Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 93-96

Article title

„Zaproponuj zakup” – model zakupu czy crowdsourcing?

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
“Suggest a purchase” – a purchase model or crowdsourcing?
DE
„Einkauf vorschlagen ” – Ein Einkaufs- oder des Crowdsourcing-Modell?

Languages of publication

PL

Abstracts

Year

Volume

16

Pages

93-96

Physical description

Dates

published
2016-12-13

Contributors

  • Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

References

  • Górniak T., Integracja książek elektronicznych z systemem biblioteczno-informacyjnym szkoły wyższej jako wyzwanie dla nowoczesnej biblioteki uczelnianej, [w:] Biblioteka, książka, informacja, internet, red. Z. Osiński, R. Malesa, S. Kotuła, Lublin 2014.
  • Kasprzycki-Rosikoń J., Piątkowski J. (red.), Crowdsourcing: jak angażować konsumentów w świat marek, Gliwice 2013.
  • Kopyś E., Zakup sterowany popytem (Patron Driven Acquisition) jako model nabywania przez bibliotekę książek elektronicznych na miarę XXI wieku, [online], [dostęp 23 III 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/18108/Kopys_Elzbieta_tekst.pdf.
  • Kowalska M., Crowdsourcing internetowy: pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.
  • Proctor J., Avoiding ebook „big deals”: alternatives to ebook backlists, New Library World, t. 114: 2013, z. 7–8, s. 301–308.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fb4a1683-2b8b-459b-951f-89852bda2a55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.