PL EN


2009 | 2(4) | 47-56
Article title

O balladach Słowackiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Baranowska M., oprac., 1987, Księga ballad, Warszawa.
 • Bełza W., 1909, Żmija, w: Cieniom Słowackiego, Lwów.
 • Bizan M., Hertz P., 1959, Noty, w: Słowacki J., Liryki, wybór i oprac. Bizan M., Hertz P., Warszawa.
 • Górski K., 1971, Onomastyka literacka w literaturze polskiej XIX i XX wieku, w: Górski K., Z historii i teorii literatury, cz. 3, Warszawa.
 • Hahn W., 1984, Przyczynek do genezy „Marii Stuart” J. Słowackiego, „Ateneum”, Warszawa.
 • Kleiner J., 1958, Ballada, w: Materiały do Słowika Rodzajów Literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich, z. 1, Łódź.
 • Kleiner J., 1999, Juliusz Słowacki: dzieje twórczości, t. 2, Od „Balladyny” do „Lilli Wenedy”, Kraków.
 • Kleiner J., 1999, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, Twórczość młodzieńcza, Kraków.
 • Krasiński Z., 1991, Listy do różnych adresatów, oprac. Sudolski Z., Warszawa.
 • Kubacki W., 1964, „Balladyna” – królowa polskich ballad, w: Kubacki W., W wyobraźni, Warszawa.
 • Małecki A., 1881, Juliusz Słowacki: jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki, t. 1, Lwów.
 • Pigoń S., z rozmów i przemówień zebrał, 1958, Adama Mickiewicza wspomnienia i myśl, Warszawa.
 • Słowacki J., 1959, Dzieła, red. Krzyżanowski J., Wrocław.
 • Słowacki J., 2005, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Brzozowski J., Przychodniak Z., Poznań.
 • Zgorzelski Cz., Opacki I., oprac., 1962, Ballada polska, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa8b8d9c-5f0e-431c-aed5-0a8c2d58a11c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.