PL EN


2016 | 18 | 19-37
Article title

Koncepcja Rzeszy Słowiańskiej według Karela Kramara

Authors
Content
Title variants
EN
The concept of the Slavonic Realm according to Karel Kramář
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiono w artykule propozycję geopolityczną opracowaną w 1914 r. przez wybitnego polityka czeskiego Karela Kramářa mającą na celu zjednoczenie wszystkich narodów słowiańskich w jednym wspólnym państwie, tzw. Rzeszy Słowiańskiej. Miało to się odbyć pod egidą imperatora rosyjskiego. Przed skomentowaniem tej koncepcji przedstawiono biografię, działalność polityczną i dokonania twórcze tego wybitnego męża stanu i pierwszego premiera Czechosłowacji. Reprezentował on poglądy panslawistyczne i filorosyjskie. Starano się również zrozumieć i wyjaśnić jego postawę wobec Polski i Polaków.
EN
The paper presents the geopolitical proposal, elaborated by the outstanding Czech politician, Karel Kramář (1860-1937), and made public in 1914. The doctrinal intention of this proposal was the unification of all the Slavonic nations in one common statehood, the so-called “Slavonic Realm”. This would take place under the auspices of the Russian emperor, after he tsarist Russia would have defeated the German Empire and the Austrian-Hungarian Empire in the approaching war. In the introductory part of the article the political biography of the statesman and the advocate of the alliance of the Slavic countries is outlined. Kramář represented the pan-Slavic and the philo-Russian views. He visited many times Russia, where he got acquainted with the intellectual elite, including the personal encounter with Lev Tolstoy (1890). Before the outbreak of the World War I he demanded federalisation of Austria-Hungary, and granting of the civil, as well as national freedoms to the Czechs. During the period of war he was condemned to death for his patriotic activity, but after a year in prison he was acquitted. After Czechoslovakia gained sovereignty, to which he also contributed in a certain degree, he took the position of the Prime Minister. Then, he participated in the Paris Conference, in Versailles, as the leader of the Czech delegation. He was the author of numerous books and articles, in which he would touch upon the historical, political, geopolitical, social and legal issues. In the further course of the paper the design for the creation of the Slavonic Realm, mentioned before, and the principles of its functioning, are presented. This would consist in the incorporation into the Russian Empire of five autonomous provinces, namely: Poland, Czechia, Serbia, Bulgaria, and Montenegro. Each of the five countries would enjoy the autonomy in the domain of national language and culture. Each of these provinces would be headed by the viceroy, nominated by the Emperor of Russia. The geographical boundaries of these five provinces were delineated, and the design for the constitution was presented and commented upon, developed by Kramář, meant to become the foundation for the future basic law for the territory of the Slavonic community and its constituent parts. The subsequent portion of the article is devoted to the position of Kramář’s regarding Poles and to his attempts, aiming at normalising the Polish-Russian relations. The Czech politician was aware of the fact that without the participation of Poles the entire geopolitical design may end up as failure. Despite numerous efforts, the attempts of Kramář’s were not bringing the expected results in this domain. This was, additionally, due to the fact that the political events, associated with the defeat of tsarist Russia in World War I, made the federalist design obsolete. In the concluding section the author evaluates the concept, forwarded by Kramář, from the point of view of its pragmatism and the capacity of implementation. It is also noted that the communist block, which took shape after World War II, even though pronouncing different principles and ideological doctrine, reminded in territorial terms the area delineated by Kramář and communicated by him in May 1914 to the Russian authorities.
Year
Volume
18
Pages
19-37
Physical description
Contributors
References
