PL EN


2018 | 17 | 4 | 143-166
Article title

Ochrona zdrowia psychicznego niemowląt i małych dziećmi: model interwencji i współpracy służb społecznych

Content
Title variants
EN
IMPROVING OUTCOMES FOR BABIES AND TODDLERS IN CHILD WELFARE: A MODEL FOR INFANT MENTAL HEALTH INTERVENTION AND COLLABORATION
Languages of publication
Abstracts
PL
Dzieci w wieku poniżej 3 lat stanowią istotną i powiększającą się część wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. U bardzo małych dzieci, które trafiają do systemu opieki nad dzieckiem, dochodzi do zaburzenia lub zerwania ważnych więzi, niezbędnych w tej decydującej, formatywnej fazie rozwoju mózgu. W połączeniu z innymi traumatycznymi zdarzeniami naraża to dzieci na ogromne ryzyko wystąpienia długotrwałych – utrzymujących się przez całe życie – negatywnych skutków. Tym niepokojącym konsekwencjom można jednak przeciwdziałać. Niemowlęta, które rozdzielono z rodziną biologiczną, wymagają intensywnych, relacyjnych interwencji wspierających rozwój bezpiecznego przywiązania do głównego opiekuna i zapewniających holistyczną odpowiedź na potrzeby rozwojowe dziecka. Osoby podejmujące decyzje w systemie wsparcia i opieki nad dzieckiem powinny dysponować wiedzą o rozwoju mózgu u niemowląt oraz małych dzieci, a także znać indywidualne potrzeby i sytuację każdego dziecka. W niniejszym artykule opisano model obejmujący te elementy, opracowany i przetestowany w nowojorskiej dzielnicy Bronx – jednym z najuboższych okręgów miejskich w USA, odznaczającym się wysokim wskaźnikiem umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej. W projekcie jako główne narzędzie interwencji wykorzystano opartą na dowodach empirycznych metodę psychoterapii relacji dziecko–rodzic (child–parent psychotherapy, CPP). Położono w nim również nacisk na współpracę i wymianę informacji – inicjowane oraz koordynowane przez klinicystę CPP – z sędziami, pracownikami systemu opieki nad dzieckiem, prawnikami oraz przedstawicielami innych służb świadczących usługi socjalne i usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Takie podejście pomaga w opracowywaniu indywidualnych planów działania, uwzględniających poziom rozwoju dziecka i doniosłą rolę relacji, oraz sprzyja podejmowaniu decyzji zapewniających stałość środowiska opiekuńczego. Przedstawiony model oceniono przy użyciu narzędzi (miar) psychospołecznych zastosowanych przed rozpoczęciem interwencji i po jej zakończeniu, a także innych danych dotyczących efektów programu. Otrzymane wyniki wskazują na poprawę interakcji wychowawczych, korzystne efekty działania systemu opieki nad dzieckiem (wyższe wskaźniki powrotów dzieci do rodziców biologicznych, spadek liczby ponownych umieszczeń w pieczy zastępczej) oraz poprawę bezpieczeństwa i wzrost dobrostanu dzieci. Rezultaty przedstawionego badania wskazują również na potrzebę dostosowania praktyk w dziedzinie wsparcia i opieki społecznej nad dziećmi do aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej rozwoju mózgu w pierwszych latach życia, a także przyjęcia szczególnego podejścia uwzględniającego wyjątkowe potrzeby niemowląt.
EN
Children under three comprise a sizable and growing proportion of foster care placements. Very young children who enter the child welfare system experience disruptions of critical attachments that are essential to this formative stage of brain development, as well as other traumatic events, leaving them at great risk for lifelong impairments. To reverse these concerning outcomes, babies who have been removed from their homes require intensive, relationship-based interventions that promote secure attachment to a primary caregiver and holistic attention the child’s developmental needs. Child welfare decision-makers must be informed of infant brain development and knowledgeable about the particular needs and circumstances of each child. This article describes a model with these features that has been developed and tested in the Bronx, New York, one of the nation’s poorest urban counties with high rates of foster care. The Project utilizes evidence-based Child-Parent Psychotherapy (CPP) as its core intervention, and emphasizes collaboration and information sharing– driven by the CPP clinician– with judges, child welfare workers, attorneys and other social service and mental health providers, thereby encouraging developmentally and relationally informed case planning and permanency decisions. The model is evaluated using pre and post treatment psychosocial measures and program outcome data. Results indicate improvement in parenting interactions, positive child welfare outcomes (including increased rates of reunification, fewer returns to foster care), and improved safety and well-being. Results highlight the need for child welfare practices to be more closely aligned with the current science of infant brain development, and to incorporate a specialized approach to address the unique needs of infants.
