PL EN


2011 | 2(4) | s. 157 - 193
Article title

Wywiad z doc. Bolesławem Woszczyńskim

Authors
Content
Title variants
EN
Interview with Bolesław Woszczyński
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
Pages
s. 157 - 193
Physical description
Contributors
interlocutor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Baczyński S., Tajne organizacje wojskowe na Górnym Śląsku w latach 1918–1921 na tle sytuacji ogólnej, oprac. i do druku podał B. Woszczyński, Najnowsze Dzieje Polski, t. 13, 1968.
 • Krochmal J., Jubileusz 70-lecia urodzin doc. dra Bolesława Woszczyńskiego, Archeion, t. 103, 2001.
 • Lewandowicz L., Woszczyński B., Dwadzieścia lat Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1966.
 • Lewandowicz L., Woszczyński B., O działalności Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1970.
 • Lewandowicz L., Woszczyński B., Przebieg prac nad pomocami archiwalnymi w Centralnym Archiwum Wojskowym w latach 1960–1964, Archeion, t. 45, 1966.
 • Lewandowicz L., Woszczyński B., Przebieg prac nad pomocami archiwalnymi w Centralnym Archiwum Wojskowym w latach 1960–1964, Archeion, t. 45, 1966.
 • Ludyga-Laskowski J. , Zarys historii trzech powstań śląskich 1919–1920–1921, przygotowali do druku: A. Brożek, F. Hawranek, W. Lesiuk, M. Lis, B. Woszczyński, M. Wrzosek, E. Wyglenda, red. A. Brożek, Warszawa–Wrocław 1973.
 • Próchnik A., Jak Polska Śląsk utraciła i jak go musi odzyskać, oprac. i do druku podali B. Woszczyński, L. Lewandowicz, Najnowsze Dzieje Polski, t. 13, 1968.
 • Roman W., Centralne Archiwum Wojskowe 1918–1998: tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 1999.
 • Sesja naukowa poświęcona Bronisławowi Pawłowskiemu w setną rocznicę urodzin, red. W. Lewandowski, Toruń 1988.
 • Sławoszewska M., Morcinek Roch (1903–1968), [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1: (1918–1984), red. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Łódź 1988.
 • Szczurowski M., O osiągnięciach i problemach archiwistyki wojskowej na marginesie jubileuszu 85-lecia Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwista Polski, nr 3, 2003.
 • Woszczyński B., ‘Archiwista’. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Archeion, t. 43, 1966.
 • Woszczyński B., Akta wojskowe otrzymane ze Związku Radzieckiego, Archeion, t. 42, 1965.
 • Woszczyński B., Akta wojskowe otrzymane ze Związku Radzieckiego, Archeion, t. 42, 1965.
 • Woszczyński B., Archiwa państwowe PRL – stan obecny, najpilniejsze potrzeby, przygotował do druku i wstęp B. Woszczyński, Archeion, t. 78, 1984.
 • Woszczyński B., Archiwum Wojskowe po odzyskaniu niepodległości (1918–1921), Archeion, t. 50, 1968.
 • Woszczyński B., Centralne polskie władze wojskowe wobec spraw Pomorza w latach 1918–1919, [w:] Wielkopolska a Pomorze, Warmia i Ziemia Złotowska w dobie powstania wielkopolskiego 1918–1919, red. Z. Grot, J. Witkowski, Leszno 1977.
 • Woszczyński B., Czwarty ‘Tydzień Archiwów’ w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archeion, t. 61, 1974.
 • Woszczyński B., Dwa dokumenty do powstania wielkopolskiego 1918–1919, Najnowsze Dzieje Polski, t. 11, 1967.
 • Woszczyński B., Dwa dokumenty do powstania wielkopolskiego 1918–1919, Najnowsze Dzieje Polski, t. 11, 1967.
 • Woszczyński B., Dwudziestolecie Centralnego Archiwum Wojskowego. Wystawa archiwalna, Archeion, t. 44, 1966.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1974 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1–2, 1974.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1975 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1976.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1976 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1977.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1977 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1978.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1978 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1979.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1979 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1980.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w roku 1970, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1971.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w 1971 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1972.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w 1972 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1973.
 • Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w 1973 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1974.
 • Woszczyński B., Informator o materiałach archiwalnych dotyczących Ziem Zachodnich i Północnych w początkowym okresie powojennym (1945–1949), Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1978.
 • Woszczyński B., Kadra zawodowa oficerów w pierwszych latach niepodległości Polski w 1918 roku, Myśl Wojskowa, nr 9, 1968.
 • Woszczyński B., Kontakty między Wielkopolską a Śląskiem w świetle źródeł do dziejów powstań śląskich, [w:] Wielkopolska a powstania śląskie 1919–1921, red. B. Polak, Leszno 1977.
 • Woszczyński B., Kontakty między Wielkopolską a Śląskiem w świetle źródeł do dziejów powstań śląskich, [w:] Wielkopolska a powstania śląskie 1919–1921, red. B. Polak, Leszno 1977.
 • Woszczyński B., L. Lewandowicz, Przebieg prac nad pomocami archiwalnymi w Centralnym Archiwum Wojskowym w latach 1960–1964, Archeion, t. 45, 1966.
 • Woszczyński B., Lewandowicz Leszek (1919–2000), [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2: (1906–2001), red. B. Woszczyński, Warszawa 2002.
 • Woszczyński B., Ludwik Bazylow (14 IV 1915–17 I 1985), Archeion, t. 82, 1987.
