PL EN


2017 | 1(8) Moldova on the geopolitical map of Europe | 109-125
Article title

MEDIALNY ASPEKT ROSYJSKIEJ PROPAGANDY W MOŁDAWII

Authors
Content
Title variants
EN
THE MEDIA ASPECT OF THE RUSSIAN PROPAGANDA IN MOLDOVA
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We współczesnym świecie pojęcie wojny ulega definitywnej ewolucji. Ewolucji, która na pierwszy plan wyprowadza wojnę hybrydową, której głównym elementem jest wojna informacyjna. Postępująca mediatyzacja społeczeństwa jest powodem tego, iż główną płaszczyzną walki staje się sfera medialna. Federacja Rosyjska poprzez swój przekaz, wykorzystując różnego rodzaju treści propagandowe oraz manipulacyjne, odgrywa istotną opiniotwórczą rolę w krajach należących do swojej bezpośredniej sfery wpływów. Jednym z takich państw jest Mołdawia, która od momentu rozpadu ZSRR jest w sferze strategicznych interesów Rosji. Skutecznym narzędziem w realizacji imperialistycznej polityki w stosunku do tego państwa jest rosyjska propaganda. Kreowanie sprzyjającej Rosji narracji w Mołdawii odbywa się poprzez obecność w tym kraju rosyjskich agencji informacyjnych. Widać to było przede wszystkim podczas ostatnich wyborów prezydenckich, w których zwyciężył prorosyjski kandydat Igor Dodon. Mimo to Mołdawia podejmuje próbę walki z rosyjską propagandą i manipulacją. Będąc niezależnym państwem Mołdawia chce mieć również niezależną sferę informacyjną.
EN
In today's world, the concept of war undergoes a definitive evolution. Evolution which is leading the way to a hybrid war whose main element is the information war. The progressive mediatization of society is the reason that the main battlefield becomes the media sphere. The Russian Federation, through its message, uses a variety of propaganda and manipulative content, plays an important role in the countries of its immediate sphere of influence. One of such countries is Moldova, which since the collapse of the USSR is in the sphere of strategic interests of Russia. An effective tool in the implementation of imperialist policy towards this state is Russian propaganda. Creation of a favourable narrative to Russia in Moldova takes place through the presence of Russian news agencies in this country. This was seen primarily during the last presidential election in which the pro-Russian candidate Igor Dodon won. Despite this, Moldova is trying to fight Russian propaganda and manipulation. As an independent state, Moldova also wants to have an independent information sphere.
Contributors
author
References
 • Дугин A., Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века, Санкт-Петербург 2007
 • Irving D., Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu, Włosań 2015
 • Кара-Мурза С. Г., Манипуляция сознанием, Mocква 2005
 • Кибл P. Журналістська етика, переклад з англ. Д. Смоляк, Київ 2007
 • Lippmann W., Public Opinion, New York 2012
 • Loubier A., Grupy redukcyjne, techniki sterowania i manipulacji wewnątrz stowarzyszeń, Komorów 2006
 • Морару B., Основные тенденции развития журналистского образования в Молдове, Кишинёв 2003
 • Панарин И. Н., Информационная война и геополитика, Mocква 2006
 • Peter G., Martina P., Narcyz Goebbels. Biografia, Kraków 2011
 • Soin M., Baran L., Oblicza mediatyzacji. Analiza krytyczna, Rzeszów 2011
 • Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Punkt Widzenia OSW, nr 42, 05/2014, Warszawa 2014
 • Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji, Punkt Widzenia OSW, nr 50, 05/2015, Warszawa
 • Dobek-Ostrowska B. Między politologią a komunikologią. Razem czy osobno? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, “Politeja”, 36/2015 Institutul de Politici Publice, Barometer of Public Opinion, Republica of Moldova. November 2015, Civis 2015
 • AGB Nielsen Media Reserch, Обзор телевизионной аудитории за январь 2016 года, <http://www.agb.md/article/2016.pdf> (10.04.2017)
 • Asociatia Presei Independente, <http://api.md/> (12.04.2017)
 • Centrul de Resurse Pentru Prevenirea Suicidului, Statistici: rata suicidului in R. Moldova NU este in crestere, insa este alarmant de mare, 20.10.2016,<http://mirt.md/statistici-rata-suicidului-in-r-moldova-nueste-in-crestere-insa-este-alarmant-de-mare/> (11.04.2017)
 • Горбулин B., Гибридная война как ключевой инструмент российской геостратегии реванша, <http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnayavoyna-kak-klyuchevoyinstrument-rossiyskoy-geostrategii-revansha-_.html> (13.03.2017)
 • За Санду призвали голосовать представителей секс-меньшинств, <https://ru.sputnik.md/society/20161020/9525543/sandu-gei-lesbiankigolosovanie.html> (12.03.2017)
 • Захария B., Выборы в Молдове: О фейках, на которых построил свою кампанию Игорь Додон, <http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/vybory_v_moldove_o_feykakh_na_kotorykh_postroil_svoyu_kampaniyu_igor_dodon/> (02.04.2017)
 • Зверев H., Молдову в гробу видали: Кандидат в президенты Майя Санду превратит страну а американскую колонию, <http://www.kp.md/daily/26603/3619669/> (23.03.2017)
 • Науменко Є., Медіа Молдови: олігархи, російська пропаганда і дрони, <http://medialab.online/news/media-moldovy-oligarhy-rosijska-propaganda-i-drony/> (03.02.2017)
 • Розенберг C., Дмитрий Киселев: пропаганда – это просто попытка что-либо объяснить, <http://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160624_kiselev_interview> (12.04.2017)
 • Руссу P., Российская медиаинтервенция в Молдову: как это происходить и зачем, <http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/rossiyskaya_mediainterventsiya_v_moldovu_kak_eto_proiskhodit_i_zachem/> (12.04.2017)
 • Media Ownership Monitor Ukraine, <https://ukraine.mom-rsf.org/> (30.04.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa8d80bf-c69a-4768-b406-a1dfac40fef0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.