PL EN


2013 | 1 | 85-90
Article title

O edukacji z perspektywy teorii i praktyki akademickiej i oświatowej (Głos w dyskusji)

Content
Title variants
EN
On Education from the Perspective of Academic and Educational Theory and Practice: a Discussion Opinion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Projects to reform education in Poland cannot be based on traditional images of the future relating to visions inspired by solidarity slogans of 1970s and 1980s. They should be based on differentiation of the processes of interests and pursuit occurring in environments involved, for different reasons, in the shaping of educational processes. Firstly, these are attitudes of educated individuals who are increasingly affected by the awareness of the lack of connection between education and the future life situation, as well as a sense of generational community spirit. Among the organisers of educational processes, there are trends towards profit maximization and expenditure restraint. The future of education cannot be projected without referring to these two most important determinants.
PL
Koncepcje reformowania edukacji w Polsce nie mogą czynić punktem wyjścia tradycyjnych wyobrażeń o przyszłości opartych na wizjach inspirowanych przez hasła solidaryzmu z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Ich punktem wyjścia powinny być procesy różnicowania interesów i dążeń zachodzące w środowiskach zaangażowanych z różnych względów w modelowanie procesów edukacyjnych. Decydujące są tutaj postawy osób edukowanych, na które w coraz większym stopniu wpływ wywierają: świadomość braku związku między edukacją i przyszłą sytuacją życiową, oraz poczucie wspólnoty pokoleniowej. Wśród organizatorów procesów edukacyjnych dominują natomiast tendencje do maksymalizacji zysku i ograniczenia wydatków. Przyszłość edukacji nie może być projektowana bez odniesienia się w punkcie wyjścia do tych dwu najważniejszych determinant.
Year
Issue
1
Pages
85-90
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa829594-2b72-44b1-a05a-c99651b509cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.