PL EN


2002 | 5 | 137-154
Article title

Problemy prawne finansowania katolickich szkół wyższych w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasady finansowania instytucji kościelnych (w tym szkół wyższych) stanowią integralny element szerszej problematyki stosunków między państwem a Kościołem. Wchodzą one w zakres zainteresowania nie tyko prawa kanonicznego, czyli prawa wewnętrznego Kościoła, ale również systemów prawa stanowionego przez państwa, na których terytorium Kościół rozwija swoją działalność.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • H. Cioch, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002, s. 184-185.
 • H. Misztal, Wolność uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, w: "Studia z prawa wyznaniowego", t. 4, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, K. Warchałowski, Lublin 2002, s. 3-30.
 • J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 67-74.
 • J. Krukowski, Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Wprowadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 15;
 • J. Krukowski, Systemy relacji między państwem a Kościołem, w: J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 36 i nn.;
 • K. J. Ners, Zasady finansowania instytucji kościelnych w Polsce, w: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 135-140
 • K. Warchałowski, Szkolnictwo oraz działalność oświatowo-wychowawcza kościołów i innych związków wyznaniowych, w: J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 180.
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 261-262.
 • S. Kunowski, Rola uniwersytetów katolickich w historii nauki i oświaty, „Zeszyty Naukowe KUL” 1968 nr 3-4, s. 34.
 • S. Wielgus, Uniwersytety katolickie i kościelne instytuty wyższego nauczania, w: „Przegląd Uniwersytecki” (Dodatek specjalny), Lublin 1996
 • T. Pawluk, Dobra doczesne Kościoła, w: Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1990, s. 55-57
 • T. Pieronek, Świadomość kościoła w Polsce w sprawie własnych finansów, w: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 149-154;
 • W. Wójcik, Dobra doczesne Kościoła, w: Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, Lublin 1987, s. 99.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa67304c-eb04-42cb-aabf-62f1fc41e2ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.