PL EN


2010 | 1 | 107-120
Article title

ОПЕРА КЛАССИЧЕСКОГО БЕЛЬКАНТО: ПАРАДОКСЫ ОСМЫСЛЕНИЯ

Content
Title variants
PL
OPERA KLASYCZNEGO BELCANTO: PARADOKSY INTERPRETACJI
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omówiono zjawisko artystyczne klasycznego „belcanta”, ukazano sprzeczności w istniejących interpretacjach terminu „piękny śpiew”, jak równieŜ zaproponowano charakterystykę specyfiki belcanta, jako szczególnego rodzaju historycznego sposobu kształtowania dźwięku wokalnego. Sposób ten powstał we Włoszech w dwóch pierwszych wiekach istnienia opery w procesie ścisłej interakcji pomiędzy twórczością kompozytorską, praktyką wykonawczą i działalnością pedagogiczną. Autorka rozwija takŜe swoje pomysły, jak zdefiniować śpiewaka operowego jako „człowieka śpiewającego”, śledzi proces kształtowania się struktury operowej kantyleny, w której przezwycięŜana jest impulsywność przejawów bezpośrednich uczuć (afektów), a w sposób wyraźny modeluje się emocja artystyczna, będąca jak gdyby oczyszczeniem od tego, co prywatne i zwyczajne. Na pod120 stawie materiału porównawczego złoŜonego z melodii kantylenowych G. Rossiniego (romans Matyldy z opery „Wilhelm Tell”) oraz analogicznych scen operowych z dzieł Belliniego, Donizettiego, Merkandante ukazano drogi indywidualizacji i psychologizacji bohaterów operowych zgodnie z romantyczną estetyką. W refleksji końcowej autor konkluduje o ewolucyjnym przekształceniu się pod wpływem romantyzmu estetycznych norm sztuki belcanto, które prowadzą do powstania nowej koncepcji śpiewu operowego, właściwej sztuce G. Verdiego.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
107-120
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського Харков
References
 • Adamo M.R., Lippmann F., Vincenzo Bellini, Torino 1981
 • Allitt Y., Donizzetti and the tradition of romantic love, London 1975
 • Barblan G., Mito e drama nella “Norma” belliniana, „Studi in onore di Alberto Chiari” 1973, vol. 1
 • Brunel P., Vincenzo Bellini, Fayard 1981
 • Cella F., Indagini sulle fonti francesi dei libretti di Gaetano Donizzetti, Milano 1966, vol. 4
 • Cella F., Indagini sulle fonti francesi dei libretti di Vincenzo Bellini, Milano 1968, vol. 5
 • Fano F., Bonaccorsi A., Ugolini G., Italia, [в:] La musica: Enciclopedia storica, ed. G. Gatti, Torino 1978, т. 3
 • Gara E., Appunti sulla “Maria di Rogan”, „Rassegna musicale cursi” 1974, № 1
 • Geddo A., Donizzetti: l’uomo, le musiche, ed. D. Rotonda, Bergamo 1955
 • Gosset P., Anna Bolena and the artistic maturity of Gaetano Donizzetti, Oxford 1985, p. XVII
 • Kupfer H., Rösler W., Primadonnenstück oder musikalisches Drama, „Theater der Zeit” 1970, № 11
 • Lippmann F., Donizetti und Bellini. Ein Beitrag zur Interpretation von Donizettis Stil, „Study Mu-sicali”, anno, V 1975.
 • Lippmann F., Vincenzo Bellini und die italienische Opera seria seiner Zeit. Studien über Libretto, Arienform und Melodik, Köln-Wien 1969
 • Mannstein H.F., Das System der grossen Gesangeschule des Bernacchi von Bologna nebst klassischen bisher ungedruchten von Meistern ans derselben Schule, Dresden-Leipzig 1835
 • Pastura F., Vincenzo Bellini, Torino 1959
 • Pleasants H., The great singers. From the dawn of opera to our own time, London 1967
 • Porter A., Donizzetti’s “Belisario”, „Musical times” 1972, march, № 1549
 • Ricci F.C., Momenti drammatici nel teatro belliniano, Roma 1971
 • Weinstock H., Donizzetti and the world of opera in Italiy, Paris and Vienna in the first half of the nineteenth century, New York 1963, p. XXII, 453; W. Ashbrook, Donizzetti, London 1965, p. XIII
 • Weinstock H., Vincenzo Bellini. His life and his operas, New York 1971
 • Асафьев Б.В., Музыкальная форма как процесс, Ленинград 1971
 • Берлиоз Г., Избранные статьи, пер. с франц., Москва 1956
 • Берлиоз Г., Нынешнее состояние музыки в Италии, Телескоп, Санкт-Петербург 1833,
 • Вагнер Р., Избранные работы, Москва ч. 16
 • Верди Дж., Избранные письма, пер. с итал., Москва 1959
 • Горович Б., Оперный театр, пер. с польс., Ленинград 1984
 • Гуно Ш., Воспоминания артиста, пер. с франц., Москва 1962
 • Итальянский театр в Париже: Паризина, Сев. пчела, Санкт-Петербург 11 апр. 1838
 • Кречмар Г., История оперы, пер. с нем. П.В. Грачева, Ленинград 1925
 • Маццини Дж., Эстетика и критика, пер. с итал., Москва 1976
 • Рубини и итальянская музыка, Отечественные записки, т. 2, кн. 6, Музыкальная хроника Петербурга, Санкт-Петербург 1843,
 • Стахевич А.Г., Вокальное искусство Западной Европы: творчество, исполни-тельство, педагогика, Киев 1997
 • Хохловкина А., Западноевропейская опера: Конец XVIII – первая половина XIX века, Москва 1962
 • Цуккерман В., Заметки о музыкальном языке Шопена, [в:] Фридерик Шопен: Статьи и иссле-дования советских музыковедов, Москва 1960
 • Черкашина М.Р., Историческая опера эпохи романтизма, Киев 1986
 • Шоу Б., О музыке и музыкантах, пер. с англ., Москва 1965
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb128cd9-cd07-41b5-bb42-6c0a5cdf38d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.