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
143-166
Physical description
Contributors
author
 • Albert Einstein College of Medicine, Early Childhood Center, Uniwersytet Yeshiva w Nowym Jorku
author
 • Albert Einstein College of Medicine, Early Childhood Center, Uniwersytet Yeshiva w Nowym Jorku
author
 • Albert Einstein College of Medicine, Early Childhood Center, Uniwersytet Yeshiva w Nowym Jorku
 • Albert Einstein College of Medicine, Early Childhood Center, Uniwersytet Yeshiva w Nowym Jorku
author
 • Albert Einstein College of Medicine, Early Childhood Center, Uniwersytet Yeshiva w Nowym Jorku
References
 • Abidin, R. R. (1990). Parenting stress index: (Short form). Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press.
 • Annie E. Casey Foundation Kids Count Data Center (2015). Children in foster care by age group. Pobrane z: http://datacenter.kidscount.org.
 • Bavolek, S. (1999). Adult adolescent parenting inventory –2. Park City, UT: Family Development Resources. California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare. Pobrane z: http://www. cebc4cw.org/program/child-parent-psychotherapy/.
 • Casanueva, C., Tueller, S., Dolan, M., Smith, K., Ringeisen, H. (2012). NSCAW II wave 2 report: Child permanency. OPRE report #2013-28. Waszyngton, DC: Office of Planning, Research and Evaluation, the Administration for Children and Families.
 • Casanueva, C., Fraser, J. G., Maze, C., Katz, L., Ullery, M. A., Stacks, A. M. i in. (2013). Evaluation of the Miami child well-being court model: Safety, permanency, and well-being findings. Child Welfare, 92(3), 73–95.
 • Casey Family Programs (2013). Making the case for early childhood intervention in child welfare: A research and practice brief. Child Trends, ZERO TO THREE. (2013). Changing the course for infants and toddlers, a survey of state child welfare policies and initiatives. Waszyngton, DC: Publication.
 • Jordan, Szrom, Colvard, Cooper, DeVooght. Cicchetti, D., Rogosch, F. A., Toth, S. L. (2006). Fostering secure attachment in infants in maltreating families through preventive interventions. Development and Psychopathology, 18(3), 623–649.
 • Comfort, M., Gordon, P. R. (2006). The keys to interactive parenting scale (KIPS): A practical observational assessment of parenting behavior. NHSA Dialog: A Research-to-Practice Journal for the Early Intervention Field, 9(1), 22–48.
 • Comfort, M., Gordon, P. R., Naples, D. (2011). KIPS: An evidence-based tool for assessing parenting strengths and needs in diverse families. Infants and Young Children, 24(1), 56–74.
 • Constantino, J. N., Ben-David, V., Navsaria, N., Spiegel, T. E., Glowinski, A. L., Rogers, C. E. i in. (2016). Two-generational psychiatric intervention in the Prevention of early childhood maltreatment recidivism. American Journal of Psychiatry, 173(6), 566–573.
 • Dunst, C. J., Jenkins, V., Trivette, C. M. (2007). Family support scale: Reliability and validity. Morganton, NC: Winterberry Press.
 • Felitti, V. J., Anda, R. F. (1997). The adverse childhood experiences (ACE) study. Centers for Disease Control and Prevention. Pobrane z: www.cdc.gov/ace/index.htm.
 • Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V. i in. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14, 245–258. Harvard University, Center on the Developing Child, Multimedia Resources http:// developingchild.harvard.edu/resourcecategory/multimedia/2017.
 • Hindley, N., Ramchandani, P. G., Jones, D. P. H. (2006). Risk factors for recurrence of maltreatment: A systematic review. Archives of Disease in Childhood, 91(9), 744–752.
 • Hudson, L. (2011). Parents were children once too? Zero to Three, 31(3), 23–28.
 • van IJzendoorn, M. H., Sagi, A. (1999). Cross-cultural patterns of attachment, universal and contextual dimensions. W: J. Cassidy, P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment theory, research, and clinical applications. Nowy Jork, NY – Londyn: Guilford Press.
 • Jones Harden, B. (2007). Infants in the child welfare system; Adevelopmental framework for policy and practice. Waszyngton, DC: Zero to Three.
 • Letourneau, N., Tryphonopoulos, P., Giesbrecht, G., Dennis, C., Bhogal, S., Watson, B. (2015). Narrative and meta-analytic review of interventions aimed to improve maternal-child attachment security. Infant Mental Health Journal, 36(4), 366–387.
