Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1/2012 (35) t.1 | 147 - 163

Article title

Przyczyny konfliktów wertykalnych w kanale dystrybucji pojazdów samochodowych. Studium przypadku

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Causes of vertical conflicts in the distribution channel of motor vehicles. Case study

Keywords

Year

Pages

147 - 163

Physical description

Dates

published
2012-02-15

Contributors

References

 • Betka, T. 2011. Nowe rozdanie w Volkswagenie? Dealer, nr 7–8.
 • Bleeke, J. i D. Ernst 1995, Is Your Strategic Alliance Really a Sale? Harvard Business Review, nr 73 (January–February), s. 97–105.
 • Bratnicki, M. 2007. Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości. Przegląd Organizacji, nr 9, s. 8–10.
 • Bratnicki, M. 2011. Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, w: R. Krupski (red.) Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Chang, K.H. i D.F. Gotcher 2010. Conflict-Coordination Learning in Marketing Channel Relationships: The Distributor View. Industrial Marketing Management, nr 2 (39), s. 287–297.
 • Czakon, W. 2006. Wzrost efektywności jako przesłanka tworzenia więzi międzyorganizacyjnych, w: H. Jagoda i J. Lichtarski (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Czakon, W. 2007. Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Czubała, A. 2001. Dystrybucja produktów, Warszawa: PWE.
 • Frazier, G.L. 1999. Organizing and Managing Channels of Distribution. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 2 (27), s. 226–240.
 • Frazier, G.L. i J.O. Suaamers 1986. Perceptions of Interfirm Power and Its Use Within a Franchise Channel of Distribution. Journal of Marketing Research, nr 5 (23), s. 169–176.
 • Hadrian, P. i M. Rawski 2009. Możliwość wykorzystania refleksji strategicznej w marketingu relacyjnym. Marketing i Rynek, nr 10, s. 2–7.
 • Hult, G.T.M., Ketchen, D.J. Jr. i B.R. Chabowski 2007. Leadership, the Buying Center, and Supply Chain Performance: A Study of Linked Users, Buyers, and Suppliers. Industrial Marketing Management, nr 3 (36), s. 393–403.
 • Inkpen, A.C. i J. Ross 2001. Why Do Some Strategic Alliances Persist Beyond their Useful Life? California Management Review, nr 1 (44), s. 132–148.
 • Iwińska- Knop, K. 2004. Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jap, S. 2001. „Pie Sharing” in Complex Collaboration Context. Journal of Marketing Research, nr 1 (38), s. 86–99.
 • Karpacz, J. 2011. Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Konieczny, M. 2011.W poszukiwaniu dziury w całym. Dealer, nr 4, s. 24–25.
 • Kotler, P.1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner i Ska.
 • Koza, M.P. i A.Y. Lewin 1999. The Coevolution of Network Alliances: A Longitudinal Analysis of an International Professional Service Network. Organization Science, nr 5 (10), s. 638–653.
 • Kral, M. 2004. Prognozy rozwoju finansowego na świecie – kondycja finansów osobistych i przedsiębiorstw, w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania, Katowice: TNOiK.
 • Lusch, R.F. i J.R. Brown 1996. Interdependency, Contracting, and Relational Behaviour in Marketing Channels. Journal of Marketing, nr 4 (60), s. 19–38.
 • Mehta, R., Anderson, R.E., Dubinsky, A.J., Polsa, P. i J. Mazur 2010. Managing International Distribution Channel Partners: A Cross-Cultural Approach. Journal of Marketing Channels, nr 1 (17), s. 89–117.
 • Mehta, R., Larsen, T., Rosenbloom, B. i J. Ganitsky 2006. The Impact of Cultural Differences in U.S. Business-to-Business Export Marketing Channel Strategic Alliances. Industrial Marketing Management, nr 2 (35), s. 156–165.
 • Niemyska, E. (niedatowane) Umowy dystrybucyjne – między swobodą kontraktową a podziałem rynku. www.paiz.gov.pl.
 • Olejniczak, T. 2004. Konflikt w kanale dystrybucji. Marketing w praktyce, nr 7, s. 41–45.
 • Penc, J. 2001. Kreowanie zachowań ludzi w organizacji, Warszawa: Placet.
 • Ploetner, O. i M. Ehret 2006. From Relationships to Partnerships – New Forms of Cooperation Between Buyer and Seller. Industrial Marketing Management, nr 1 (35), s. 4–9.
 • Poździk, R. 2006. Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej, Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.
 • Pszczołowski, T. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod znaku porozumień ograniczających konkurencję, Dz.U. z 2010 r. Nr 198, poz. 1315.
 • Rutka, R., Czerska, M. i J. Haller 2010a. Efekty działań regulacyjnych Unii Europejskiej wspierających rozwój przedsiębiorczości w sektorze sprzedaży i obsługi samochodów, w: K. Jaremczuk (red.) Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność, Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
 • Rutka, R., Czerska, M. i J. Haller 2010b. Kierunek rozwoju modeli biznesowych w sektorze sprzedaży i obsługi samochodów osobowych w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, nr 101.
 • Sanzo, M.J. i J.A. Trespalacios 2000. Determinants of the Sources of Conflict Perceived by Manufacturers and Distributors in the Spanish Chemical Sector. Journal of Marketing Channels, nr 3 (7), s. 18–53.
 • Selnes, F. i J. Sallis 2003. Promoting relationship learning. Journal of Marketing, nr 3 (67), s. 80–95.
 • Schoenberg, R., Denuelle, N. i D. Norburn 1995. National Conflict within European Alliances. European Business Journal, nr 1 (7), s. 8–16.
 • Stoner, J.A.F. i Ch. Wankel 1992. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szymura-Tyc, M. 2006. Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Tani samochód od brokera 2011. Auto Świat-Market, nr 9, s. 4–5.
 • Theoharakis, V., Sajtos, L. i G. Hooley 2009. The strategic role of relational capabilities in the business-to-business service profit chain. Industrial Marketing Management, nr 8 (38), s. 914–924. Uzupełniające wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych, Dz.Urz. UE 2010C 138/05.
 • Vaaland, T.I. i H. Hakansson 2003. Exploring Interorganizational Conflict in Complex Projects. Industrial Marketing Management, nr 2 (32), s. 127–138.
 • Wong, A., Tjosvold, D. i P. Zhang 2005. Developing Relationships in Strategic Alliances: Commitment to Quality and Cooperative Interdependence. Industrial Marketing Management, nr 7 (34), s. 722–731.
 • Woźniak, A. 2011. Jak Kulczyk sprzedaje autobiznes za 700 mln zł, http://archiwum.rp.pl/ artykul/1091798_Jan_Kulczyk_sprzedaje__autobiznes_za_700_mln_zl.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fa5f46d4-3872-4b86-b59f-00f7ba7feac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.