Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 (125) Talent management in different context | 121-135

Article title

Talent Management Practices in Hospitals

Authors

Title variants

Praktyki zarządzania talentami w szpitalach

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Hospitals are the basic component in the structure of healthcare systems. Their task is to provide acute care procedures. Hospital performance is determined by both the quantity and quality of available human capital. There is a demonstrable shortage of doctors, nurses, and obstetricians. That is why the practice of managing these groups of medical personnel should be improved. Adapting talent management practices constitutes an interesting perspective. The main objective of the paper was to identify talent management practices. Analyses make possible the conclusion that managing doctors and nurses aspires, in its basic dimension, to TM practices. This is clearly seen in the group of doctors. Due to the qualitative approach applied in exploring the phenomenon, more in–depth research into the subject matter is recommended.
PL
Szpitale to podstawowy element struktury systemów ochrony zdrowia. Ich zadaniem jest realizacja procedur akutowych. Efektywność szpitali jest determinowana zarówno ilością, jak i jakością kapitału ludzkiego będącego w ich dyspozycji. W ochronie zdrowia wyraźnie odczuwa się niedobór nie tylko lekarzy, ale też pielęgniarek i położnych. Z tego względu praktyki zarządzania tymi grupami personelu medycznego powinny być doskonalone. Interesującą perspektywą jest adaptacja praktyk zarządzania talentami. W kontekście komplikowania się czynników kontekstualnych zarządzania personelem medycznym w szpitalach wyznaczono cel artykułu, którym była identyfikacja praktyk zarządzania talentami (ZT) w szpitalach. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zidentyfikowane praktyki zarządzania lekarzami i pielęgniarkami w podstawowym stopniu przyjmują znamiona praktyk ZT. Szczególnie dotyczy to personelu lekarskiego. Z uwagi na jakościowe podejście do eksploracji wskazanego fenomenu wysunięto postulat kontynuowania i pogłębiania badań w tym zakresie.

Year

Pages

121-135

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2018-12-15

Contributors

author
 • Human Capital Management Department of Cracow University of Economics

References

 • “10 Biggest Talent Management Challenges for Healthcare Organizations” (2013), Becker’s Hospital Review, https://www.beckershospitalreview.com/human-capital-and-risk/10-biggest-talent-management-challenges-for-healthcare-organizations.html, accessed on June 20, 2018.
 • Ackroyd S. (1996), “Organization contra Organizations: Professions and Organizational Change in the United Kingdom,” Organization Studies, no. 17(4), pp. 599–621.
 • Buchelt B. (2016), “Strategiczne aspekty zarządzania talentami” [Strategic aspects of talent management], in Pocztowski A. (Editor), Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], 2nd Edition improved, Wolters Kluwer, Warsaw.
 • Buchelt B. (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach [Hospital medical personnel work efficiency: Management system concept], WUE Cracow University of Economics Press, Cracow.
 • Collings D. G. and Mellahi K. (2009), “Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda,” Human Resource Management Review, no. 19, pp. 304–313.
 • Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych [Analyzing qualitative data], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 • Groves K. S. (2011), “Talent Management Best Practices: How Exemplary Health Care Organizations Create Value in a Down Economy,” Health Care Management Review, no. 36(3), pp. 227–240.
 • Groves K. S. (2012), “Impact of Talent Management Practices on Hospital Clinical, Financial, & Workforce Metrics,” http://www.wittkieffer.com/file/thought-leadership/practice/TalentMgmt%20Report%20October%202012.pdf, access on June 20, 2018.
 • Glińska J. and Lewandowska M. (2007), “Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych ról zawodowych” [The autonomy of the profession of nurse in the awareness of nurses, taking into account the filling of professional roles], Problemy Pielęgniarstwa [Issues in Nursing], no. 15(4), pp. 249–253.
 • “Health Status and Determinants,” Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-status-determinants, access on May 3, 2016
 • Konecki K. T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana [Studies on the methodology of qualitative research: Estabilshed theory], PWN Scientific Publishers, Warsaw.
 • Miś A. and Pocztowski A. (2016), “Istota talent i zarządzania talentami” [The essence of talent], in Pocztowski A. (Editor), Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], 2nd Edition improved, Wolters Kluwer, Warsaw.
 • MiśA. (2016), “Procesy rozwoju pracowników utalentowanych” [Talented worker development processes], in Pocztowski A. (Editor), Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], 2nd Edition improved, Wolters Kluwer, Warsaw.
 • Pauli U. (2016), “Pozyskiwanie pracowników utalentowanych” [Acquiring talented workers], in Pocztowski A. (Editor), Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], 2nd Edition improved, Wolters Kluwer, Warsaw.
 • Rorty R. (1982), Consequences of Pragmatism – Essays: 1972–1980, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Satiani B., Sena J., Ruberg R., and Ellison E. C. (2014), “Talent Management and Physician Leadership Training Is Essential for Preparing Tomorrow’s Physician Leaders,” Journal of Vascular Surgery, no. 59 (2), s. 542–546.
 • Sparrow P. (2007), “Globalization of HR at Function Level: Four UK–based Case Studies of the International Recruitment and Selection Process,” International Journal of Human Resource Management, no. 18, pp. 845–867.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. [State of health of the Polish population in 2014] (2016), GUS Central Statistical Office, Warsaw.
 • Wieczorowska–Tobis K. (2011), “Specyfika pacjenta starszego” [The specifics of the elder patient], in Wieczorowska–Tobis K. and Kostka T. (Editors), Fizjoterapia w geriatrii [Physical therapy in geriatrics], PZWL Medical Publishers, Warsaw.
 • Wójcik P. (2013), “Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu” [The importance of the case study as a research methods in management sceince], E–mentor, no. 48, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983, access on May 30, 2018.
 • Wójcik P. (2013), “Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu” [The importance of the case study as a research methods in management sceince], E–mentor, no. 48, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983, accessed on June 30, 2018.
 • Wzrasta średnia wieku pielęgniarek i położnych [The average age of nurses is rising] (2015), NIPiP National Chamber of Nurses and Midwives, http://www.nipip.pl/index.php/samorzad/stat/2730-statystyki-sa-nieublagane-z-roku-na-rok-mimo-ze-rosnie-liczba-zarejestrowanych-pielegniarek-i-poloznych-chetnych-do-ksztalcenia-sie-w-tych-zawodach-wciaz-ubywa-dowodem-jest-wzrost-sredniej-wieku-osob-wykonujacych-te-zawody-2, accessed on June 26, 2018.
 • Yin R. K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody [The case study in scientific research: Design and methods], Jagiellonian University Press, Cracow.
 • Young D. W., McCarthy S. M., Barrett D., Kenagy J. W., and Pinakiewicz D. C. (2001), “Beyond Health Care Cost Containment: Creating Collaborative Arrangements among the Stakeholders,” International Journal of Health Planning and Management, no. 16, pp. 207–228.
 • Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization] (2016), Pocztowski A. (Editor), 2nd Edition Improved, Wolters Kluwer, Warsaw.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fa455d4b-a232-4516-be19-db3124728847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.