PL EN


2014 | 8 | 99-116
Article title

Środowisko – tak, Zieloni – nie. Problematyka ochrony środowiska naturalnego w badaniach empirycznych

Content
Title variants
EN
Environment - yes, the Greens - no. The issue of environmental protection in empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the perception of environmental issue by Polish society - attaching importance to these issues and the assessment of political activities in solving environmental problems. The first part of the article describes environmentalism and the green parties which gained relevant position in Western European party system in the 70s of the twentieth century. Then the activities of the Greens in Poland and other Central European countries are described that took place after the collapse of the communist system in 1989. The article also illustrates the results of research on social perception of the environmental issues. The vast majority of Poles consider these issues important and claim that politicians should increase their activities in this area. Nevertheless, this doesn’t affect the position of the Greens in the Polish party system. This is due to the history after World War II when Central Europe was in the Soviet sphere of influence and the weakness of the green parties that have never been able to present their offer efficiently to public opinion.
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • BS/23/2011, Zachowania proekologiczne Polaków, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2011.
 • Czyż Anna, Kubas Sebastian (2012), Czechy i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Dudek Antoni (2007), Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków: Wydawnictwo ARCANA.
 • Gliński Piotr (1996), Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Florczak Agnieszka (2004), Organizacje ekologiczne i pacyfistyczne, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Heywood Andrew (2006), Politologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heywood Andrew (2007), Ideologie polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Karta Europejskich Zielonych. Zasady, którymi kieruje się Europejska Partia Zielonych (EPZ), przyjęte podczas II Kongresu EPZ w dniach 13-14 października 2006 roku w Genewie,http://europeangreens.eu/euroarchive/fileadmin/logos/pdf/pdf_charter/European_Green_Charter_Polish.pdf (30.01.2014).
 • Kolczyński Mariusz (2003), Rynek wyborczy 2001: reguły – uczestnicy – oferty programowe, [w:] J. Sztumski (red.), Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna – aktorzy – programy – strategie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kosowska-Gąstoł Beata (2010), System partyjny Unii Europejskiej, [w:] B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kwiatkowska Agnieszka (2010), Zieloni 2004 – reprezentacja nowych ruchów społecznych na polskiej scenie politycznej, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Łukaszewski Marcin (2013),Marginalizacja ugrupowań ekologicznych na scenach politycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej,. ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne’’, nr 2.
 • Michalak Bartłomiej (2008), Partie protestu w Europie Zachodniej. Analiza relewancji politycznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ostolski Adam (2008), Między Wschodem i Zachodem, [w:] Przemysław Sadura (red.), Polski odcień zieleni, Warszawa: Fundacja im. Heinricha Bölla.
 • Peszyński Wojciech (2012), Personalizacja politycznych preferencji, ,,Preferencje polityczne’’ nr 3/2012.
 • Tokarczyk Roman (1998), Współczesne doktryny polityczne, Kraków: ,,Zakamycze’’.
 • Tomczak Łukasz (2012a), Lewicowe partie polityczne w Polsce. Programy, organizacje, strategie, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Tomczak Łukasz (2012b), Historyczna klęska. Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampanii wyborczej 2011 roku, [w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Wybory parlamentarne 2011, Sosnowiec: REMAR.
 • Wojtasik Waldemar (2011), Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Dulko Katarzyna, Dyskurs ekologiczny w praktyce wybranych zielonych partii politycznych, http://www.rybb.konin.lm.pl/pracamag.pdf (02.04.2014).
 • Europa powinna być solidarna. Zieloni startują do Brukseli, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,15711969.html (02.04.2014).
 • Sadecki Andrzej, Węgrzy znów postawili na Orbana, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-09/wegrzy-znow-postawili-na-orbana (11.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb11d579-dbf9-4c87-9207-6f98a82f7c58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.