 • Lieberman, A. F., Van Horn, P. (2008). Psychotherapy with infants and young children. Nowy Jork, NY: Guilford Press.
 • Lieberman, A. F., Van Horn, P., Ghosh Ippen, C. (2005). Toward evidence-based treatment: child-parent psychotherapy with preschoolers exposed to marital violence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(12), 1241–1448.
 • Lyons-Ruth, K., Connell, D. B., Zoll, D. (1987). Infants at social risk: Relations among infant maltreatment, maternal behavior, and infant attachment behavior. Developmental Psychology, 23(2), 223–232.
 • National Scientific Council on the Developing Child (2004). Young children develop in an environment of relationships. Working Paper No. 1. Pobrane z: http://www. developingchild.net.
 • Osofsky, J. D., Kronenberg, M., Hammer, J. H., Lederman, C., Katz, L., Adams, S. i in. (2007). The development and evaluation of the intervention model for the Florida infant mental health pilot program. Infant Mental Health Journal, 28(3), 259–280.
 • Perez-Albeniz, A., de Paul, J. (2003). Dispositional empathy in high- and low-risk parents for child physical abuse. Child Abuse & Neglect, 27(7), 769–780.
 • Rosenstein, P. (1995). Parental levels of empathy as related to risk assessment in child protective services? Child Abuse & Neglect, 19(11), 1349–1360.
 • Shonkoff, J. P., Phillips, D. (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. Waszyngton, DC: National Academies Press.
 • Shonkoff, J. P., Boyce, W. T., McEwen, B. S. (2009). Neuroscience, molecular biology, and the childhood roots of health disparities: Building a new framework for health promotion and disease prevention. Journal of the American Medical Association, 301(21), 2252–2259.
 • Smithgall, C., DeCoursey, J., Yang, D., Hazeltine, L. (2012). Parents’ past and families’ futures: Using family assessments to inform perspectives on reasonable efforts and reunification. Chicago, IL: Chapin Hall, University of Chicago.
 • Squires, J., Bricker, D. (2009). Ages & stages questionnaire (3 wyd.). Baltimore, MD: Brooks Publishing Company.
 • Stambaugh, L. F., Ringeisen, H., Casanueva, C. C., Tueller, S., Smith, K. E., Dolan, M. (2013). Adverse childhood experiences in NSCAW. OPRE repor.
 • Waszyngton, DC: Office of Planning, Research and Evaluation, Administration for Children and Families, U.S. Department of Health and Human Services.
 • Toth, S. L., Maughan, A., Manly, J. T., Spagnola, M., Cicchetti, D. (2002). The relative efficacy of two interventions in altering maltreated preschool children’s representational models: Implications for attachment theory? Development and Psychopathology, 14(4), 877–908.
 • U.S. Department of Health and Human Services, Human Services, Administration on Children, Youth and Families, & Children’s Bureau (2012). Information Memorandum: Promoting social and emotional well-being for children and youth receiving child welfare services (ACYF-CB-IM-12-04). Pobrane z: http://www.acf. hhs.gov/sites/default/files/cb/im1204.pdf.
 • U.S. Department of Health and Human Services, Administration on Children, Youth and Families, & Children’s Bureau. (2015). Child maltreatment 2013. Pobrane z: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/research-data-technology/ statistics-research/child-maltreatment.
 • Wildfire, J., Barth, R. P., Green, R. L. (2007). Predictors of reunification. W: R. Haskins, F. Wulczyn, M. Webb (red.), Child protection: Using research to improve policy and practice (s. 155–170). Waszyngton, DC: Brookings Institution.
 • Wulczyn, F., Chen, L., Collins, L., Ernst, M. (2011). The foster care baby boom revisited: What do the numbers tell us? Zero to Three, 31(3), 4–10.
 • Wulczyn, F., Ernst, M., Fisher, P. (2011). Who are the infants in out-of-home care? An epidemiological and developmental snapshot. Chicago, IL: Chapin Hall, University of Chicago.
 • Zeanah, C. H., Larrieu, Heller, J. A., Valliere, S. S., Hinshaw-Fuselier, J., Aoki, S. i in. (2001). Evaluation of a preventive intervention for maltreated infants and toddlers in foster care. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 214–221.
 • ZERO TO THREE (2005). Diagnostic classification of mental health and developmental disorders of infancy and early childhood, revised (DC:0-3R). Waszyngton, DC: Zero to Three.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-faf9dd1a-38f4-447e-95c4-fb2696840505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.