PL EN


2017 | 65 | 11: Anglica | 137-145
Article title

The Author’s Second Self or a Set of Implicit Norms: The Concept of the Implied Author and Its Discontents

Title variants
PL
Drugie „ja” autora czy zestaw implicytnych norm — pojęcie autora implikowanego i problemy z nim związane
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Despite being a standard element of formalist poetics, the notion of the implied author actually resists easy conceptualisation. This paper analyses classical Western theorisations of the implied author and relates them to relevant Polish literary-theoretical studies in order to assess the utility of the concept. It demonstrates that the implied author can be construed as an anthropomorphic entity (re-)constructed by the reader on the basis of textual signals. Thus understood, the notion of the implied author throws into sharp relief a lack of straightforward correlation between the real author and the idea of author derived from the text, and therefore proves to be a useful literary-theoretical tool.
PL
Mimo że pojęcie autora implikowanego jest standardowym elementem poetyki formalistycznej, nie poddaje się ono łatwej konceptualizacji. Niniejszy artykuł analizuje klasyczne, zachodnie omówienia tego pojęcia i odnosi je do zbliżonych polskich studiów historycznoliterackich w celu określenia jego przydatności. Analiza wykazuje, że autor implikowany może być konceptualizowany jako antropomorficzny byt, (re)konstruowany przez czytelnika na podstawie sygnałów tekstowych. Takie rozumienie pojęcia autora implikowanego pozwala na podkreślenie braku prostej korelacji między rzeczywistym autorem a figurą autora wywiedzioną z tekstu i tym samym odsłania jego użyteczność jako narzędzia teoretycznoliterackiego.
Year
Volume
65
Issue
Pages
137-145
Physical description
Contributors
References
 • Bal, Mieke. “Notes on Narrative Embedding.” Translated by Eve Tavor. Poetics Today, vol. 2 no. 2, 1981, pp. 41–59.
 • Booth, Wayne. The Rhetoric of Fiction. 2nd ed. Chicago UP, 1983.
 • Chatman, Seymour. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Cornell UP, 1990.
 • Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Cornell UP, 1978.
 • Eco, Umberto. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge UP, 1992.
 • Eco, Umberto. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Indiana UP, 1979.
 • Fludernik, Monika. Towards a ‘Natural’ Narratology. Routledge,1996.
 • Genette, Gérard. Narrative Discourse Revisited. Translated by Jane E. Lewin. Cornell UP, 1988.
 • Jarzębski, Jerzy. “O zastosowaniu pojęcia ‘gra’ w badaniach literackich.” Problemy odbiorcy i odbioru, edited by Tadeusz Bujnicki and Janusz Sławiński, Ossolineum, 1977, pp. 23–46.
 • Lanser, Susan Sniader. The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction. Princeton UP, 1981.
 • Martin, Wallace. Recent Theories of Narrative. Cornell UP, 1986.
 • Nelles, William. Frameworks: Narrative Levels and Embedded Narrative. Paul Lang, 1997.
 • Okopień-Sławińska, Aleksandra. “Relacje osobowe w literackiej komunikacji.” Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria). Universitas, 2001, pp. 100–116.
 • O’Neill, Patrick. Fictions of Discourse: Reading Narrative Theory. U of Toronto P, 1994.
 • Prince, Gerald. A Dictionary of Narratology. U of Nebraska P, 1987.
 • Reid, Ian. Narrative Exchanges. Routledge, 1992.
 • Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Routledge, 1983.
 • Sawicki, Stefan. “Między autorem a podmiotem mówiącym.” Poetyka — Interpretacja — Sacrum. PWN, 1981, pp. 84-110.
 • Weinsheimer, Joel. “Theory of Character: Emma.” Poetics Today vol. 1 (1979), pp. 185–211.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb4bc236-6e4f-4802-aee1-ffbc5fdcbc5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.