PL EN


Journal
2016 | 2 (24) | 119-129
Article title

Polityczne aspekty dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naftowej do Polski, a bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The political aspects of gas and oil supply diversification to Poland in context of energy security of European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat politycznego aspektu bezpieczeństwa energetycznego, w kontekście czynników ekonomicznych, społecznych, prawnych i technologicznych. Przeanalizowano sposoby, w jakich pierwszy i drugi sektor w Polsce wdrażają strategię prowadzącą do dywersyfikacji dostaw nośników energii. Zestawiono polityczne tendencje budowania bezpieczeństwa energetycznego z faktycznie podjętymi działaniami i założeniami strategicznymi największych inwestorów sektora energetycznego.
EN
The article analyzes political aspects of energy security, in the context of the economic ,social, legal and technological dimensions. The text examines the ways how the public administration and private sector implement a diversification strategy of energy supply in Poland. The article summarizes the political trends in building energy security, actually implemented actions, as well as strategic objectives of major energy sector investors.
Journal
Year
Issue
Pages
119-129
Physical description
Dates
published
2016-12-31
References
 • Biznes Alert (2016), Gazprom: Porozumienie z PGNiG dot. cen gazu możliwe jest przed koń-cem arbitrażu, http://biznesalert.pl/gazprom-porozumienie-z-pgnig-dot-cen-gazu-mozliwe-jest-przed-koncem-arbitrazu/ [21.08.2017]
 • Gas System (2016a), Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku, http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja%20/artykul/202257/ [22.08.2017]
 • Gas System (2016b), Gazociąg Polska-Litwa: prace po stronie polskiej, http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202335/ [21.082017]
 • Gas System (2015), Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla budowy połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL), http://www.gaz-system.pl/centrum-%20prasowe/aktualnosci/informacja%20/artykul/202157/ [21.08.2017]
 • Gradziuk A., Lach W., Posel-Częścik E., Soch, K. (2002), Co to jest bezpieczeństwo energe-tyczne państwa?, „Biuletyn PISM” nr 103
 • Juncker J.C. (2014), Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych, Parlament Europejski, Strasburg
 • Komisja Europejska (2016a), EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2016, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf [21.08.2017]
 • Komisja Europejska (2016b), Projects of common interest, http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest [21.08.2017]
 • Kowalski J., Kozera J. (2009), Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy naftowej i gazu ziemnego, „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 1-2
 • Lotos S.A. (2016), Irańska ropa dla LOTOSU, http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4484/%20grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/iranska_ropa_dla_lotosu [22.08.2017]
 • Łyś G. (2015), Problemem już nie brak, ale cena gazu, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/problemem-juz-nie-brak-ale-cena-gazu/ [21.08.2017]
 • Parlament Europejski (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE, http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Dyrektywa_2009_73_WE.pdf [21.08.2017]
 • PKN Orlen (2015a), PKN ORLEN S.A. podpisał z Tatneft Europe AG umowę na dostawy ropy naftowej, http://www.orlen.pl/PL/Aktualnosci/Strony/Raport-biezacy-nr-1772015.aspx [21.08.2017]
 • PKN Orlen (2015b), PKN ORLEN podpisał aneks do długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z Rosneft Oil Company, http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/PKN-ORLEN-podpisał-aneks-do-długoterminowej-umowy-na-dostawy-ropy-naftowej-z-Rosneft-Oil-Company-.aspx [21.08.2017]
 • POPiHN (2016), Raport Przemysł i handel naftowy 2015, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu, Warszawa
 • Rada Ministrów (2007), Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządze-nie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa poz. 1558., http://dziennikustaw.gov.pl/du/2007/s/212/1558 [21.08.2017]
 • Sarmatia Sp. z o.o. (2009), MISJA, https://sarmatia.com.pl/o-nas/misja/ [21.08.2017]
 • Tusk D. (2014), A united Europe can end Russia’s energy stranglehold, „Financial Times” 21 kwietnia
 • UOKiK (2016), Nord Stream 2 – wycofanie, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12510 [21.08.2017]
 • Yergin D. (1988), Energy Security in the 1990s, „Foreign Affairs” Vol. 1, No. 9
 • Yergin D. (2005), Energy Security and Markets, w: Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy, (eds.) Goldwyn G.L., Kalicki J.H., Woodrow Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press, Waszyngton
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa888e26-6ae1-4ca0-ac38-3bcd047c9cde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.