PL EN


2018 | 16 | 149-155
Article title

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI – PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI (RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI KLAS GIMNAZJALNYCH)

Authors
Content
Title variants
EN
TEACHER – PARENT COOPERATION – TEACHER’S PERSPECTIVE (REPORT FROM THE SURVEY AMONG TEACHERS OF JUNIOR HIGH SCHOOLS)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań, które prezentuję w niniejszym tekście, uczyniłam współpracę nauczycieli z rodzicami adolescentów. Badania prowadzono wśród nauczycieli klas gimnazjalnych (N = 141). Wyniki badań koncentrują się wokół preferowanych form kontaktu nauczycieli z rodzicami, trudności i barier, jakie napotykają oni w tym obszarze. Badani nauczyciele określali też działania, jakie podejmują, by zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą, oraz oczekiwania, jakie mają wobec rodziców. Tylko 27% badanych bardzo dobrze ocenia swoją współpracę z rodzicami. Jednocześnie źródeł wszelkich niedociągnięć nauczyciele szukają poza własną pracą i kompetencjami.
EN
The subject of the research I am presenting in this text was cooperation between teachers and the parents of adolescents. The research was conducted among teachers of lower secondary schools (N = 141). The research results focus on the preferred forms of contact between teachers and parents, difficulties and barriers encountered in this area. Teachers surveyed also identified actions taken to encourage parents to cooperate with the school and their expectations towards parents. Only 27% of respondents rated their cooperation with parents as very good. At the same time, they are looking for sources of any shortcomings beyond their own work and competences.
Year
Issue
16
Pages
149-155
Physical description
Contributors
author
References
 • Berger, P., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa.
 • Bielecka-Prus, J. (2010). Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina. Warszawa.
 • Hadaj, M. (2013). Nauczyciel, prześladowca rodziców. Pobrano z lokalizacji: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/706577,nauczyciel-przesladowca-rodzicow.html.
 • Hałas, E. (1991). Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego. Lublin.
 • Hałas, E. (2006). Interakcjonizm symboliczny. Warszawa.
 • Kordziński, J. (2017). Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy. Warszawa.
 • Moczydłowska, J. (1998). Poziom poczucia kontroli jako psychologiczna determinanta funkcjonowania w środowisku pracy. Zarządzanie i Edukacja, 4-5.
 • Moczydłowska, J. (2005). Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych. Pobrano z lokalizacji: http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt6/34_Moczydlowska_Joanna.pdf.
 • Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa.
 • Reykowski, J. (1986). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa.
 • Robins, K., Aronica, L. (2015). Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Kraków.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 0, poz. 59).
 • Wittenberg, A., Klinger, K. (2016). Roszczeniowi, rozkapryszeni, przeklinani przez nauczycieli. Rodzice to największa zakała szkoły. Pobrano z lokalizacji: http://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/521344,roszczeniowi-rozkapryszeni-przeklinani-przez-nauczyciel-rodzice-to-najwieksza-zakala-szkoly.
 • Wrona, O. (2016). 10 typów rodziców, którzy doprowadzają nauczycieli do szału. Pobrano z lokalizacji: http://mamadu.pl/125437,10-typow-rodzicow-ktorzy-doprowadzaja-nauczycieli-do-szalu-zobacz-czy-nie-jestes-jednym-z-nich.
 • Zemło, M. (2003). Socjologia wiedzy. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa870175-f187-4e40-9f6c-a500654b38f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.