PL EN


2013 | 10 | 285-301
Article title

Obraz zbiorowości polonijnej w Islandii

Content
Title variants
EN
The image of Polish immigrants community in Iceland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the image of Polish community in Iceland. The migration from Poland to Iceland is a relatively new phenomenon. The presence of Poles on the island dates back to the interwar period. However more numerous Polish community in Iceland was shaped only in the 90. of the the twentieth century. It was connected with migration of Polish workforce. Currently, the number of Poles on the island is estimated at about 10.000 people.
Year
Volume
10
Pages
285-301
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
References
 • Budyta-Budzyńska M. , Wstęp, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, red. idem, Warszawa 2011.
 • Chodubski A. , Aktualne tendencje przemian zbiorowości polonijnych świata, [w:] Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. idem, Toruń 1994
 • Chodubski A. , Aktualne tendencje przemian zbiorowości polonijnych w Skandynawii na tle przeobrażeń cywilizacyjnych świata, [w:] Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Innflytjendur og einstaklingar með erlendan bakgrunn 1996–2008 (Immigrants and persons with foreign background 1996–2008), Hagtidindi Statistical Series, Reykjavik 2009.
 • Islandzka prasa o utworzeniu polskiej placówki konsularnej. Islandia – KG RP w Reykjaviku, „Biuletyn Polonijny Ministerstwa Spraw Zagranicznych” 2008, nr 9.
 • Napierała J., Wojtyńska A., Polscy migranci w Islandii, [w:] Mobilność i migracje w dobie transformacji, red. P. Kaczmarczyk, Warszawa 2011.
 • Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2009.
 • Skaptadottir U., Wojtyńska A., Gender Migration from Poland to Iceland: Women’s Experiences, [w:] New Subjectivities: Negotiating Citizenship in the Context of Migration and Diversity, ed. D. Golańska, A. M. Różalska, Łódź 2008.
 • Skaptadottir U. D. , Kontekst imigracji i integracji Polaków w Islandii, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, red. M. Budyta-Budzyńska, Warszawa 2011.
 • Skaptadottir U. D. , Social Changes and culture in Icelandic Coastal villages, „Arctic Antarctic” 2007, v. 1, nr 1.
 • Thorarinsdottir H. , Wojtyńska A., Polonia Reykjavik 2010. Preliminary Report, Reykjavik 2011.
 • Tworek K. , Motywy migracji i typy migracyjne – przypadek polskich emigrantów w Islandii, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, red. M. Budyta-Budzyńska, Warszawa 2011.
 • Wojtyńska A. , Islandia i Islandczycy oczami polskich imigrantów, [w:] Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze i społeczeństwie, red. R. Chymkowski, W. K. Pessela, Warszawa 2009.
 • Wojtyńska A., Historia i charakterystyka migracji z Polski do Islandii, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, red. M. Budyta-Budzyńska, Warszawa 2011.
 • Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1174&src=/temp_en/Dialog/varval.asp? ma=MAN12103%26ti=Population+by+country+of+birth%2C+sex+and+age+1+January+1998-2012+++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Faedingarland/%26lang=1%26units=Number (dostęp: 21.04.2012).
 • Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1174&src=/temp_en/Dialog/varval.asp?m a=MAN04103%26ti=Population+by+country+of+citizenship%2C+sex+and+age+1+January+1998-2012+%26path=../Database/mannfjoldi/Rikisfang/%26lang=1%26units=Number (dostęp: 21.04.2012).
 • Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1174&src=/temp_en/Dialog/varval.asp?m a=MAN43004%26ti=Popultion+born+abroad+by+background%2C+sex%2C+citizenship+and+country+of+birth+2011%26path=../Database/mannfjoldi/Uppruni/%26lang=1%26units=Num ber (dostęp: 21.04.2012).
 • Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1174&src=/temp_en/Dialog/varval.asp? ma=MAN43004%26ti=Population+born+abroad+by+background%2C+sex%2C+citizenship+ and+country+of+birth+2012%26path=../Database/mannfjoldi/Uppruni/%26lang=1%26units= Number (dostęp: 6.01.2013).
 • Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1174&src=/temp_en/Dialog/varval.asp? ma=MAN04119%26ti=Foreign+citizens+gaining+Icelandic+citizenship+by+former+citizenship%2C+sex+and+age+1991-2011%26path=../Database/mannfjoldi/Rikisfbr/%26lang=1%26units= Number (dostęp: 21.04.2012).
 • Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1174&src=/temp_en/Dialog/varval.asp? ma=MAN04120%26ti=Foreign+citizens+gaining+Icelandic+citizenship+by+country+of+birth%2C+sex+and+age+1991-2011%26path=../Database/mannfjoldi/Rikisfbr/%26lang=1%26units=Number (dostęp: 21.04.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa5ca585-286c-4986-b925-c068b99008a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.