PL EN


Journal
2016 | 2 | 225-234
Article title

Indygenizm jako aspekt latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia. Refleksja z perspektywy pracy misyjnej wśród Indian Paragwaju

Content
Title variants
EN
Indigenism as a part of the liberation theology in Latin America. Reflections on the missionary work among the Indians in Paraguay
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pod koniec lat 80. XX wieku teologia wyzwolenia została poddana gruntownej krytyce dogmatycznej przez oficjalne instancje Kościoła katolickiego, które jednocześnie faworyzowały wyłaniającą się właśnie „teologię indygenistyczną” (teologia india). Mimo to w ciągu lat 70. i 80. teologia wyzwolenia miała istotny wpływ na ideologię i na praktykę pracy misyjnej wśród paragwajskich Indian. Znaczącą rolę w tym względzie odegrali ojcowie Bartomeu Meliá SJ i José Seelwische OMI, którzy, dokonując radykalnej interpretacji dekretów Soboru Watykańskiego II oraz tez tzw. Dokumentu z Barbados (1971), zredefiniowali paradygmat pracy misyjnej wsród Indian podczas Konsulty w Asunción w roku 1972, a następnie koordynowali wprowadzenie tych postanowień w życie poprzez instytucję Narodowego Zespołu ds. Misji (ENM) – organu doradczego Konferencji Biskupów Paragwaju.
EN
In the late 1980s the liberation theology underwent a comprehensive dogmatic evaluation by the relevant, official bodies of the Catholic Church, which clearly favoured the then just emerging indigenous theology (teologia india). Despite this, the liberation theology has exercised a considerable influence on the theory and practice of the missionary work among the Indians in Paraguay. One of the key figures in this regard were Frs Bartomeu Meliá SJ and José Seelwische OMI, who have performed a radical reinterpretation of the decrees of the Second Vatican Council and the Declaration of Barbados of 1971, redefined the paradigm of the missionary work among the Indians at the Consulta in Asunción in 1972, and oversaw their implementation through the National Missions Team (ENM), an advisory board of the Paraguayan Episcopal Conference.
Journal
Year
Issue
2
Pages
225-234
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
  • Ch. Smith, The Emergence of Liberation Theology. Radical Religion and Social Movement Theory, Chicago 1991, s. 27.
  • D.J. Piwowarczyk, Coming Out of the „Iron Cage”, Fribourg 2008, s. 223.
  • E. López Hernandez, Teologías indias hoy, www.uca.edu.ni/koinonia/relat/153.htm [dostęp: 5.11.2015]
  • J. Ratzinger, A. Bovone, Instruction on Certain Aspects of the Theology of Liberation, „Origins”, t. 14, nr 13, 1984, s. 195-204.
  • J.F. Díaz, Semana Santa en Chupa Poú, „Adelante”, nr 30, 1983, s. 2.
  • J.F. Lyotard, The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, Manchester 1984.
  • N.T. Sarmiento, Caminos de la teología india, Cochabamba 2000, s. 202.
  • N.T. Sarmiento, Caminos de la teología…, dz. cyt., s. 113.
  • R.C. Bejerano, Consulta indígena latinoamericana. Crítica a Barbados, Asunción 1972, s. 40-45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-facc6e51-1647-4095-8f41-93ea42e8acec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.