PL EN


2011 | 6(13) | 125-147
Article title

Etnopolityka — głos w dyskursie

Content
Title variants
EN
Ethnopolitics – the Comment in the Debate
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to create a new definition of ethnopolitics. On the basis of analyses of the researchers, such as J. Rothschild, A. Wierzbicki or T. Bodio, who had dealt with this issue for years, the author comes to such an observation: ethnopolitics is a system in which the most essential things are ethnic relations, which take place in social-political processes and influence the political power, ideas, legal norms, party and institutions activity and support the development of the harmonious ethnic relations in multiethnic nation on the basis of equality. He emphasizes the fact, that in the case of nations in which ethnic factor has deciding significance, ethnopolitics has crucial meaning in functionality of the whole country.
Keywords
Year
Volume
Pages
125-147
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Barth F., Ethnic Groups and Bonndaries, New York 1969, s. 93, 96-97.
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005, s. 120.
 • Bodio T., Świadomość a zachowania polityczne, Warszawa 1987, s. 332–334.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 32-43, 78-79, 85-86, 115.
 • Bowen J., The Myth of Global Ethnic Conflict, Journal of Democracy, vol. 7, no. 4, s. 3–14, dostępne na stronie internetowej: www.ethnopolitics.org [odczyt z dn. 27.04.2010].
 • Breton R., L’ethnopolitique, Paris 1995, wersja anglojęzyczna dostępna na stronie internetowej: www.ethnopolitics.com [odczyt z dn. 23.03.2010].
 • Calhoun C., Nacjonalizm, tłum. B. Piasecki, Warszawa 2007, s. 71, 127-130.
 • Dutceac A., Globalization and Ethnic Conflict: Beyond the Liberal — Nationalist Distinction, The Global Review of Ethnopolitics 2004, vol. 3, no. 2, s. 20–39, www.ethnopolitics.org [odczyt z dn. 17.04.2010].
 • Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa w związku z badaniami Lewisa H. Morgana, Warszawa 1949, s. 174.
 • Fenton S., Etniczność, tłum. E. Chomicka, Warszawa 2007, s. 111, 115.
 • Fisher S., Ethnicity, www.malroy.econ.ox.ac.uk/fisher/polsoc [odczyt z dn. 21.04.2010].
 • Gellner E., Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1991, s. 15-16.
 • Glazer N., Moynihan D., Ethnicity. Theory and Experience, Cambridge 1975, s. 2, 172.
 • Horowitz D., Ethnic Groups in Conflict, Berkeley 1985, s. 139–140, 216–218.
 • Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, tłum. A. Peretiatkowicz, Warszawa 1921.
 • Kimlicka W., A Liberal Theory of Minority Rights, London 2001.
 • Kustra E., Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000, s. 34-37.
 • Moszyński K., Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii, Warszawa 1948, s. 6–14.
 • Nicolas G., Le retour de l’ethnocentrisme, Paris 1999, wersja anglojęzyczna dostępna na stronie internetowej: www.ethnopolitics.com [odczyt z dn. 23.03.2010].
 • Olzak S., Contemporary Ethnic Mobilization, London 1991, s. 355, 358–364.
 • Park R.E., Race and Culture, New York 1950.
 • Periwal S., Nations and Nationalism, Budapest 1995, s. 202.
 • Rothschild J., Ethnopolitics. A Conceptual Framework, New York 1981, s. 3, 6.
 • Sadowski Y., Ethnic Conflict, Foreign Policy 1998, vol. 111, s. 12–23.
 • Sadowski Y., The Myth of Global Chaos, Washington 1998.
 • Smith A., National Identity, London 1991.
 • Szyfelbejn-Sokolewicz Z., Wstęp do etnografii Afryki, Warszawa 1968, s. 60.
 • Szynkiewicz S., Ofiary wewnętrznej cywilizacji, [w:] Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, red. J. Derlicki, W. Lipiński, Warszawa 2002, s. 18-19, 25.
 • van Amersfoort H., Ethnic Groups, Nationalities and Modern State, Fryburg 1991.
 • Warner W.L., The Social Systems of American Ethnic Groups, New Haven 1945.
 • Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej, Warszawa 2008, s. 28, 29, 42, 45, 51, 60.
 • Wróblewski P., Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb2364dd-6d39-4d25-a386-7325674c4400
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.