PL EN


2011 | 874 | 37-43
Article title

Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej

Title variants
EN
Implementation and Certification Costs Components of a Quality Management System in Small and Medium Enterprises in the Food Industry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article examines basic issues that may influence the assessment of the total implementation and certification costs of a quality management system at enterprises in the food industry.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, piotr.kafel@uek.krakow.pl
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, tadeusz.sikora@uek.krakow.pl
References
  • Badania statutowe Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością [2004], AE w Krakowie, badania 44/KTOiZJ/1/2004/S/154, kier. badań T. Sikora, wyk.: P. Kafel, T. Sikora, Kraków (materiały niepublikowane).
  • Bamford W. [2003], Right Selection Adds Value Quality, „Troy", vol. 42, nr 10.
  • ISO 9000 dla Małych Firm. Metody posterowania. Poradnik Komitetu ISO/TC 176 [2003], wyd. 2, PKN, Warszawa.
  • Kafel P., Sikora T., Salerno-Kochan M. [2004], Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 653.
  • Maleszka A., Gąsiorowska M., Balon U. [2006], Wdrożenie systemu HACCP w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia mięsnego z uwzględnieniem kosztów wdrożenia, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 717.
  • PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  • Wójcik K. [2007], Auditowanie najwyższego kierownictwa, Materiały XIII Sympozjum POLLAB pt. „Audity wewnętrzne", 16−18 września 2007 r., Zakopane 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-faf4cd40-1859-43dc-ac8d-04a65940b1ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.