PL EN


2018 | 9 | 2 | 109-115
Article title

Aktywizacja ruchowa dzieci w dobie rozwoju nowych technologii – wyzwanie dla nauczycieli

Content
Title variants
EN
Physical Activation of Children in the Age of New Technologies Development – Challenge for Teachers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę potrzeb zdrowotnych dzieci z zakresu aktywności ruchowej w kontekście wymagań współczesnej rzeczywistości. Celem artykułu jest przedstawienie przykła-dowych możliwości aktywizacji ruchowej dzieci z wykorzystaniem nowych technologii oferowa-nych szkołom w czasach obniżania się aktywności fizycznej.
EN
The article addresses the issues of children’s health needs in the field of physical activity in the context of contemporary reality. The aim of the article is to present examples of possibilities of physical activity of children with the help of new technologies offered to schools in times of in-creasing inactivity.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
109-115
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk o Człowieku, Polska
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk o Zdrowiu, Polska
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk o Zdrowiu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Polska
author
 • Politechnika Rzeszowska, Centrum Fizjoterapii i Sportu, Polska
References
 • Berglind, D., Hansson, L., Tynelius, P., Rasmussen, F. (2017). Levels and Patterns of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary Time in 4-Year-Old Swedish Children. Journal of Physical Activity and Health, 14 (2), 117–122. DOI: 10.1123/jpah.2016-0250.
 • Catley, M.J., Tomkinson, G.R. (2013). Normative Health-related Fitness Values for Children: Analysis of 85347 Test Results on 9–17-year-old Australians since 1985. British Journal of Sports Medicine, 47 (2), 98–108. DOI: 10.1136/bjsports-2011-090218.
 • Chabros, E., Charzewska, J. (2011). Aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Charzewska (red.), Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu prawidłowego ży-wienia dzieci w przedszkolach (s. 53–61). Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.
 • Funtronic (2017). Czym jest Magiczny dywan? Pobrane z: http://funtronic.eu/#Czym-Jest (28.04.2017).
 • Gawlik, A., Zachurzok-Buczyńska, A., Małecka-Tendera, E. (2009). Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 5 (1), 19–27.
 • Junger, J., Palanská, A. (2016). Telesné zaťaženie detí v materskej škole. Prešov: Prešovská Univerzita.
 • Kluba, L., Tabak, I., Oblacińska, A. (b.r.w.). Aktywność fizyczna dzieci w wieku szkolnym – zabawy ruchowe, sport, rekreacja. W: H. Weker (red.), O żywieniu i aktywności fizycznej dzieci prosto, nowocześnie, praktycznie. Poradnik żywienia i aktywności fizycznej dziecka od narodzin do 13. roku życia. Z. 4, (s. 181–190). Warszawa: Ministerstwo Zdrowia. Pobrane z: http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/poradnik_internet.pdf (15.08. 2016).
 • Kowal, M., Kryst, L., Sobiecki, J., Woronkowicz, A. (2013). Secular Trends in Body Composition and Frequency of Overweight and Obesity in Boys Aged 3–18 from Krakow, Poland, within the Last 30 Years (from 1983 to 2010). Journal of Biosocial Science, 45 (1), 111–134. DOI: 10.1017/S0021932012000284.
 • Kryst, Ł., Woronkowicz, A., Jankowicz-Szymańska, A., Pociecha, M., Kowal, M., Sobiecki, J., Brudecki, J., Żarów, R. (2012). Budowa ciała i sprawność motoryczna dzieci przedszkol-nych z Krakowa i Tarnowa na podstawie badań z lat 2008–2011. W: K. Buśko, J. Charzew-ska (red.), Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym (s. 29–46). Warszawa: Wyd. AWF w Warszawie.
 • Krzysiak-Rydel, B., Szuster, M., Turowski, K. (2014). Wspieranie rozwoju osobniczego człowieka. Zdrowie i Dobrostan, 1, 71–78.
 • Łuszczki, E., Dereń, K., Baran, J., Weres, A., Mazur, A. (2015). Trend sekularny występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w przedszkolach regionu rzeszowskiego. Endokrynologia Pediatryczna, 14 (53), 29–34. DOI: 10.18544/EP-01,14.04.1628.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb2b55a4-f9cc-4182-9269-c21e3f135fee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.