PL EN


2011 | 6 | 66-73
Article title

Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji

Content
Title variants
EN
Information society – the new value of the information
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą zarysu nowego znaczenia informacji w dzisiejszym świecie. Spektakularny wzrost znaczenia informacji i technologii komunikacyjnych w ostatnich latach zmienia sposób postrzegania współczesnego społeczeństwa. Obecnie stajemy się świadkami historycznej przemiany, gdzie społeczeństwo industrialne staje się społeczeństwem informacyjnym. Siłą dzisiaj jest informacja. Nie jest ona zależna ani od warunków geograficznych, ani od innych podobnych cech. Sukces społeczeństw zależy od zdolności tworzenia, zarządzania i gromadzenia informacji. Informacja jest główną wartością na świecie.
EN
This article is an attempt to outline a new meaning in today’s information world. The spectacular rise of information and communication technologies in recent years, changing the way of modern society. Today we are witnessing a historical transformation, where the industrial society is changing into information society. The strength of today is information. It is not dependent either on geographical conditions or other similar features. The success of society depends on the ability to successfully create, manage and gather information. Information is the main value in the world.
Year
Volume
6
Pages
66-73
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • "APEX-ELZAR" Sp.zo.o Włocławek
References
 • Batorska H., Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole [w:] Materiały z konferencji: Centrum Informacyjne przyszłością polskiej szkoły, Warszawa 2004.
 • Białobłocki T. (red), Społeczeństwo informacyjne. Istota rozwój wyzwania, Warszawa 2006.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
 • Dąbrowski M., Zając M. (red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa 2005 [w:] Materiały z konferencji Akademii Ekonomicznej w Katowicach z dn. 18 listopada 2004 r.
 • Dyson E., Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, Warszawa 1999.
 • Furmanek W., Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konsekwencje metodologiczne [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, red. J. Morbitzer, Kraków 2002.
 • Furmanek W., Pedagogika a pedagogika pracy [w:] Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa–Radom 2008.
 • Furmanek W., Pilne potrzeby badań nad edukacją techniczną, http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka1/4.pdf (dostęp 12/2009.
 • Furmanek W., Przemiany cywilizacyjne w dokumentach [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2004.
 • Furmanek W., University training of teachers for technical subjects [w:] Transforming Educational Reality In Poland at the Threshold of the 21st Century, red. S. Juszczyk, Katowice 2000.
 • Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja, Warszawa 2008.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 • Kwiatkowski S., Szkoły wyższe w społeczeństwie wiedzy [w:] Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001.
 • Living and working in Information Society. People First, 1996, http://actrav.itcilo.org/actravenglish/telearn/global/ilo/seura/euliv1.htm (dostęp: 01/2010).
 • Łozowiecka W., Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne przygotowania do efektywnej pracy zawodowej [w:] Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, red. S.M. Kwiatkowski Warszawa–Radom 2008.
 • McLuhan H., Wybór tekstów, Warszawa 2001.
 • Naisbitt J., Megatrendy, Poznań 1997.
 • Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Geneza i definicje. http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf (dostęp: 01/2010).
 • Raport Bangemanna, 1994, Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, http://republika.pl/cyberbadacz (dostęp: 01/2010).
 • Toffler A., Trzecia fala, Poznań 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fac8af0a-cfe1-4427-a34e-9a07b60bb23d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.