PL EN


2018 | 521 | 141-152
Article title

Audyt wewnętrzny w praktyce jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Warka

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednostki samorządu terytorialnego na mocy ustawy o finansach publicznych prowadzą audyt wewnętrzny, którego założeniem jest usprawnianie działań jednostki, wspieranie kierownictwa w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę prowadzonej kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w myśl obowiązujących przepisów, przy zastosowaniu odpowiednich metod jego prowadzenia. Próba oceny stanu wdrożenia audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym wymaga, między innymi, zweryfikowania stosowanych praktyk prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, co też stanowiło cel niniejszego opracowania. W badaniach wykorzystano analizę literatury przedmiotu i regulacji prawa w zakresie audytu wewnętrznego oraz obserwację efektów prac podejmowanych przez audytora wybranej gminy. Weryfikacji i ocenie poddano plany audytów i sprawozdania z ich wykonania w gminie Warka za lata 2009-2018 w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. W artykule wyznaczono kierunki dalszych badań.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa3f02ec-9e15-4fca-98a5-89224dbf9c62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.