PL EN


2019 | 20 | 317-327
Article title

Edukacja medialna w rodzinie a zapobieganie zagrożeniom medialnym

Authors
Content
Title variants
EN
Media education of the family and the prevention of media threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym artykule autorka zwraca uwagę na konieczność ustawicznej edukacji rodziców mającej charakter medialny. Rodzice bowiem odgrywają znaczącą rolę w procesie przygotowania dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. To oni są i powinni być pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, którzy stopniowo będą wprowadzać swoje dziecko w świat mediów. Autorka wyjaśnia problem współczesnych zagrożeń medialnych, wymienia najistotniejsze z nich. Obok pojawiających się zagrożeń medialnych niezbędna staje się edukacja medialna rodziców, dzięki której sami rodzice mogą chronić swoje dzieci i uczyć swoim przykładem bezpiecznego korzystania z nowych technologii.
EN
In this article, the author pays attention to the necessity of persistent education of parents in the field of media literacy. Parents play a significant role in preparing children to function in the information society, they are the ones to be the first teachers and pedagogues, who gradually introduce their children to the world of media. The author explains the problem of contemporary threats in connection with media and lists the most important ones. Do to continuously appearing new threats coming from the media it is necessary to provide media education to parents, that will enable them to protect their children, teach them about the safe use of new technologies through example and their knowledge.
Year
Volume
20
Pages
317-327
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, E.Nowicka@kmti.uz.zgora.
References
 • Aftab P. (2003), Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Andrzejewska A. (2009), Agresja w filmach rysunkowych dla dzieci – aspekty psychologiczne i pedagogiczne, w: Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Wydawnictwo Żak, Warszawa, s. 285-299.
 • Bednarek J. (2012), Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Bis D. (2018), Wychowanie człowieka do mediów jako zadanie pedagogiki medialnej, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 10 (46), nr 1, s. 97-112.
 • Ejsmont M., Kosmalska B. (2010), Media. Wartości. Wychowanie, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Filipiak M. (2004), Homo Communicans, wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, UMCS, Lublin.
 • Gajda J. (2007), Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów, w: Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, B. Siemieniecki (red.), t. 1, Wy¬dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 69-108.
 • Huk T. (2014), Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Izdebska J. (2005), Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku, w: Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Trans Humana, Białystok, s. 109-110.
 • Kaczmarek A. (2013), Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, „Kultura – Media – Teologia”, nr 13, s. 68-81.
 • Kołodziejczyk A. (2013), Wczesna edukacja medialna w rodzinie. Uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów, „Edukacja”, nr 3 (123), s. 17-36.
 • Lepa A. (2002), Media a postawy, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • Morbitzer J. (2018), O medialności współczesnego dziecka – od telewizji do Internetu, w: Multime¬dialny wymiar edukacji, K. Wójcik, D. Morańska (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 173-174.
 • Musioł M. (2013), Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy, Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Noga H. (2010), Aksjologiczne uwarunkowania postaw twórczych dzieci komputerowych i niekom¬puterowych – analiza porównawcza, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 1, cz. 2, s. 39-45.
 • Nowicka E. (2017), Warunki prawidłowego wychowania medialnego w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, t. 16, s. 35-44.
 • Ogonowska A. (2013), Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Ogonowska A. (2018), Uzależnienia medialne. Uwarunkowanie, leczenie, profilaktyka, Wydaw¬nictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Ogonowska A., Ptaszek G. (2016), (Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukację medialną, w: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicz¬nych, A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, s. 7-16.
 • Repko A. (2003), Edukacja medialna w gimnazjum w opinii nauczycieli, „Chowanna”, nr 2, s. 174-186.
 • Siemieniecki B. (2008), Media w świecie postmodernistycznym a edukacja, w: Media w edukacji – szanse i zagrożenia, T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Adam Marszałek, Toruń, s. 15-37.
 • Słysz A., Arcimowicz B. (2009), Przyjaciele w Internecie, GWP, Gdańsk.
 • Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, przekł. A. Lipiński, Dobra Literatura, Słupsk.
 • Spitzer M. (2016), Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, przekł. M. Guzowska, Dobra Literatura, Słupsk.
 • Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S. (2008), Kompetencje nauczycieli edukacji medialnej, „Neodidagmata”, nr 29/30, s. 55-75.
 • Sugier-Szerega A. (2016), Kształtowanie kompetencji medialnej u dzieci w wieku przedszkol¬nym – szanse, trudności, ograniczenia, w: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, s. 19-30.
 • Tanaś M. (1993), Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, nr 3, s. 127-128.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa911f46-22e7-486e-882d-7e646f39a270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.