PL EN


2018 | 60 | 15-25
Article title

Popularization of fitness clubs and the physical activity of Upper Silesian inhabitants

Content
Title variants
PL
Popularyzacja fitness clubów a aktywność fizyczna mieszkańców Górnego Śląska
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. Today’s pursuit of high socio-economic status predisposes to low physical activity. Health promotion has an impact on propagating fitness clubs and active lifestyle. The aim of the study was to establish the relationship between fitness clubs popularization and the physical activity of Upper Silesian inhabitants. Material and methods. There were 200 questionnaires distributed among people aged 19–64 years; 150 respondents provided feedback for further analysis. The inclusion criterion was active participation in fitness club activities in Upper Silesia and Cieszyn Silesia. The data were collected by means of the authors’ own questionnaire. Results and conclusions. The main media factor influencing the popularity of fitness clubs was web advertising. Gym and group activities turned out the most common forms of exercise. The large age span of the study group indicated a growing interest in physical activity not only among young people. Most respondents noted a positive effect of regular exercise on their well-being and health.
PL
Cel badań. Ustalenie związku między popularyzacją fitness clubów a aktywnością fizyczną mieszkańców Górnego Śląska. Materiał i metody. Osobom w wieku 19–64 lat rozdano 200 ankiet. Uzyskano 150 wypełnionych ankiet, które poddano dalszej analizie. Kryterium włączenia było aktywne korzystanie z usług fitness clubów na terenie Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Do zebrania danych posłużono się ankietą autorską. Wyniki i wnioski. Głównym czynnikiem medialnym wpływającym na popularność fitness clubów okazały się reklamy zamieszczane w sieci, natomiast najpopularniejszymi formami aktywności – siłownia i zajęcia grupowe. Grupę badaną cechowała duża rozpiętość wieku, świadcząca o wzroście zainteresowania aktywnością fizyczną nie tylko osób młodych. Większość respondentów zauważała pozytywny wpływ regularnych ćwiczeń na stan własnego samopoczucia i zdrowia.
Year
Volume
60
Pages
15-25
Physical description
Dates
published
2018-03-28
Contributors
 • Upper-Silesian Medical Centre in Katowice
 • Upper-Silesian Medical Centre in Katowice
 • Upper-Silesian Medical Centre in Katowice
author
 • Upper-Silesian Medical Centre in Katowice
 • Upper-Silesian Medical Centre in Katowice
References
 • Alejziak, B. (2011). Fitness as an active form of spending free time by women of Tarnów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(17), 11–28.
 • Baj-Korpak, J., Soroka, A., Korpak, F. (2010). Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych (w szkolnictwie). Człowiek i Zdrowie, 4(1), 152–171.
 • Bazuń, D. (2013). Po co się tak męczyć? Czynniki motywujące do aktywności w klubach fitness. Komunikat z badań. Rocznik Lubuski, 39(1), 197–211.
 • Biernat, E. (2014). Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka. e-Wydawnictwo Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej, 1–4.
 • Gacek, M., Chrzanowska, M. (2011). Rekreacyjna aktywność fizyczna a antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia i zachowania żywieniowe pracujących fizycznie mężczyzn w wieku 20–60 lat z populacji wielkomiejskiej. Roczniki PZH, 62(3), 319–323.
 • Kamelska, A.M. (2014). Fitness for your health? Practical notes for fitness instructors how to conduct health-related fitness. Journal of Health Sciences, 4(10), 209–220.
 • Kłosiewicz-Latoszek, L. (2010). Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(3), 339–343.
 • Kropiwnicki, P., Rabe-Jabłońska, J. (2005). Stan psychiczny i obraz własnego ciała mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 5(4), 190–206.
 • Kuba, L., Kantyka, J., Głowacka, M. (2005). Efekty, problemy i wizja procesu profesjonalizacji zajęć aerobiku na Śląsku. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach, 19, 113–125.
 • Leszczyńska, A. (2013). Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. ACTA Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 45, 179–189.
 • Leśniewska, A., Stosik, A. (2016). Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy. Quality in Sport, 1(5), 20–29.
 • Marchewka, A., Jugniewicz, M. (2008). Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontologia Polska, 16(2), 127–130.
 • Merkiel, S., Ratajczak, M. (2013). Food behaviour and attitude towards nutritional knowledge in female fitness instructors and female fitness participants. Roczniki PZH, 64(4), 325–330.
 • Milka, D., Jachacz-Łopata, M., Brzęk, A., Famuła, A., Gaździk, T. (2011). Kobieta współczesna – kobieta aktywna. Dolegliwości bólowe, a jakość życia kobiet podejmujących regularną aktywność fizyczną. Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, 6, 71–80.
 • Plewa, M., Markiewicz, A. (2006). Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2(1), 30–37.
 • Sahaj, T. (2001). Czy sport to zdrowie? Refleksje filozoficzne. Sport Wyczynowy, 5–6, 437–438.
 • Sochocka, L., Wojtyłko, A. (2013). Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa, 16(2), 53–58.
 • Zalewska-Puchała, J., Rusin, K., Majda, A. (2015). Postrzeganie własnego ciała przez mężczyzn uprawiających trening siłowy zażywających preparaty wspomagające. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(4), 800–807.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-faaed170-786b-4b4a-97aa-56ccb1112ba3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.