Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 10(463) | 1-11

Article title

Modelowanie decyzji o prokreacji i aktywności zawodowej

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Maternity and labour market activity modelling

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje model uwarunkowań procesu podejmowania decyzji prokreacyjnych i dotyczących podaży pracy kobiet i mężczyzn w stałych związkach. W odniesieniu do dotychczasowych propozycji pokazano ich ograniczenia i możliwe uzupełnienia, m.in: uwzględniono proces negocjacji między partnerami, wpływ polityki rynku pracy oraz zaproponowano zmodyfikowanie ujęcia wpływu polityki rodzinnej (i rynku pracy) w ramach uwarunkowań analizowanego procesu decyzyjnego a także pewne modyfikacje ujęć pozostałych uwarunkowań. Ponadto, w artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań światowych na temat wpływu poszczególnych instrumentów z zakresu polityki rodzinnej i polityki rynku pracy na podaż pracy oraz dzietność.
EN
The article presents a model of decision-making process of fertility and labour supply choices of men and women and their conditions. With respect to existing concepts we show their limitations and possible extensions, e.g: including the process of bargaining between partners and the impact of labor market policies and modification of the impact of the family (and the labor market) policies approach. In addition, the article presents examples of research findings on impact family policy and labor market policy on labor supply and fertility.

Year

Volume

39

Issue

Pages

1-11

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Polityki Społecznej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fab6f80e-d4bf-44a8-b6ed-d190c510b7a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.