 • Woszczyński B., Materiały archiwalne do kampanii wrześniowej i okresu okupacji w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archeion, t. 41, 1964.
 • Woszczyński B., Materiały archiwalne do kampanii wrześniowej i okresu okupacji w Centralnym Archiwum Wojskowym, [w:] 20 lat Ludowego Wojska Polskiego. II sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939–1945. Materiały, Warszawa 1967.
 • Woszczyński B., Materiały archiwalne przekazane Centralnemu Archiwum Wojskowemu przez Związek Radziecki, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1964.
 • Woszczyński B., Nastroje rewolucyjne w polskich oddziałach wojskowych w latach 1917–1920 w świetle dokumentów przechowywanych w CAW, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1967.
 • Woszczyński B., O działalności Centralnego Archiwum Wojskowego w latach 1960–1964, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1–2, 1965.
 • Woszczyński B., O działalności Centralnego Archiwum Wojskowego w latach 1970–1973, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1974.
 • Woszczyński B., O najwyższych władzach wojskowych w świetle protokołów Ścisłej Rady Wojennej z 1923 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3/4, 1969.
 • Woszczyński B., O pracach naukowych w Centralnym Archiwum Wojskowym, Myśl Wojskowa, nr 3, 1966.
 • Woszczyński B., O pracach naukowych w Centralnym Archiwum Wojskowym, Myśl Wojskowa, nr 10–11, 1970.
 • Woszczyński B., Odznaczenia pracowników państwowej służby archiwalnej, Archeion, t. 91, 1993.
 • Woszczyński B., Polskie czynniki wojskowe wobec III powstania, [w:] Pięćdziesięciolecie powstań śląskich, red. F. Hawranek, W. Zieliński, Katowice 1973.
 • Woszczyński B., Powstania śląskie 1919–1921 w świetle materiałów przechowywanych w CAW, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1971.
 • Woszczyński B., Problem weryfikacji stopni oficerskich w latach 1920–1921, [w:] Studia historyczne – Stanisławowi Herbstowi na sześćdziesięciolecie urodzin, Zeszyty Naukowe WAP (seria historyczna), nr 15 (48), 1967.
 • Woszczyński B., Problemy gospodarcze wojska oraz jego pomoc dla ludności cywilnej w latach 1945–1947, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1973.
 • Woszczyński B., Problemy osadnictwa wojskowego w świetle źródeł i literatury, [w:] Polskie tradycje wojskowe Dolnego Śląska, red. E. Jadziak, Wrocław 1978.
 • Woszczyński B., Prof. dr Stanisław Herbst (1907–1973) historyk wojskowości, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1973.
 • Woszczyński B., Przekazy źródłowe do poznania historii 2 armii WP, przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym, [w:] Polskie tradycje wojskowe Dolnego Śląska, red. E. Jadziak, Wrocław 1978.
 • Woszczyński B., Raport Macieja Mielżyńskiego o sytuacji na Górnym Śląsku w latach 1920–1921, Teki Archiwalne, nr 16, 1977.
 • Woszczyński B., Raporty i sprawozdania o sytuacji polityczno-wojskowej na terenie Poznańskiego w l. 1918–1919, Teki Archiwalne, t. 11, 1968.
 • Woszczyński B., Rola i struktura naczelnej władzy wojskowej w latach 1918–1921, Najnowsze Dzieje Polski, t. 14, 1969.
 • Woszczyński B., Sesja naukowa w 50. rocznicę III powstania śląskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1971.
 • Woszczyński B., Sprawa generała Tadeusza Rozwadowskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1966.
 • Woszczyński B., Straty wojenne Polski 1939–1945, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1–2, 1975.
 • Woszczyński B., Wnioski i bieżące postulaty, [w:] Powstanie wielkopolskie. Źródła – stan badań – postulaty badawcze, red. Z. Grot, Kościan 1973.
 • Woszczyński B., Wojsko Polskie w latach 1918–1921, Zeszyty Naukowe WAP (seria historyczna), nr 20 (60), 1969.
 • Woszczyński B., Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918–1919. Wybór materiałów źródłowych, red. B. Woszczyński, Poznań 1985.
 • Woszczyński B., Wspomnienie o pułkowniku Leszku Lewandowiczu (1919–2000), Archiwista Polski, nr 2, 2001.
 • Woszczyński B., Wypadki majowe 1926 r. w liczbach, Najnowsze Dzieje Polski, t. 10, 1966.
 • Woszczyński B., Z działalności wojsk inżynieryjnych na rzecz gospodarki narodowej w latach 1945–1948, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1974.
 • Woszczyński B., Zasób aktowy Centralnego Archiwum Wojskowego (współautor L. Lewandowicz), Zeszyty Naukowe WAP (seria historyczna), nr 14 (44), 1966.
 • Woszczyński B., Źródła archiwalne do trzeciego powstania śląskiego przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej, nr 3, 1971.
 • Woszczyński B., Źródła archiwalne w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie do przebiegu wypadków majowych w r. 1926, Archeion, t. 51, 1969.
 • Woszczyński B., Źródła proweniencji wojskowej do dziejów powstań śląskich, Studia Śląskie, t. 57, 1998.
 • Woszczyński, Jubileusz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Archeion, t. 56, 1971. B.
 • Woszczyński, Źródła archiwalne w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie do przebiegu B. wypadków majowych w r. 1926, Archeion, t. 51, 1969.
 • Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 1: październik 1918–styczeń 1920, cz. 1, wyb. i oprac. H. Zieliński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
 • Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 2: styczeń–grudzień 1920, oprac. T. Jędruszczak, Z. Kolankowski, wstępnie przygotował zespół z udziałem B. Woszczyńskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb15724d-1971-4dc2-abc9-97c1b7aadba3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.