PL EN


2017 | 3 | 215-229
Article title

Designing Defensible Spaces in Large Cities. Outlooks for Polish Urban Areas

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Disappointment with low effectiveness of resocialization and the crime rates in American cities led to formulation of alternative theories concerningcrime prevention. One of these theories – the Defensible Space concept created by Oscar Newman, was based on the assumption that urban design can create suitable conditions for increase in crime or, on the contrary – prevent illegal acts from happening. The goal of this article is to analyse the concept of Defensible Space and the main factors conditioning its creation, as well as the possibility of implementing Newman’s postulates in Polish urban environment.
Year
Issue
3
Pages
215-229
Physical description
Contributors
author
References
 • Angel S., Discouraging Crime through City Planning, Berkeley 1968.
 • Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej, Warsaw 1998.
 • Bartoszewicz D., Majewski J.S., Zamknięte osiedla, czyli getta dla bogatych , http://wyborcza. pl/1,75248,2785902.html.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2004.
 • Bell P., Greene T., Fisher J., Psychologia środowiskowa, Gdańsk 2004.
 • Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warsaw 2004.
 • Głowacki R., Łojek K., Ostrowska E., Tyburska A., Urban A., CPTED jako strategia zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnej, Szczytno 2010.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997.
 • Hall E., The Hidden Dimension, New York 1990.
 • Hillier B., Can Streets Be Made Safe, „Urban Design International”, no. 9/2014.
 • Kellig G., Coles C., Wybite szyby: jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000.
 • Kossowska A. Przestępczość na terenie wielkiego miasta, in: Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, ed. J. Jasiński, Wrocław 1976.
 • Newman O., Creating Defensible Space, New York 1996.
 • Newman O., Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design, New York 1972.
 • Newman O., Design Guidelines for Creating Defensible Space, Washington 1976.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. Warsaw 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2014-r-,7,11.html.
 • Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, J. Kowalczyk, Designing Defensible Spaces in Large Cities…
 • Ministry of Regional Development], Ministry of Regional Development,Warsaw 2010.
 • van Soomeren P., Safe and Secure Cities. The Physical Urban Environment and Reduction of Urban Insecurity. A General Introduction, Amsterdam 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fadaa686-5026-4da0-bab9-c57889834f7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.