H. (2003), A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence, University of Cambridge, Cambridge Working Papers in Economics No. 0346.
 • Pesaran M. H. (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, CESifo Working Papers Series, No. 1229, IZA Discusion Paper No. 1240, http://ssrn.com/abstract=572504, dostęp dnia 20.09.2015.
 • Sen A. (2005), Is Health Care a Luxury? New Evidence from OECD Data, „International Journal of Health Care Finance and Economics”, Vol. 5, Issue 2.
 • The World Bank Database, http://data.worldbank.org/, dostęp dnia 15.02.2015.
 • Westerlund J. (2007), Testing for error correction in panel data, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, Vol. 69, No. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa209b61-0f78-4ab5-b008-83f70273cbcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.