 • Batowski H., 1982, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 (sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Bilek J., Velek L. (red.) 2009, Karel Kramář (1860-1937). Ustav českých déjin Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha
 • Čechurová J., 2005, Karel Kramář, Historia niespełnionego polityka, Mówią Wieki, Nr 3, s. 29-33, Warszawa
 • Červinka V., 1930, Karel Kramář, jeho život a wyznam, Naučna Literatura, Praha
 • Eberhardt P., 2008, Projekty aneksyjne Cesarstwa Rosyjskiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej, [w:] Problematyka geopolityczna ziem polskich red. P. Eberhardt, Prace Geograficzne, Nr 218, s. 151-162, Warszawa
 • Eberhardt P., 2012, Koncepcja geopolityczna Iwana Dusińskiego, [w:] Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, T. I, red. A. Rykała, s. 39-58, Warszawa
 • Eberhardt P., 2012, Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego, Przegląd Geograficzny, T. 84, z.4, s. 597-614, Warszawa
 • Essen A., 2006, Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918-1932, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków
 • Giza A., 1984, Neoslawizm i Polacy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Gruchała J., 1997, Karel Kramář a sprawy polskie 1918-1937, Studia Historyczne, T. 40 Z. 3 s. 359-374, Warszawa
 • Gruchała J., 2002, Czeskie środowisko polityczne wobec spraw polskich 1920-1938, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Herman K., Sladek Z., 1971, Slovanská politika Karla Kramářa, Rozpravy ČSAV R. 81, ceš 2, Praha
 • Kamiński M.K., 2001, Konflikt polsko – czeski 1918-1921, Wydawnictwo Neriton, Warszawa
 • Kramář K., 1886, Papiergeld in Oesterreich seit 1846, Duncker & Humblot, Leipzig
 • Kramář K., 1906, Poznámky o česke politice, Bursik a Kohout, Praha
 • Kramář K., 1909, Déjiny české politiki nové doby, Česka Politika, Praha
 • Kramář K., 1914, České statni pravo, Knihovna Snahy, Praha
 • Kramář K., 1916, Austrian terrorism in Bohemia (With an introductwion by Professor T.G. Masaryk), The Czech national aliance in Great Britain, London
 • Kramář K., 1921, Ruská krise, Pražske akciové tiskárny, Praha
 • Kramář K., 1922, Pét, přednášek o zahračni politice Pražske akciové tiskárny, Praha
 • Kramář K., 1926, Na obranu slovanské politiky. Pražske akciové tiskárny, Praha
 • Kramář K., 1927, Československy stát a Slovanstvo, Mlada generace Čs. N. D., Praha
 • Kramář K., 1927, V zashchitu slavianskoi politiki, N.P. Karbasnikoff, Praha
 • Kramář K., 1935, Řeči a projevy: předsedy prvé vlády Československé, Politický Klub Československé národni demokracie, Praha
 • Krofta K., 1930, Politická postava Karla Kramářa, Z.Chytil., Praha
 • Lustigová M., 2007, Karel Kramář. Prvni československý premiér. Nakladatelstvi Vyšehrad. Vyšehrad
 • Némec B., Pimper A., Holeček V. (red.), 1930, Sbornik Dra Karla Kramáře jeho 70 narozeninám. Pražske akciové tiskárny, Praha
 • Nowinowski S.M., 2005, Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919-1925), Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń
 • Pałys P., 2006, Łużyce w czeskiej i polskiej myśli politycznej w latach 1918-1948, Zeszyty Historyczne T. 158, s. 3-34, Paryż.
 • Patelski P., (red.) 2007, Idea państwa w myśli politycznej przywódców czeskich a polskich w XIX i XX wieku, Instytut Historii U.O., Opole
 • Šauer J., 1993, Karel Kramář na mirové Konferenci v Pařiži, Mezinárodni Vztahy Č., 3 s. 84-92, Praha
 • Serapinowa E.P., 2006, Karel Kramaż i Rassija 1890-1937 gody, Nauka, Moskva
 • Sis V., 1936-1937, Dr Karel Kramář (Život, dilo, práce vůdce národa), A. Pokorný, Praha
 • Štasný V., 1963, Polemika v Času roku 1891 o polsko-ruské otázce, w: Slovanské historické studie, Dil V, s. 92-97, Praha
 • Vencovsky F., 1992, Karel Kramář, Život a dilo, Biblioteka ved politickych pravnich a hospodarskych. Vysehrad
 • Vlček R., 2005, Slovanstvi, panslavismus a rusofilstvi při formováni moderniho českeho národa, Slovanské Historičke Studie, T. 30, s. 59-409, Praha
 • Winkler M., 2002, Karel Kramář (1860-1937). Selbstbild, Fremdwahrnehmungen und Modernisierungsverständis eines tschechischen Politikers. Oldenbourg Verlag, Műnchen.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa981b91-a39b-411d-806c-5b0a96bd5781
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.