PL EN


2015 | 232 | 103-112
Article title

Aukcje internetowe jako źródło informacji o produktach

Content
Title variants
EN
Internet auctions as sources for product information
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aukcje internetowe są specyficzną formą e-commerce umożliwiającą zawieranie transakcji na linii zarówno B2C, jak i C2C. Prowadzi się badania próbujące wyjaśnić zachowania kupujących, jak też pozwalające na opracowanie jak najefektywniejszych strategii sprzedażowych. Niskie bariery wejścia na rynek aukcji internetowych są czynnikiem pozwalającym wykorzystywać ten kanał sprzedaży zarówno indywidualnym klientom, jak i przedsiębiorstwom. W artykule scharakteryzowano aukcje internetowe, ich rodzaje oraz wady i zalety zarówno dla sprzedających, jak i kupujących, by następnie, odwołując się do wyników badań, pokazać, w jakim stopniu aukcje internetowe są wykorzystywane przez konsumentów w procesie poszukiwania informacji o dobrach i usługach.
EN
Aukcje internetowe są specyficzną formą e-commerce umożliwiającą zawieranie transakcji na linii zarówno B2C, jak i C2C. Prowadzi się badania próbujące wyjaśnić zachowania kupujących, jak też pozwalające na opracowanie jak najefektywniejszych strategii sprzedażowych. Niskie bariery wejścia na rynek aukcji internetowych są czynnikiem pozwalającym wykorzystywać ten kanał sprzedaży zarówno indywidualnym klientom, jak i przedsiębiorstwom. W artykule scharakteryzowano aukcje internetowe, ich rodzaje oraz wady i zalety zarówno dla sprzedających, jak i kupujących, by następnie, odwołując się do wyników badań, pokazać, w jakim stopniu aukcje internetowe są wykorzystywane przez konsumentów w procesie poszukiwania informacji o dobrach i usługach.
Keywords
Year
Volume
232
Pages
103-112
Physical description
Contributors
References
 • Chia-Hui Y., Hsi-Peng L. (2008a), Factor influencing online auction repurchase intention, „Internet Research”, Vol. 18, No. 1, www.emeraldinsight.com/1066-2243.htm (dostęp: 11.07.2014).
 • Chia-Hui Y., Hsi-Peng L. (2008b), Effects of e-service quality on loyalty intention: an empirical study in online auction, „Managing Service Quality”, Vol. 18, No. 2, www.emeraldinsight.com/0960-4529.htm (dostęp: 18.07.2014).
 • Chung-Chi S., Jyh-Shen Ch., Biing-Shen K. (2011), Remedies for information asymmetry in online transaction. An investigation into the impact of web page signals on auction outcome, „Internet Research”, Vol. 21, No. 2, www.emeraldinsight.com/ 1066-2243.htm (dostęp: 18.07.2014).
 • Gen-Yih L., Jing-Jang H. (2001), A trustworthy Internet auction model with verifiable fairness, „Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy”, Vol. 11, No. 2, www.emerald-library.com/ft (dostęp: 09.07.2014).
 • Halstead D., Becherer R. (2003), Internet auction sellers: does size really matter?, „Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy”, Vol. 13, No. 3, www.emeraldinsight.com/1066-2243.htm (dostęp: 12.07.2014).
 • Jianwei H. (2007), Pricing strategy & practice. Late bidding and the auction proce: evidence from eBay, „Journal of Product & Brand Management”, Vol. 16, No. 6, www.emeraldinsight.com/1061-0421.htm (dostęp: 14.07.2014).
 • Jih-Chun Y., Kuo-Lun H., Wei-Ning Y. (2012), A study of purchasing behavior in Taiwan’s online auction websites. Effects of uncertainty and gender differences, „Internet Research”, Vol. 22, No. 1, www.emeraldinsight.com/1066-2243.htm (dostęp: 12.07.2014).
 • Jyh-Shen Ch., Lei-Yu W., Yi-Ping S. (2009), Buyer satisfaction and loyalty intention in online auctions. Online auction web site versus online auction seller, „Journal of Service Management”, Vol. 20, No. 5, www.emeraldinsight.com/1757-5818.htm (dostęp: 18.07.2014).
 • Korgaonkar P., Petrescu M., Becerra E. (2014), Shopping orientations and patronage preferences for internet auctions, „International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 42, No. 5, www.emeraldinsight.com/0959-0552.htm (dostęp: 21.07.2014).
 • Kumar S., Maher M. (2008), Are the temptations of online reverse auctions appropriate for your business?, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 13, No. 4, www.emeraldinsight.com/1359-8546.htm (dostęp: 16.07.2014).
 • Kyciak W., Krupowicz B., Łukjanowicz B. (2007), Allegro.pl – Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych, Helion, Gliwice.
 • Olszak C. (red.) (2004), Systemy e-Commerce. Technologie internetowe w biznesie, AE, Katowice.
 • Shao-Kang L., Yu-Ping Ch., Ai-Yun H. (2013), Photograph and model use within an online auction page for influencing buyer’s bidding behavior, „Online Information Review”, Vol. 37, No. 3, www.emeraldinsight.com/1468-4527.htm (dostęp: 21.07.2014).
 • Shehryar O. (2008), The effect of buyer’s gender, risk-proneness, and time remaining in an internet auction on the decision to bid or buy-it-now, „Journal of Product & Brand Management”, Vol. 17, No. 5, www.emeraldinsight.com/1061-0421.htm (dostęp: 11.07.2014).
 • Szewczyk A. (red.) (2007), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Yang K. (2005), Consumers’ attitudes toward regulation of internet auction sites. A thirdperson effect perspective, „Internet Research”, Vol. 15, No. 4, www.emeraldinsight.com/ 1066-2243.htm (dostęp: 11.07.2014).
 • [www 1] http://www.ebay.com (dostęp: 09.07.2014).
 • [www 2] http://allegro.pl (dostęp: 09.07.2014).
 • [www 3] http://www.pakamera.pl/ (dostęp: 21.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa314954-3c4b-4358-8215-d6c0d4d43a9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.