PL EN


2016 | 3 (11) | 141-157
Article title

Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM–GTAP

Authors
Content
Title variants
EN
Balance of the TTIP risk relating to freeing the trade in agri-food products in CGEM–GTAP model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji jest przedsięwzięciem, które może istotnie zmienić architekturę współczesnej światowej wymiany gospodarczej. Ze względu na rolę i znaczenie w tej wymianie stron przyszłego porozumienia w sprawie strefy wolnego handlu: Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, wynegocjowane przez nie reguły liberalizacji mogą w zasadniczy sposób zmieniać dotychczasowy porządek w tym obszarze, funkcjonujący w ramach WTO. Celem opracowania jest prezentacja bilansu ryzyka liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w zakresie TTIP. W przyjętej metodzie badawczej wykorzystano model obliczeniowy równowagi ogólnej w ujęciu międzynarodowym CGEM, z zastosowaniem Globalnego Projektu Analiz Handlowych GTAP
Year
Issue
Pages
141-157
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa44238f-fa92-41f5-950c-aa9c819e8c76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.