PL EN


2014 | 4 | 349-352
Article title

Rola lekarza rodzinnego w edukacji transplantologicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Wagner M. The rebuilt man, czyli krótka historia transplantologii. Klinika 1993; 2(8): 2–3.
  • Sobiak J. Przeszczepianie narządów i komórek krwiotwórczych – rys historyczny. Now Lek 2011; 80(2): 157–161.
  • Rowiński W, Wałaszewski J. Etyczno-prawne problemy przeszczepiania narządów. Med po Dyplomie 1995; 4(4): 17–20.
  • Rowiński W, Wałaszewski J. Bariery i szanse rozwoju przeszczepiania narządów w Polsce. Klinika 1993; 2(8): 4–6.
  • Szczepaniak L. Transplantacja – próba syntezy etycznej. Bioetyczne Zesz Ped 2005; 2(2): 63–88.
  • Gorkowicz B, i wsp. Opinia na temat dawstwa narządów wśród studentów uczelni wyższych Szczecina. Probl Pielęgn 2010;18(2): 111–116.
  • Bohatryrewicz R. Zagadnienia towarzyszące przeszczepianiu narządów. Anestezjol Inten Terapia 1991; 31(supl. 1): 3–13.
  • Morawski A, Drobnik J, Hełminiak I, i wsp. Wstępne badania ankietowe na temat wiedzy i świadomości lekarzy rodzinnych i studentów VI roku medycyny na temat transplantologii. Pol Med Rodz 2000; 2(2): 169–173
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-faa7ab41-9f70-40e4-88b3-23d9303a6168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.