PL EN


2013 | 2 | 5 | 18-26
Article title

Sprzedaż aktywna i pasywna w usługach marketingu internetowego

Content
Title variants
EN
Active and passive sales in online marketing services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój Internetu powoduje, że zastosowanie siatki pojęciowej i klasyfikacji prawa konkurencji, wypracowanych na gruncie handlu tradycyjnego, do handlu internetowego może prowadzić do wielu praktycznych problemów. Celem artykułu jest (i) zastosowanie podziału na sprzedaż aktywną i pasywną w odniesieniu do najpopularniejszych usług marketingu internetowego (pozycjonowanie stron www, linki sponsorowane, wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną, promocja w serwisach społecznościowych) oraz (ii) skonkretyzowanie zakresu dozwolonych ograniczeń, jakie zgodnie z polskim i unijnym prawem konkurencji dostawca mógłby nałożyć na detalicznych dystrybutorów wyłącznych korzystających z tych usług.
EN
Using competition law concepts and classifications, which were developed for “brick and mortar” commerce, may lead to many practical problems in the e-commerce environment. The article aims (i) to apply the distinction between active and passive sales to the most popular online marketing services (search engine optimization, sponsored links, mailing, promotion in social networks) and (ii) to identify the limits for the use of these services that suppliers would be allowed to impose on their exclusive retail distributors in accordance with Polish and EU competition law.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
18-26
Physical description
Dates
published
2013-09-23
Contributors
  • Zakład Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, btarga@sgh.waw.pl
References
  • Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
  • Kohutek K., Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych), „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, z. 11
  • Koralewski P., Usługi oparte na przetwarzaniu danych geograficznych, iKAR 2012, nr 6(1)
  • Online markets: discussion paper, A report for the Office of Fair Trading, July 2010
  • Światowiec J., Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych, „Świat Marketingu”, październik 2002
  • Targański B., Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie [w:] A. Mokrysz-Olszyńska, B. Targański (red.), Uwarunkowaniaprawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
  • Wijckmans F., Tuytschaever F., Vertical Agreements in the EU Competition Law. Second Edition, Oxford University Press, Oxford 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa2a61a9-759d-4175-a7ba-1385bbb42ed8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.