Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 14

Article title

Jak mierzyć jakość informacji?

Content

Title variants

EN
How to measure the quality of information?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Information management is extremely important for organizations. This is so since the quantity and quality of information influence a decision making process, and with an increase in the value of information, the risk of failure and the uncertainty of the possible occurrence of unwanted effects are reduced. The accuracy of the decisions that have been taken depends largely on the quality of information that is at the receiver’s disposal. For the proper functioning of an organization, it is essential for the received, processed, analysed and communicated information to be of adequate quality, i.e. it should have a cluster of features determining its usefulness, defined by information users. The paper emphasises the fact that large amounts of information and data that can be observed in organizations force one to take action connected with improving the information system, which will ensure the provision of information of adequate quality. Taking care of the quality of information will improve the communication and information processes to a large extent. It will also reduce unnecessary bureaucracy and enhance the process of performing tasks. Therefore, in order to eliminate information that is redundant and of low quality, it is necessary to introduce effective mechanisms that will make it possible to measure and assess information quality. As the author observes, the analysis of the research findings enables one to assert that the quality of information has a considerable influence on the effectiveness of information processes, communication process, performed tasks, the decision process in organizations, and on the reduction of bureaucracy. It has an important role in the functioning of an organization.

References

  • 1. Bielawa Andrzej, Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, nr 21, Szczecin.
  • 2. Borys Tadeusz, Kwalimetria. Teoria i zastosowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 1991.
  • 3. Bosiakowski Zygmunt, Kostrzewa Andrzej, Jakość produkcji jako problem ekonomiczny, Ekonomista, nr 3, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa, 1969.
  • 4. Broh Robert A., Managing Quality for Higher Profits, McGraw-Hill, New York, 1982.
  • 5. Bugdol Marek, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa, 2008.
  • 6. Crosby Philip B., Quality is Free. The Art. Of Making Quality Certain, McGraw-Hill, New York, 1979.
  • 7. English Larry, Total Improving Data Warehouse and Business Information Quality. John Wiley & Sons Inc, New York, 1999.
  • 8. Floridi Luciano, Information Ethics: On the Philosophical Foundations of computer Etihcs, 2002.
  • 9. Garwin David A., Managing Quality, The Free Press, New York, 1998.
  • 10. Gilmore Harold L., Product Conformance Cost, Quality Progress, 1974, June.
  • 11. Grela Grzegorz, Jakość jako kategoria mierzalna, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 25/2011.
  • 12. Juran Joseph Moses, Blanton A. Godfrey, Yuran’s Quality Handbook, 5 edit., McGraw-Hill, New York, 1983.
  • 13. Kolbusz Edward, Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1993.
  • 14. Lasota-Jądrzak Agata, Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2016.
  • 15. Leffler Keith B., Ambiguous Changes is Product Quality, American Economic Review, December, 1982.
  • 16. Majewski Tomasz, Zawadzki Wojciech, Prusiński Norbert, Informacyjne uwarunkowania procesu informacyjnego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2002.
  • 17. Mikel Harry, Schroeder Richard, Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do wyników finansowych, Oficyna Wydawnicza. Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001.
  • 18. Niedźwiedziński Marian, Cechy informacji – próba systematyzacji. Jakość danych w systemach informacyjnych, Seria: Systemy informatyczne nr 1, Wydawnictwo OBSR, Warszawa, 1987.
  • 19. Nowak Andrzej, Wrzosek Marek, Identyfikacja i charakterystyka procesów informacyjnych w organizacji zhierarchizowanej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2010.
  • 20. Olejnik Teobald, Wieczorek Ryszard, Kontrola i sterowanie jakością, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań, 1982.
  • 21. Oyrzanowski Bronisław, Ekonomiczne problemy jakości, Ekonomista nr 2, Wydawnictwo KEY TEXT, 1969.
  • 22. PN-EN-ISO 9000:2001, p. 3.1.1.
  • 23. Rogoziński Kazimierz, Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000.
  • 24. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1979.
  • 25. Stefanowicz Bogdan, Informacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004.
  • 26. Strzoda Marek, Zarządzanie informacjami w organizacji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2004.
  • 27. Szczepańska Katarzyna, Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa, 2009.
  • 28. Tkaczyk Stanisław, Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.
  • 29. Tuchman Barbara W., The Decline of Quality, New York Times Magazine, 2 November, 1980.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fb35d194-03fb-4b9f-9fc8-3d02f40ca579
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.