Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007/2008 | 4-5 | 163-201

Article title

Zmiana genetyczna: ślepa, ukierunkowana, interpretatywna?

Content

Title variants

EN
Genetic Variation: Blind, Directed, Interpretative?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule poruszone zostało zagadnienie pochodzenia zmienności genetycznej. Dwa jej źródła to: mutacje genetyczne i rozmnażanie płciowe. Autorki zasadniczo skupiają się na mutacjach, kwestii rozmnażania płciowego pozostawiając rolę wstępu. Mieszanie genów od nieidentycznych osobników, przekazywanie różnego materiału genetycznego każdemu z potomków oraz rekombinacja genów w procesie crossing-over są podstawowymi skutkami rozmnażania płciowego. Co do mutacji genetycznych, to oprócz całkowicie ślepych zmian genomu oraz w pełni ukierunkowanych reakcji fizjologicznych organizmu, zdaniem autorek, istnieje całe spektrum procesów, które należałoby umieścić gdzieś między dwoma tymi ekstremami. Omówieniu tego trzeciego typu mutacji – nie do końca losowych, ale też nie w pełni zdeterminowanych – poświęcona jest zasadnicza część tekstu.
EN
The article brings up the issue of genetic variability source. Two causes of that variability are genetic mutations and sexual reproduction. The authors generally focus on the mutations. The issue of sexual reproduction is concerned only as an introduction. Mixing of genes from non-identical parents, transmission of different genetic material to every descendant, and recombination of genes in the crossing-over process are the main effects of sexual reproduction. As for genetic mutations, authors say that in addition to entirely blind genetic variation and absolutely directed physiological reactions of organism there is a whole spectrum of processes which should be placed somewhere between these two extremes. The basic part of this text refers to this particular third type of mutations – not exactly random but, at the same time, not entirely determined.

Year

Volume

4-5

Pages

163-201

Physical description

Contributors

author
  • Tel Aviv University
  • University of London

References

  • Eva JABLONKA and Marion J. LAMB, with illustrations by Anna ZELIGOWSKI, Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, Life and Mind: Philosophical Issues in Biology and Psychology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2005.
  • Barbara MCCLINTOCK, „The Significance of Responses of the Genome to Challenge”, Science 1984, vol. 226, s. 792-801.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-faacc2c0-e6ae-4b4e-9d2a-03dc67727f5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.