PL EN


2013 (R. XII) | 3(49) | 37-50
Article title

Stary człowiek – autobiograficzna perspektywa Jana Szczepańskiego

Authors
Title variants
EN
Senior citizens – an autobiographical perspective of Jan Szczepanski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostało przedstawione zagadnienie starego człowieka i czasu starości w ujęciu znanego polskiego socjologa, Jana Szczepańskiego (1913 – 2004). Problematyka ta jest osadzona w szerszej całości - koncepcji filozofii spraw ludzkich, w której pierwszoplanową rolę odgrywa idea indywidualności. Zarysowane stanowisko jest głęboko humanistyczną refleksją nad sensem życia, tożsamością człowieka, procesami (auto)biograficznymi oraz poznaniem ludzkiego świata.
EN
In this article the concept of senior citizens and the idea of old age is presented from Jan Szczepanski’s perspective (Polish sociologist, 1913-2004). The subject matter is analyzed from a holistic point of view and embedded in the philosophical concept of human affairs - where the leading role is played by individuality. This point of view is a profound reflection on the meaning of life, human identity, autobiographical processes and of the understanding of the human world.
Issue
Pages
37-50
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Dzieła Jana Szczepańskiego:
 • (1971) Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa
 • (1978, wyd. II 1980) Sprawy ludzkie, wyd. II, Czytelnik, Warszawa
 • (1984) Korzeniami wrosłem w ziemię, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice
 • (1987) Rozmowy z dniem wczorajszym, KAW, Warszawa
 • (1988) O indywidualności, IW ZZ, Warszawa
 • (1990) Historia mistrzynią życia? Nasza Księgarnia, Warszawa
 • (1993) Polskie losy, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa
 • (1995) Wizje naszego życia, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa
 • (1997) Niezatarte ślady, „Student” nr 21
 • (1999) Fantazje na temat czasu, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
 • (2009) Dzienniki z lat 1935 – 1945. Oprac. i wstęp Daniel Kadłubiec, Galeria „Na Gojach”, Ustroń
 • Prace o Janie Szczepańskim:
 • Kulpińska J. (red.) (1985), Społeczeństwo i socjologia. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Kulpińska J. (red.) (2005), Jan Szczepański. Humanista – uczony – państwowiec. Księga wspomnień. Warszawa, Wydawnictwa Sejmowe
 • Misztal B., Jan, W: Kulpińska J. (2005)
 • Porębski M., Jan z Brzeziny. W: Kulpińska J. (2005)
 • Opracowania i wspomnienia:
 • Gunn V. J. (2009), Sytuacja autobiograficzna, w: Autobiografia, red. M. Czermińska, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk
 • Hertz A. (1991), Wyznania starego człowieka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 • Pawełczyńska A. (1993), Drogi do szczęścia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Pawełczyńska A. (2011a), Ścieżkami nadziei, Polihymnia, Lublin
 • Pawełczyńska A. (2011b), Czas człowieka, wyd. II, zmienione, Wydawnictwo Matrix, Warszawa
 • Pieter J. (1972), Życie ludzi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk
 • Radlińska H. (1938), O wartości życia ludzkiego. „Życie Młodych” nr 3-4
 • Taylor Ch. (2006), Humanizm i nowoczesna tożsamość. W: Człowiek w nauce współczesnej, red. Krzysztof Michalski, Wydawnictwo Znak, Kraków
 • Theiss W. (2008), Aleksander Hertz: autoportret emigranta, w: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa
 • Wat A. (1990), Mój wiek, cz. 1, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-faed5fa2-2ffb-4566-ad77-10baf572c25c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.