Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 35-43

Article title

Proceduralno-administracyjne aspekty uruchomienia funduszy polityki spójności UE w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Procedural and Administrative Aspects of the Start of the EU Cohesion Policy Funds

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Pytanie o termin uruchomienia środków unijnych w Polsce każą zastanowić się nad oprzyrządowaniem administracyjnym funduszy unijnych. Rozpoczęcie wdrażania programów operacyjnych wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów proceduralnych, co wymaga podjęcia decyzji o charakterze administracyjnym, jak i opracowania procedur ich realizacji. Celem artykułu jest krytyczna analiza dotychczas sformułowanych warunków proceduralno-administracyjnych uruchomienia w Polsce unijnych środków polityki spójności i próba sformułowania uwag adekwatnych do sytuacji w latach 2014-2020. Na postawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że uproszczenia przewidziane na lata 2014-2020 w systemie wdrażania środków unijnych w Polsce będą miały niestety ograniczony wpływ na praktykę realizacji programów operacyjnych.
EN
Questions about the actual start date of the EU funds in Poland bid to reflect on the actual dimensions of the necessary administrative instrumentation of funds. Meanwhile, the start of the implementation of programmes associated with the fulfilment of a number of procedural requirements, what requires a decision of the administrative nature, develop procedures for the system implementation of operational programmes. The aim of this paper is, therefore, a critical analysis of the previously formulated procedural and administrative conditions for the mobilisation of the EU cohesion policy funds in Poland. Based on the considerations it can be concluded that the simplifications provided for the period 2014-2020 in the implementation system of EU funds in Poland will have a limited impact on the practice of implementation of operational programmes.

Year

Issue

2

Pages

35-43

Physical description

Dates

published
2015-03-2015-04

Contributors

  • Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fa3fe7c0-b1ce-4afb-a292-ec7d8452dd6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.