PL EN


2012 | LXXXVI (86) | 293-319
Article title

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Innovation activities of industrial enterprises in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Innovation plays many very important functions in the socio-economic development of enterprises, regions or whole economies. The functions are economic, social, technical and production and ecological in nature. Innovation is the main instrument of stimulating economic growth and development (its speed and direction), but it also affects the form and structure of international business cooperation. The pace and extent of creating and implementing innovation have become now one of the most important, if not the most important accelerator of long-term competitiveness of enterprises, regions, and whole countries. The aim of this paper is to examine innovative activities of Polish enterprises in 2000–2010. The analysis shows that despite the requirement to take action to improve innovation, this area of the Polish economy is underdeveloped. The outlays on innovation are too low, the structure of investment outlays is improper (only 10 per cent of funds are assigned for R&D), the state support for financing innovativeness of economic entities is too low (ca. 1 per cent of outlays), Polish enterprises are selling too few innovative products (and quantity of innovative products is declining), Polish enterprises are selling mainly products of low and medium technology (ca. 70 per cent of sales), the main barrier to innovation is the lack of financial resources.
Year
Volume
Pages
293-319
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Barnett H.G., Innovation, the Basic of Cultural Change, Mc Graw Hill, New York 1953.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Chan Kim W., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Drucker P., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, GUS, Warszawa 2008.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2008, GUS, Warszawa 2009.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Warszawa 2010.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS, Warszawa 2012.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.
 • Hamel G., Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Red Horse, Lublin 2008.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 • Kornak A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kostera M. (red.), Nowoczesne kierunki zarządzania, Wyd. Akad. i Profesj., Warszawa 2008.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 • Kowalczyk J., Zarządzanie organizacją w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kuznets S., Innovations and Adjustment in Economic Growth, Swedish Journal of Economics 1972/74.
 • Lewandowska L., Teoretyczno-empiryczny koncept rozwoju innowacyjnej firmy, [w:] L. Lewandowska (red.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, PTE, Oddz. Łódź, Łódź 2011.
 • Midler Ch., Zarządzanie projektami i przekształcanie przedsiębiorstw. Przykład samochodu Renault Twingo, POLTEXT, Warszawa 1994.
 • Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 • Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 • Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 • Nauka i technika w 2007 r., GUS, Warszawa 2009.
 • Nauka i technika w 2008 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Nauka i technika w 2009 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Nauka i technika w 2010 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Niedzielski P., Rodzaje innowacji, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i Kreatywność, Wyd. US, Szczecin 2006.
 • Nowacki R., Adamska M. (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2010.
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edn, OECD/European Communities 2005; [wyd. polskie: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, MNiSzW, Warszawa 2008].
 • Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2006.
 • Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005.
 • Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Collier-Macmillan, New York 1962.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, t. 1, UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • Westland J., Global innovation management. A strategic approach, Palgrave, New York 2008.
 • Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 • Wiankowski S., Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, ORGMASZ, Warszawa 2005.
 • Williams M., Mistrzowskie przywództwo, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Strony internetowe
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Innovation policy: updating the Union’s approach in the context of the Lisbon strategy (COM 2003/112 final), http://eur-lex.europa.eu; stan na 1.10.2012 r.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl; stan na 1.10.2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa69315a-e0ad-43c2-bd28-c4561e9d5e64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.