Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | XX/2 | 74-83

Article title

POLSKA, KTÓREJ NIE MA (BORIS AKUNIN, DOKĄD PŁYNIEMY?, LATAJĄCY SŁOŃ)

Content

Title variants

EN
Poland which is not there (Where shall we go? and The flying elephant by Boris Akunin)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper focuses on the image of Poland in the times of partitions as presented in the works by Boris Akunin on the basis of the stories entitled Where Shall We Go? andThe Flying Elephant. This image is created with the use of space (as well as sensory) mapping through the presence of toponyms, names of dishes considered to be typically Polish (the geography of taste), interweaving the text with Polonisms and (sometimes spelled in the Latin alphabet) Polish words, Polish surnames, references to religious and national stereotypes. Despite its entertaining convention (the collage of action and detective novels enriched with some elements of steampunk) the image of Poland sketched in the analyzed works is relatively credible and devoid of superpower pathos. Akunin does not exaggerate and balances the proportions between type and stereotype by dint of showing that the official political area does not reflect the real lives of coexisting communities.

Year

Volume

Pages

74-83

Physical description

Dates

published
2018-12-30

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Akunin Boris. 2008. Smertʹ na bruderšaft. Letaûŝij slon. W: http://loveread.me/read_book. php?id=2682&p=1 [Dostup 10 V 2017] [Акунин Борис. 2008. Смерть на брудер- шафт. Летающий слон. W: http://loveread.me/read_book.php?id=2682&p=1 [Доступ 10 V 2017].
 • Akunin Boris. 2015. Kuda ž nam plytʹ? Idiotičeskij detektiv. W: Akunin B. Planeta Voda (sbornik). Priklûčeniâ Èrasta Fandorina v XX veke. W: http://book-online.com. ua/read.php?book=9617&page=1 [Dostup 10 V 2017] [Акунин Борис. 2015. Куда ж нам плыть? Идиотический детектив. W: Акунин Б. Планета Вода (сборник). Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке. W: http://book-online.com.ua/read. php?book=9617&page=1 [Доступ 10 V 2017].
 • Akunin Boris. To, čto russkie ploho otnosâtsâ k polâkam – èto mif. Intervʹû Vladimira Gromova. W: http://culture.pl/ru/article/boris-akunin-to-chto-russkie-ploho- otnosyatsya-k-polyakam-eto-mif-intervyu [Dostup 15 I 2017] [Акунин Борис. То, что русские плохо относятся к полякам – это миф. Интервью Владимирa Громовa. W: http://culture.pl/ru/article/boris-akunin-to-chto-russkie-ploho-otnosyatsya-k- polyakam-eto-mif-intervyu [Доступ 15 I 2017]
 • Atlas krepostej Rossijskoj Imperii. W: http://sibved.livejournal.com/101561.html [Dostup 10 V 2017] [Атлас крепостей Российской Империи. W: http://sibved.livejournal. com/101561.html [Доступ 10 V 2017].
 • Bierdiajew Nikołaj. 2004. Dusza rosyjska i polska. Tłum. Radolińska W. W: Dusza pol- ska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. de Lazari A. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: 146-150.
 • Eco Umberto. 1996. Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między reto- ryką a ideologią. Tłum. Ugniewska J. Warszawa: Znak.
 • Konończuk Elżbieta. 2011. Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury. „Teksty Drugie” nr 5: 255-264.
 • Kula Henryk. 2005. Propaganda współczesna. Istota – właściwości. Toruń: Adam Mar- szałek.
 • Lewandowski Edmund. 2011. Charakter narodowy Polaków i innych. Wyd. 3 uzup. Warszawa: MUZA SA.
 • Lipatov Aleksandr. 2002. Polʹskostʹ v russkosti: raznonapravlennyj parallelizm vospriâtiâ kulʹtury zapadnogo soseda (Gosudarstvo i graždanskoe obŝestvo). W: Rossiâ – Polʹša.
 • Obrazy i stereotipy v literature i kulʹture. Otv. red. Horev V.A. Moskva: Indrik: 134-155 [Липатов Aлександр. Польскость в русскости: разнонаправленный параллелизм восприятия культуры западного соседа (Государство и гражданское общество). W: Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. Отв. ред. Хорев В.А. Москва: Индрик: 134-155].
 • Lipatow Aleksander. 2006. Rosyjskie pryzmaty odbioru polskości. W: Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. de Lazari A. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: 329-338.
 • Magierska Sabina. 1997. Swój i obcy – relacja poznawcza. W: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Red. Rzewuska E. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 11-16.
 • Mapa powiatu będzińskiego. W: http://wikizaglebie.pl/images/9/99/Mapa_Powiatu_bę- dzińskiego_1867_-_1914.JPG [Dostęp 10 V 2017].
 • Ostaszewski Robert. 2000. Dolna strefa stanów średnich. „Twórczość” nr 3: 131-132. Pikus Tadeusz. 2003. Katolik w Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
 • PKF 50/02. 1950. Polska. W: http://www.kronikarp.pl/szukaj,36710,tag-691983,strona-4[Dostęp 10 V 2017].
 • Przesmycki Piotr SDB. 2006. Stereotypy, uprzedzenia i nieporozumienia „religijne” w relacjach między Polakami a Rosjanami. Refleksje teologa katolickiego. W: Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. de Lazari A. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: 519-545.
 • Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Kraków: Universitas.
 • Sarzyńska Anna. Erast Fandorin pod wodą, Erast Fandorin w Krakowie. Najnowsza książka Borysa Akunina, czyli przyjazne spojrzenie – na Polskę. W: http://wpolityce. pl/kultura/289746-erast-fandorin-pod-woda-erast-fandorin-w-krakowie-najnowsza- ksiazka-borysa-akunina-czyli-przyjazne-spojrzenie-na-polske [Dostęp 23 V 2017].
 • Tokarz Bożena. 2003. Twórca – stereotyp – profilowanie, czyli literacka rzeczywistość alternatywna. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Red. Bolecki W. i Gazda G. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN: 161-172.
 • Żak Elżbieta. 2014. Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku. Bo- hater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fa30e08f-8080-4ac5-8c3f-8cbcb1886351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.